Legalt provokerede aborter 2007-2013

 

Kilde: Nye tal fra SSI • Abortregisteret marts 2013

 

Oplysningerne i abortstatistikken er baseret på elektroniske indberetninger til Landspatientregisteret fra landets sygehuse. Kodningen vedrørende provokerede aborter foregår efter WHO's ICD-10 klassifikation, idet såvel indlagte som ambulante indgreb registreres.