Antal aborter 2000-2006 fordelt på indgrebsmåde og svangerskabslængde

 

Kilde: Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, Årgang 11, nr. 8, maj 2007

 

2000 Indgrebsmåde
Svangerskabsuge Kirurgisk Medicinsk Medicinsk og kirurgisk Ialt
-5. 170 187 2 359
6. 985 1030 19 2034
7. 2236 829 24 3089
8. 3279 376 47 3702
9. 2548 44 31 2623
10. 1818 11 52 1881
11. 1417 5 19 1441
12. 22 2 6 30
13.-15. 171 9 44 224
16.- 218 31 50 298
Hele landet 12864 2524 294 15681

2001 Indgrebsmåde
Svangerskabsuge Kirurgisk Medicinsk Medicinsk og kirurgisk Ialt
-5. 232 323 1 465
6. 999 1183 3 2185
7. 2084 928 13 3025
8. 2903 471 38 3412
9. 2397 45 15 2457
10. 1760 9 21 1790
11. 1332 11 23 1366
12. 30 3 3 36
13.-15. 151 49 47 247
16.- 206 83 43 332
Hele landet 12094 3014 207 15315
2002 Indgrebsmåde
Svangerskabsuge Kirurgisk Medicinsk Medicinsk og kirurgisk Ialt
8. 6144 2930 130 9204
9. 2167 69 32 2268
10. 1552 19 33 1604
11. 1290 11 16 1317
12. 36 2 3 41
13.-15. 136 56 39 231
16.- 165 114 26 305
Ukendt 14 6 1 21
Hele landet 11504 3207 280 14991
2003 Indgrebsmåde
Svangerskabsuge Kirurgisk Medicinsk Medicinsk og kirurgisk Ialt
8. 5440 3992 363 9795
9. 2210 86 64 2360
10. 1486 25 45 1556
11. 1187 15 40 1242
12. 33 9 7 49
13.-15. 136 69 51 256
16.- 123 129 41 293
Ukendt 12 4 - 16
Hele landet 10627 4329 611 15567
2004 Indgrebsmåde
Svangerskabsuge Kirurgisk Medicinsk Medicinsk og kirurgisk Ialt
8. 5194 3984  361  9539 
9. 1932   108 66  2106 
10.  1264 32  31  1327 
11. 1054  16  24  1094 
12. 46   7 61 
13.-15. 142  57  62  261 
16.- 114   102 46   262
Ukendt 22   2  24
Hele landet 9768   4308 598  14674 
2005 Indgrebsmåde
Svangerskabsuge Kirurgisk Medicinsk Medicinsk og kirurgisk Ialt
8. 4969 4594  346  9909 
9. 1908   118 54  2080 
10. 1336 29  36  1401 
11. 1063  11  36  1110 
12. 47  8 62 
13.-15. 147  68  88  303 
16.- 91   101 41  233
Ukendt  - 5
Hele landet 9566   4929 608  15103 
2006 Indgrebsmåde
Svangerskabsuge Kirurgisk Medicinsk Medicinsk og kirurgisk Ialt
8. 4618 5253  257  10128
9. 1687   113 73  1873 
10. 1168 29  46  1243 
11. 1072  13  54  1139 
12. 39  4 10  53 
13.-15. 139  108  69  316 
16.- 96  160 45  301
Ukendt  - 5
Hele landet 8819  5680 554  15053