Antal aborter fra 1998-2006 fordelt efter lovgrundlag

 

Kilde: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen · Årgang 11 · nr. 8, maj 2007

 

§92
Fri adgang til svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. svangerskabsuge.

 

§93
Svangerskabsafbrydelse efter 12. svangerskabsuge uden samrådstilladelse. Lægeligt begrundet fare for kvindens liv eller for alvorlig forringelse af kvindens legemlige eller sjælelige helbred.

 

§94
Svangerskabsafbrydelse efter 12. svangerskabsuge med tilladelse:

 

Stk. 1 nr. 1
Fare for forringelse af kvindens helbred, grundet legemlig eller sjælelig sygdom eller som følge af kvindens øvrige livsforhold.

 

Stk. 1 nr. 2
Graviditeten skyldes omstændigheder ved overtrædelse af straffeloven.

 

Stk. 1 nr. 3
Fare for at arvelige anlæg eller beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil medføre alvorlige lidelser hos barnet.

 

Stk. 1. nr. 4 og 5
Kvinden skønnes ikke at formå at kunne drage omsorg for barnet på en forsvarlig måde.


Stk.1. nr.6
Svangerskab, fødsel eller omsorgen for barnet skønnes at ville medføre en alvorlig belastning af kvinden. Herunder også hensyn til opretholdelse af hjemmet eller omsorgen for familiens øvrige børn.

 

§98
Samrådstilladelse på begæring fra kvindens værge, grundet kvinden selv er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet.

 

§99
Abortsamrådet kan, når kvinden er under 18 år, tillade svangerskabsafbrydelse uden samtykke eller selv om samtykke fra forældremyndighedens indehaver nægtes.

 

Nedenfor følger et resumé af lovgrundlaget for provokerede aborter.

Lovgrundlag §92 §93 §93 eller §94 uden specifikation §94 stk. 1 nr. 1 §94 stk. 1 nr. 2 §94 stk. 1 nr. 3 §94 stk. 1 nr. 4 og 5 §94 stk. 1 nr. 6 §98 §99 Uoplyst I alt
1998 15913 14 - 21 4 233 58 167 3

15

4 16432
1999 15265 4 - 20 2 220 72 195 1 12 3 15794
2000 15092 16 - 31 6 212 62 221 1 21 3 15665
2001 14677 11 - 34 5 248 75 245 - 14 5 15314
2002 14402 3 - 19 4 245 95 209 3 11 - 14991
2003 15017 5 - 37 12 255 75 212 2 7 - 15622
2004  14631 17 10  5 300 56 195 - 11  15231
2005 14573 6 23 22 4 288 68 189 - 8 2 15183
2006 14377 4 32 18 8 325 99 175 2 11 2 15053