Abort, hvis du er under 18 år

 

Hvis du er under 18 år, ugift og gravid, skal dine forældre eller værge give skriftligt tilladelse til abort. Praktisk betyder det, at eksempelvis skal din mor med til lægen, for hun kan underskrive en anmodning om abort.

 

Når det er svært at fortælle 

For nogen kan det være svært at fortælle om graviditeten til sine forældre. Mange er bange for, at forældrene bliver vrede og skuffede. Det er dog vigtigt at huske på, at meget ofte vil forældre gerne hjælpe og støtte, også selvom de måske først bliver vrede.

 

Derfor hvis du er gravid og nervøs, kan det hjælpe, at du fortæller dine forældre om din usikkerhed, og at du har brug for deres støtte og hjælp.

 

Hvem kan få abort uden forældresamtykke

Der skal tungtvejende grunde til, før kvinder under 18 år får tilladelse til abort uden forældresamtykke. Eksempelvis:

  • hvis der på grund af uoverensstemmelser ikke har været forbindelse mellem pigen og forældrene igennem længere tid,
  • hvis der ikke kan opnås kontakt til forældrene, fordi de er bortrejste eller forsvundne, eller
  • hvis der er helt bestemte grunde til at tro, at forældrenes reaktion vil medføre alvorlige risiko for, at pigen vil lide fysisk eller psykisk overlast.

Sådan ansøger du om abort uden forældresamtykke

Hvis du ønsker abort uden dine forældre kommer til at vide det, kan du henvende dig til din læge, dit sygehus eller din regions abortsamråds sekretariat. Alle har tavshedspligt, og vil ikke sige noget til dine forældre. Abortsamrådet kan også give tilladelse til abort, hvis dine forældre sætter sig imod, at du får abort.

 

Når du har talt med en læge, vil du blive skannet, for at fastslå, hvor langt henne i graviditeten du er. Efterfølgende vil en læge kontakte din regions abortsamråd, og du vil blive indkaldt til samtale med en socialrådgiver eller psykiater.

 

Hvor foregår samtalerne

Typiske foregår samtalerne på et hospital i din region. Spørg din læge.

 

Hvornår træffes afgørelsen

Efter samtalerne bliver din ansøgning om abort behandlet i din regions abortsamråd. Normalt behandles din ansøgning inden for en uge. Du får svar hurtigst muligt.

 

Hvis man får tilladelse til abort

Hvis du får tilladelse til abort, får du en mødetid på hospitalet hurtigst muligt.

 

Hvis man får afslag

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan du anke afslaget til abortankenævnet i Sundhedsstyrelsen, som træffer beslutning i løbet af få dage.

 

Du kan anke enten ved at ringe til abortsamråds sekretariatet i din region (se links i højre side) eller anke direkte til abortankenævnet:

 

Abortankenævnet
Sundhedsstyrelsen
Island Brygge 67
2300 København S
Tlf. 72 22 74 00
civilstyrelsen@civildir.dk
www.sst.dk 

 Region Hovedstad

 Region Midtjylland

 Region Nordjylland

 Region Sjælland

 Region Syddanmark

 

 Beregn hvor langt du er henne i din graviditet 

 

 Læs hvad unge spørger om i forbindelse med abort og graviditet