Støttesamtaler om abort

 

Nogle kvinder har behov for rådgivning og støtte, når de skal træffe valget om at få en abort. Er du praktiserende læge, kan du her hente inspiration til, hvordan støttesamtaler kan afholdes, og du kan læse mere om lovgivning og vejledning på området.   


Af Kristin Gudnason, fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen

14-09-06. I henhold til sundhedsloven § 100 stk. 5 om svangerskabsafbrydelse fra juni 2005 skal kvinder, der ønsker provokeret abort, tilbydes en støttesamtale forud for og efter en eventuel abort. Af vejledning nr. 57 til loven af 16. juni 2004 fremgår det at:

  • tilbuddet om en samtale før indgrebet har til formål at sikre, at kvinden kan få støtte til at træffe beslutning om at gennemføre eller afbryde svangerskabet, så hun har så godt et grundlag som muligt at beslutte udfra
  • tilbuddet om en samtale efter et eventuelt indgreb har til formål at afhjælpe mulige psykiske gener
  • kvinden selv kan bestemme hvor og hvilke rådgivningstilbud, hun eventuelt ønsker at gøre brug af
  • det er op til kvinden selv at opsøge andre rådgivningstilbud end hos den praktiserende læge

 Læs loven

 Læs vejledningen

 

Manglende støttesamtaler

Sundhedsstyrelsen har igennem forskellige undersøgelser og projekter kunnet konstatere, at mange kvinder eller par ikke får tilbudt en særskilt støttesamtale. De fleste kvinder er da også afklarede omkring deres valg og har ikke behov for en støttesamtale, blandt andet fordi de fleste har en partner eller et netværk af familie eller venner, de rådfører sig med. Men nogle kvinder har behov for mere rådgivning og støtte, når beslutningen skal tages, fordi de er i tvivl. En grundig støttesamtale før aborten kan gøre kvinden mere afklaret og være med til at afdække, hvem der kunne få problemer bagefter. Støttesamtalen kan derfor være med til at forebygge en efterfølgende krise eller gøre lægen opmærksom på, at kvinden har behov for en opfølgende samtale enten hos den praktiserende læge eller i andet regi.

 

Lægen er en nøgleperson

Den praktiserende læge er derfor en nøgleperson for den kvinde, der er blevet uønsket gravid. Lægen har også mulighed for at foreslå kvinden en ny konsultation efter et eventuelt abortindgreb for at drøfte fremtidig prævention med hende. Lægen har også mulighed for at henvise til andre rådgivende instanser som f.eks. Mødrehjælpen.

 

Henvisningsmuligheder

Da vejledningen i loven ikke indeholder en nærmere beskrivelse af, hvad en støttesamtale skal indeholde, er der her samlet en række eksempler på, hvordan støttesamtaler kan afholdes.

 

For mere information kan downloades eller rekvireres:

 

Når der ikke er et tredje valg- social sårbarhed og valget af abort, Vibeke Rasch, Lisbeth B Knudsen og Tine Gammeltoft for Sundhedsstyrelsen, rekvireres i bogform hos Schultz Forlag.

 Læs rapporten (pdf-fil, 2308 kb)

 

Abortens fysiske og psykiske eftervirkninger, Socialforskningsinstituttet, 2003.

 Læs et sammendrag af rapporten. Selve rapporten kan bestilles hos Socialforskningsinstituttet på www.sfi.dk

 

Rapporter fra modelprojekter:

 

Graviditet – Fødsel eller provokeret abort, Mødrehjælpen 2004

 Projektets evaluerinsrapport(CAST) kan findes her.

 

Støttesamtaler til abortovervejende kvinder i almenpraksis, Elin Kallestrup, Lysthuset, Århus Amt, 2004

 Læs rapporten (pdf-fil, 5757 kb)


 Problemer efter abort, Mødrehjælpen 2004

 Læs rapporten (pdf-fil, 506 kb) 

 

Rådgivning til kvinder og par der overvejer abort, Annemette Lundmark Jensen, Frederiksborg Amt, 2005

 Læs rapporten (pdf-fil, 304 kb)

 

Et udviklingsprojekt om tilrettelæggelse af præventionsvejledning til kvinder/par der lige har født, Birthe Stepping Petersen, Dorthe Eskling Hansen, Roskilde Amtssygehus, 2005-08-18

 Læs rapporten (word-dokument)

 

Se yderligere oplysninger på www.sst.dk