English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Abort i tal

Antal aborter årligt pr. 1000 kvinder fordelt på alder og befolkningsgruppe i 1994-98

 

KILDE TIL HELE SIDEN: Integration i Danmark omkring årtusindskiftet : indvandrernes møde med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet / redigeret af Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen ; med bidrag af Olaf Ingerslev ... [et al.]. - [Kbh.] : Rockwool Fondens Forskningsenhed ; Århus : Aarhus Universitetsforlag, 2000

 

 

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

Alle

 
Eksjugoslavien

21

56

66

56

42

14

1

38

Iran

29

61

64

55

27

20

4

41

Libanon

5

15

18

17

20

9

0

14

Pakistan

13

31

35

45

27

13

2

25

Polen

30

34

26

21

18

7

1

16

Somalia

35

38

37

24

12

8

0

30

Tyrkiet

10

26

32

29

28

15

2

24

Vietnam

22

30

36

27

20

13

3

24

Øvr. Ej-vestlig

32

51

45

42

27

12

1

32

Alle ikke-vestlige

22

38

41

38

27

12

1

29

Efterkommere

14

30

34

30

26

10

0

21

Vestlige

23

15

20

18

14

6

0

12

Danskere

18

20

18

18

12

5

1

12

 

Efterkommere = Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere

 

Kilde: Registerundersøgelsen

[Fra kapitlet Sundhedsforhold blandt indvandrere af Olaf Ingerslev]

 

Det kan på forhånd være svært at vurdere, om indvandrergrupperne har en højere eller lavere abortrate end danskerne. Som det tidligere er fremgået, har indvandrergrupperne en højere fertilitet end danskerne. I sig selv giver det mindre behov for abort, men den højere fertilitet kan også føre til, at der generelt er mindre opmærksomhed omkring familieplanlægning, hvilket så kan trække i retning af en højere abortrate.

 

 

For de ikke-vestlige indvandrere viser der sig faktisk at være meget høje abortrater målt som antal aborter pr. 1000 kvinder [jf. ovenstående tabel]. Der er imidlertid store forskelle mellem de forskellige indvandrergrupper.

 

 

Oplysninger for årene 1994-98 viser, at 2,9 pct. af de ikke-vestlige indvandrerkvinder i den fertile alder årligt fik udført en abort. Abortraten er mere end dobbelt så høj som for danske kvinder, hvor 1,2 pct. årligt fik udført en abort. Dvs. at abortraten for de ikke-vestlige indvandrere ligger på et højere niveau, end den gjorde for danske kvinder, da den var højest i 1975 lige efter den fri aborts indførelse.

 

 

For de vestlige indvandrere er abortraterne på samme niveau som for danske kvinder. De vestlige indvandrere kommer fra lande, som ligner Danmark meget mere på de uddannelsesmæssige og kulturelle områder, end de lande som de ikke-vestlige indvandrere kommer fra. En mulig forklaring på de høje aborthyppigheder kan derfor være, at indvandrerne ikke har modtaget den samme oplysning omkring familieplanlægning, som danskerne har fået. Som det fremgår af [ovenstående tabel], har efterkommere af de vestlige indvandrere lavere abortrater end indvandrergruppen som helhed. Imidlertid er raterne også for andengenerationsindvandrere betydeligt højere end for danskere, så spørgsmålet om uddannelse kan kun være en del af forklaringen.

 

 

Der er ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem fertiliteten og abortraterne. Indvandrere fra Libanon og Polen har abortrater på niveau med raten for danske kvinder. Libaneserne har, som tidligere er nævnt, en høj fertilitet, mens de polske kvinder har en fertilitet, som svarer til fertiliteten for danske kvinder. Tilsvarende er abortraten høj for kvinder fra Eksjugoslavien og Iran, hvor kvinder fra Eksjugoslavien har en høj fertilitet, mens kvinder fra Iran har en fertilitet på niveau med danske kvinders.

 

 

Samlet må det konkluderes, at abort i højere grad indgår i familieplanlægningen blandt de ikke-vestlige indvandrere, end abort gør det blandt danske kvinder. Der ligger en betydelig udfordring i at reducere den høje abortrate. Den lavere rate for efterkommere af ikke-vestlige indvandrere viser, at det er muligt at reducere raten, men også at raten ikke falder automatisk til det samme niveau som for danske kvinder. Der blev i 1998 udført 16.600 aborter, heraf blev godt 1.900 udført på indvandrere fra ikke-vestlige lande. Hvis abortraten for kvinder fra ikke-vestlige lande kunne nedsættes til samme niveau som for danske kvinder, ville det reducere det samlede aborttal med mere med end 1.000 aborter årligt.

 

 

Der er ingen tvivl om, at den målrettede indsats, som har været gjort siden den fri abort blev indført, har været stærkt medvirkende til, at aborttallet er faldet med mere end 40 pct. igennem de sidste 25 år. Det er imidlertid ikke sikkert, at det er de samme virkemidler, der skal benyttes for at reducere aborttallet blandt de ikke-vestlige indvandrere, som er blevet benyttet overfor danskerne i mere end 25 år.
Redaktør: | Opdateret: