Abort i tal

 

Opdateret Oktober 2011

 

Her er et udsnit af det mest relevante talmateriale vedrørende abort i Danmark og udlandet. Vores tal stammer fra Statens Serum Institut: abortregisteret.

Vi forsøger at holde disse sider opdateret med det nyt materiale på området, men er du bekendt med materiale, der ikke er at finde på siden, må du meget gerne kontakte os.

 

Se også prævention i tal.

 

Tal for Danmark

 

Legale aborter og den generelle abortkvotient 1940-2013

Nye tal fra SSI • Abortregisteret marts 2013

 

Legalt provokerede aborter fordelt på etnicitet 2000-2005

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen • Årgang 11 • nr. 2, januar 2007

 

Legalt provokerede aborter 1995-2006 (inddelt efter de gamle amter)
Nye tal fra Sundhedsstyrelsen • Årgang 11 • nr. 8, maj 2007

 

Legalt provokerede aborter 2007-2013 (indelt efter regioner)

Nye tal fra SSI • Abortregisteret marts 2013

 

Aldersrelaterede og generel abortkvotienter samt antal aborter 1974-2013
Nye tal fra SSI • Abortregisteret marts 2013

 

Antal aborter fordelt efter lovgundlag fra 1998-2006
Nye tal fra Sundhedsstyrelsen • Årgang 11 • nr. 8, maj 2007

 

Antal aborter i 1999-2006 fordelt på indgrebsmåde
Nye tal fra Sundhedsstyrelsen • Årgang 11 • nr. 8, maj 2007

 

Antal aborter i 2000-2006 fordelt på indgrebsmåde og svangerskabsuge
Nye tal fra Sundhedsstyrelsen • Årgang 11 • nr. 8, maj 2007

 

Antal aborter årligt pr. 1.000 kvinder fordelt på alder og befolkningsgrupper i 1994-98
Integration i Danmark omkring årtusindskiftet. Rockwool Fondens Forskningsenhed, Aarhus Universitetsforlag, 2000

 

 http://www.sst.dk/publ/Publ2009/EFT/Abortankenaevn/Aarsberetn2008_maj09.pdf

Årsberetning 2008 - for ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

 

Tal for Grønland

 

Tal for Grønland 2006

Embedslægeinstitutionen i Grønland. Årsberetning 2006

 

Tal for Grønland 2005

Embedslægeinstitutionen i Grønland. Årsberetning 2005

 

Tal for Grønland 2004

Embedslægeinstitutionen i Grønland. Årsberetning 2004

 

Tal for Grønland 2003
Embedslægeinstitutionen i Grønland. Årsberetning 2003, december 2004

 

Tal for Grønland 2002
Embedslægeinstitutionen i Grønland. Årsberetning 2002, august 2003 

 

Tal for Grønland 2001
Embedslægeinstitutionen i Grønland. Årsberetning 2001, december 2002

 

Internationalt / Danmark i forhold til resten af verden


Registrerede legale aborter
Concise report on world population monitoring, Commission on Population and Development, UN 2002