Dine rettigheder

 

Teksten er fra pjecen "Hvis du overvejer abort", udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, 4. udgave, 2006. Opdateret maj 2008 med tidssvarende oplysninger.

 

Du har ret til en støttesamtale 

Hvis du overvejer at få foretaget abort, har du mulighed for at få en støttesamtale, før du træffer dit valg. Din læge vil fortælle dig om denne støttesamtale. Formålet med samtalen er at hjælpe dig til selv at træffe din beslutning om at afbryde eller at gennemføre graviditeten. Under støttesamtalen vil du have mulighed for at tale om dine overvejelser i forbindelse med gennemførelse af graviditet eller valg af provokeret abort. Samtalen kan bl.a. handle om de psykiske og sociale konsekvenser ved abort eller barn. Du kan også få en støttesamtale, hvis fosterreduktion er en mulighed, der er inde i billedet. 

 

Støttesamtalen

Hvis du har behov for at tale om dit valg, eller du er i tvivl, om du skal gennemføre graviditeten eller få en provokeret abort, kan du få hjælp til afklaring:

Støttesamtalen er gratis. 

 

Støttesamtalen må ikke presse dig til et valg 

Støttesamtalen må ikke presse dig til at træffe et valg, som du ikke selv ønsker. Din læge vil oplyse dig om, hvor du kan få støttesamtaler. Men du må selv bestemme, hvilket rådgivningstilbud du vil benytte dig af, og det er op til dig selv at opsøge rådgivningstilbuddene.

 

Desuden skal din læge oplyse, at du også har ret til en støttesamtale efter aborten, hvis du vælger abort. Formålet med samtalen efter aborten er at få talt forløbet igennem og forebygge, at du får det svært med beslutningen.

 

Hvis du vil gennemføre graviditeten 

Hvis din beslutning om at gennemføre graviditeten eller aborten er afhængig af økonomiske eller sociale forhold, har du ret til rådgivning. Du kan få rådgivning om de muligheder, der er for støtte til gennemførelse af graviditeten og støtte efter barnets fødsel.

 

Dine muligheder for økonomisk støtte 

Du kan forhøre dig hos dit region eller din kommune om dine rettigheder. Ønsker du oplysninger om mere konkrete muligheder for hjælp og støtte i din bopælskommune, skal du henvende dig til socialforvaltningen. Du kan desuden kontakte Mødrehjælpen, hvor du kan få vejledning om sociale, juridiske, økonomiske og psykologiske forhold omkring abort, graviditet, fødsel og livet som mor. 

 

 

Støttemuligheder, hvis du får barnet

 • 12 ekstra SU-klip i forbindelse med barselsperioden. 
 • Et SU-tillæg (se nærmere på www.su.dk). 
 • Børnefamilieydelse (børnechecken) 4 gange årligt. 
 • Mulighed for at søge hel eller delvis friplads i vuggestue/børnehave.

Som studerende har du ret til barselsorlov, men du er ikke berettiget til kontanthjælp under orloven.

 

Hvis du har job eller er arbejdsløs  

 • Barselsorlov med løn, dagpenge eller kontanthjælp. 
 • Børnefamilieydelse (børnechecken) 4 gange årligt.
 • Mulighed for at søge hel eller delvis friplads i vuggestue/børnehave.

 

Hvis du bliver enlig mor

Herudover vil du som enlig mor kunne få: 

 • Børnetilskud til enlige forsørgere. 
 • Børnebidrag fra faderen.

Du kan få yderligere information om støttemuligheder og din økonomiske situation som forælder, hvis du kontakter socialforvaltningen i din kommune eller Mødrehjælpen.

 

Hvis du overvejer at bortadoptere 

Overvejer du at bortadoptere, skal du henvende dig til den region eller den kommune, du bor i. Her vil du få vejledning. Selvom du er sikker på, at du vil bortadoptere barnet, vil du først kunne underskrive de endelige papirer om bortadoption 3 måneder efter fødslen. Det skyldes, at der efter fødslen skal være mulighed for at genoverveje og eventuelt fortryde ønsket om bortadoption. Når papirerne først er underskrevet, er det ikke længere muligt at tilbagekalde bortadoptionen.

 

Du har ret til at få foretaget en abort 

Ifølge lovgivningen har alle kvinder ret til at få foretaget abort (også kaldet svangerskabsafbrydelse eller provokeret abort), hvis indgrebet kan foretages, inden der er gået 12 uger fra den første dag i din sidste menstruation. Hvis du har bopæl i Danmark, er det gratis at få foretaget abort.

 

Hvis du er under 18 år 

Hvis du er under 18 år og ugift, skal dine forældre (værge) give tilladelse til abort. Måske er det svært for dig at fortælle dine forældre, at du er gravid. Hvis du er nervøs, kan det hjælpe, at du fortæller dine forældre om din usikkerhed, og at du har brug for deres støtte og hjælp.

 

Hvis du ikke vil involvere dine forældre 

Hvis du ikke ønsker at fortælle dine forældre, at du er gravid og ønsker abort, kan du søge et såkaldt samråd i regionen om tilladelsen til abort. Hvis du bor i København eller på Frederiksberg, skal du søge i kommunen. Dette kan du gøre, uden at dine forældre eller værge får det at vide. Samrådet kan også give tilladelse til abort, hvis dine forældre sætter sig imod, at du får abort. Det er muligt at klage over samrådets beslutning.

 

Henvend dig til din læge 

Hvis du overvejer abort, skal du henvende dig til din læge. Du kan også ansøge din region om abort, men det mest almindelige er at henvende sig til sin læge eller en anden praktiserende læge, du har tillid til. Du kan også henvende dig direkte til en praktiserende speciallæge på et privat sygehus eller klinik.

 

Din læge vil vejlede dig 

Før du udfylder anmodningen om abort, vil lægen oplyse dig om, hvor og hvordan indgrebet vil foregå og om følger og risici ved indgrebet. Under samtalen kan du stille spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om eller bange for ved abortindgrebet. Desuden fortæller lægen dig, hvor du kan få vejledning om støttemulighederne, hvis du overvejer at beholde barnet. Du kan få mere at vide, hvis du henvender dig til din region. Hvis du bor i København eller Frederiksberg, er det kommunen, der giver vejledning om støttemulighederne.

 

Undersøgelsen hos lægen 

Normalt vil lægen foretage en underlivsundersøgelse, det kaldes også en gynækologisk undersøgelse. Ved undersøgelsen kan lægen bl.a. vurdere, hvor langt henne i graviditeten du er. Desuden vil der for det meste blive taget en prøve for klamydia. Det er en infektion, som er meget udbredt blandt unge, og som smitter ved sex. Hvis du har klamydia, skal den behandles med antibiotika før aborten.

 

Sådan foregår underlivsundersøgelsen 

Som regel tager undersøgelsen kun et par minutter. Du skal ligge på et undersøgelsesleje, der er indrettet sådan, at man kan ligge med benene ud til siden. Lægen undersøger dig først udvendigt, og fører derefter et instrument forsigtigt ind i skeden, så livmoderhalsen kan ses. Det kan godt spænde lidt, men det plejer ikke at gøre ondt. Lægen tager en prøve med en vatpind for at tjekke, om du har en klamydiainfektion. Til sidst føler lægen på underlivet både indvendigt og udvendigt. På den måde kan lægen tjekke, hvor stor livmoderen er og dermed hvor langt henne i graviditeten, du er. Det er også overstået på et øjeblik.

 

Hvis det er første gang 

Alle, der er ikke har prøvet en underlivsundersøgelse før, er lidt usikre på, hvad der skal ske. Både du selv og lægen kan gøre meget for, at det ikke bliver ubehageligt: 

 • Fortæl lægen, at det er første gang, du bliver undersøgt i underlivet. 
 • Hav en veninde med, hvis det gør dig mere tryg. 
 • Tag en lang bluse på. Så føler du dig ikke så afklædt, selv om du har enden bar. 
 • Tøm blæren inden undersøgelsen, så spænder det mindre. 
 • Prøv at slappe af.

Du vil blive indkaldt 

Aborten kan foretages på et sygehus eller hos den praktiserende speciallæge. Før lægen sender din anmodning om abort til sygehuset eller speciallægen, skal du skrive under på, at du er blevet vejledt om indgrebet og om støttesamtaler, samt at din læge har oplyst, hvor du kan henvende dig for at få vejledning om støtte, hvis du overvejer at beholde barnet. Din læge vil herefter sende en henvisning til det sygehus eller den speciallæge, hvor du skal have foretaget aborten. Du får en skriftlig indkaldelse, når der er fundet en tid til dig.

 

Abort efter 12 uger 

Efter 12 graviditetsuger kan der kun gives tilladelse til abort, hvis der er særlige grunde af helbredsmæssig eller social art, der taler for abort, eller hvis der er mistanke om misdannelser hos fosteret. Hvis du ønsker abort og er længere henne end 12 graviditetsuger, skal du henvende dig til din praktiserende læge, som kan ansøge om tilladelse for dig. Det er regionens samråd, der vurderer, om tilladelsen kan gives. Det er muligt at klage over samrådets beslutning til et ankenævn, hvis man får afslag på abort efter 12 uger. Jo længere tid efter 12 uger, jo vægtigere grund skal der til, for at samrådet giver tilladelse til abort.

 

Du kan fortryde indtil sidste øjeblik 

Du har fortrydelsesret indtil sidste øjeblik før abortindgrebet, også efter du har anmodet om abort og fået tid til indgrebet eller er mødt op på sygehuset.

 

Valg af abortmetode 

Der findes to metoder til at afbryde en uønsket graviditet. Kirurgisk og medicinsk. Kirurgisk abort foregår ved, at du i fuld bedøvelse eller med blokade på livmoderhalsen får suget livmoderens indhold ud gennem et rør indført gennem livmoderhalsen. Medicinsk abort foregår ved, at du tager noget medicin, der sætter aborten i gang. Både den kirurgiske og den medicinske abort kan foregå, så du kan tage hjem samme dag efter indgrebet.

 

Medicinsk eller kirurgisk abort 

Vælg den metode du er mest tryg ved:

 

Medicinsk abort 

Læs mere om medicinsk abort

 

Kirurgisk abort 

Læs mere om kirurgisk abort

 

Alle regioner i Danmark tilbyder både kirurgisk og medicinsk abort. Tal med din læge om hvilken metode, der passer bedst til dig og hvilken, du er mest tryg ved.

 

 

Gode links

 

 Her kan du få gratis rådgivning

 

 Støttesamtaler

 

 Sådan foregår medicinsk abort

 

 Sådan foregår kirurgisk abort