Rådgivningsforløb

 

Er du alment praktiserende læge, gynækolog, sygeplejerske eller psykolog? Beskæftiger du dig med abortrådgivning? Kunne du tænke dig at få ideer til metoder og hjælpespørgsmål i rådgivningsprocesser om abort?

 

Vi har her samlet beskrivelser af retningslinier for de forskellige faggruppers rådgivning om abort. Vi har også samlet typiske rådgivningsforløb og personlige beretninger - eller cases.

 

Formålet er at konkretisere eksempler på rådgivningssituationer, som kan give forskellige faggrupper indsigt i hinandens arbejdsmetoder, samt inspirere rådgivere til at få mere ud af deres rådgivning.

 

 

Læs mere generelt om professionel rådgivning
Læs mere om alment praktiserende lægers rådgivning

Læs mere om gynækologers rådgivning

Læs mere om sygeplejerskers rådgivning

Læs mere om socialrådgiveres rådgivning

Læs mere om psykologers rådgivning  

 

Læs mere om nyttige adresser og hjemmesider

 

Alle afsnit stammer fra bogen Rådgivningshåndbogen, som er udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sex & Samfund i 2002. Bogen kan købes hos boghandlere.