Legalt provokerede aborter 1995-2009

 

 

Kilde: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen • Abortregisteret 23. april 2010

 

Oplysningerne i abortstatistikken er baseret på elektroniske indberetninger til Landspatientregisteret fra landets sygehuse. Kodningen vedrørende provokerede aborter foregår efter WHO's ICD-10 klassifikation, idet såvel indlagte som ambulante indgreb registreres.