Medicinsk abort

Teksten er fra pjecen "Hvis du overvejer abort", udgivet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, 4. udgave, 2006

 

Forud for aborten 

Hos din egen læge er der foretaget en underlivsundersøgelse, ligesom du er blevet undersøgt for klamydia. Når du møder på sygehuset eller hos din praktiserende speciallæge forud for aborten, er det derfor ikke sikkert, at det er nødvendigt at foretage disse undersøgelser igen. Der vil dog altid blive foretaget en ultralydsscanning, og du vil have mulighed for at stille spørgsmål om aborten til enten en sygeplejerske eller en læge. Ofte sætter man aborten i gang allerede samme dag.

 

Medicinen

Ved den medicinske abort får du 1-3 tabletter, der bevirker, at livmoderen ikke længere reagerer på kroppens graviditetsbevarende hormon. Derfor vil graviditeten gå til grunde. Når du har taget tabletten, er aborten allerede i gang. Det er vigtigt, at du gennemfører resten af behandlingen, når du først er begyndt, da medicinen kan forårsage fosterskader, hvis graviditeten fortsætter.

Medicinen får livmoderen til at trække sig sammen. Nogle oplever kvalme, opkastning og diarre af medicinen. Det er heller ikke usædvanligt, at der kommer blødning og smerter. Smerterne kan lindres med almindelig håndkøbsmedicin. Hvis du bløder, skal du undgå tamponer, samleje, karbad og havbad. 

 

Aborten 

De fleste steder skal du møde igen to dage efter, at du har fået tabletten. Her vil du få en tablet til, eller du vil få lagt stikpiller op i skeden. Denne medicin får livmoderen til at trække sig sammen, så den tømmes for graviditetsvæv. Du bliver tilbudt smerte- og kvalmestillende medicin. Nogle kvinder kan få hovedpine, kvalme eller opkastninger. Hvis du ikke allerede bløder, vil du begynde at bløde nu. Blødningerne vil oftest være kraftigere end ved en almindelig menstruation, og der kan være klumper i. De fleste kvinder aborterer efter nogle timer, hvorefter de kan tage hjem. I nogle få tilfælde sker aborten først efter, at kvinden er kommet hjem. På grund af blødningen, situationen og den smertestillende medicin bør du ikke køre bil, tage hjem alene eller være alene den første nat.

 

Smerter efter aborten

Efter aborten vil du bløde kraftigere end ved en normal menstruation. Blødningen vil vare i 2-3 uger, men vil aftage efter den første uge. Du vil som regel også have lette menstruationssmerter de første par dage. Hvis du tidligere har født, kan du i nogle dage opleve efterveer.

 

Komplikationer

Voldsom blødning i 1-2 uger efter medicinsk abort kan gøre det nødvendigt med en udskrabning.

 

Tag det med ro

Efter aborten er der risiko for underlivsbetændelse. Derfor må du ikke tage karbad, havbad, gå i svømmehal, bruge tamponer eller have samleje uden kondom, så længe du bløder. Du bør i stedet tage brusebad og benytte bind. Du bør tage det med ro i 1-2 dage efter aborten. Normalt vil du få menstruation 4-6 uger efter aborten. Hvis der går længere tid, bør du kontakte din læge. 

 

Medicinsk abort - fordele og ulemper 

Fordele: 

 • Du skal ikke bedøves. 
 • Aborten bliver sat i gang straks. 
 • Risikoen for infektion er mindre end ved kirurgisk abort. 
 • Nogle kvinder føler sig i mindre grad som patienter, fordi de ikke skal opereres.

Ulemper: 

 • Aborten tager længere tid.
 • Du skal selv udstøde graviditeten. 
 • Der kan komme kvalme, opkastning og diarre af pillerne. 
 • Blødningen er kraftigere og længere end ved kirurgisk abort. 
 • Der er brug for smertestillende medicin. 
 • I enkelte tilfælde er der brug for udskrabning.

 

Kontakt lægen ved komplikationer 

Du skal kontakte din egen læge, speciallægen, vagtlægen eller skadestuen, hvis du: 

 • Bløder kraftigt. 
 • Får stærkere smerter end menstruationssmerter. 
 • Får ildelugtende udflåd. 
 • Får feber.

 

Efterundersøgelse 

Du skal komme til kontrol på sygehuset eller hos speciallægen 10-14 dage efter aborten. Her vil du få taget en blodprøve for at kontrollere, at du ikke længere er gravid. Hvis blodprøven giver mistanke om, at graviditeten ikke er afbrudt, er det nødvendigt at foretage en ultralydsskanning for at sikre, at der ikke sidder rester af graviditetsvæv tilbage i livmoderen. Dette sker kun i ganske få tilfælde. Hvis det viser sig, at livmoderen ikke er blevet helt tømt, vil det være nødvendigt at foretage en udskrabning.

 

Sygemelding

Behovet for sygemelding efter et abortindgreb er individuelt. De fleste kvinder kan gå på arbejde dagen efter indgrebet, mens andre har behov for et par sygedage. Du har mulighed for at bede lægen om en sygemelding.

 

 

*************

OBS

Pr. oktober 2005 har Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) udsendt nye retningslinier på abortområdet, hvori det anbefales, at medicinsk abort også tilbydes efter uge 8 og frem til uge 12. Retningslinierne er blevet sendt ud til landets læger og hospitaler. Det er op til de enkelte læger og hospitaler at afgøre, om man vil følge retningslinierne.

Redaktionen på Abortnet.dk