English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Artikler & rapporter

Artikler & rapporter om abort

 

Her kan du finde både danske og udenlandske artikler & rapporter om abort. Der er artikler & rapporter fra tidsskrifter og andre udgivelser. Du kan også finde artikler, som er skrevet af Sex & Samfund. Artiklerne & rapporterne er ordnet efter udgivelsestidspunkt med nyeste udgivelser først.

 

Uplanlagte graviditeter kan kaste kvinder ud i eksistentiel krise
Valget mellem at få en abort eller fortsætte graviditeten kan være uhyggeligt svært. Henriette Reenberg fra Hillerød Hospital fortæller om, hvordan hun hjælper kvinder til at reflektere over deres situation.

Fra abortnet.dk og sexsygdomme.dk's nyhedsbrev juli 2008.


Blæst om abortloven
Siden loven om fri abort kom i 1973, har den medicinske og teknologiske udvikling buldret af sted. Er tiden moden til en revision af loven - eller er den stadig tidssvarende?
Fra abortnet.dk og sexsygdomme.dk's nyhedsbrev oktober 2008.

 

Abortgrænsen til debat

Abortankenævnets rapport fra 2007 viser, at stadig flere kvinder søger om tilladelse til sene aborter. Sex & Samfund mener, at abortgrænsen skal bevares, hvor den er.

Fra abortnet.dk og sexsygdomme.dk's nyhedsbrev juli 2008.

 

Induced abortion in Denmark: effect of socio-economic situation and country of birth (pdf-fil, 77 kb)

 

Facts on Induced Abortion Worldwide (pdf-fil, 214 kb)

Guttmacher Institute

 

Abortankenævnets årsberetning fra 2007 (pdf-fil, 630 kb)

Maj 2008

 

Tendens: Teenagemødre er trendy

I amerikanske medier er teenagemødre blevet in og abort yt. Samme
tendens kan komme til Danmark.

Fra abortnet.dk og sexsygdom.dk's nyhedsbrev. 
April 2008

 

Nyt tilbud om støttesamtaler

Fra d. 1. januar 2008 har sygehuse i Region Nordjylland tilbudt støttesamtaler
til kvinder før og efter en abort. Personalet er blevet efteruddannet af bl.a. Mødrehjælpen.
Fra abortnet.dk og sexsygdom.dk's nyhedsbrev april 2008. 

 

Abortsamråd - fra Bornholm til København

Med oprettelsen af de nye regioner kan en ansøgning om abort i abortsamråd føre til lang transport.

Fra abortnet.dk og sexsygdom.dk's nyhedsbrev 
Maj 2007

 

Aborttallet ligger stabilt -med enkelte udsving

Unge mellem 15 og 24 år får flere aborter. Mens kvinder mellem 30 og 39 år får færre.

Fra abortnet.dk og sexsygdom.dk's nyhedsbrev 

Maj 2007

 

Abortankenævnets årsberetning for 2006 (pdf-fil, 440 kb)

Maj 2007

 

Det etiske Råds udtalelse om en eventuel ændring af abortgrænsen (pdf-fil, 288 kb)

Etisk Råd anbefaler at beholde den nuværende abortgrænsen på 12 uger.

Marts 2007

 

Evaluering af seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne (word-dokument, 320 kb)
Sex & Samfund har evalueret sin undervisningsindsats på de københavnske ungdomsuddannelser.

Februar 2007

 

Fra kvinde til kvinde (pdf-fil, 505 kb)
Undervisning om seksuel og reproduktiv sundhed i flygtninge- og indvandrerkvinders nærmiljø. Et pilotprojekt under Sundhedsplejen i Århus Kommune.

August 2006 

 

Kollegial vejledning om abort og indvandrerkvinder (KVAI) (pdf-fil, 204 kb)

-evaluering af projekt

Juli 2006

 

Abort og kønskromosomafvigelser
Formanden for Abortankenævnet efterlyser en lovgivningsmæssig afklaring af, hvilke misdannelser og sygdomme, der anses for at være alvorlige nok til at berettige til abort.

Juli 2006

 

Sex på frisørskole
Underviser fra Sex & Samfund gør status efter at have afsluttet et pilotprojekt med seksualundervisning på de københavnske ungdomsuddannelser.

Fra abortnet.dk's nyhedsbrev.

Juni 2006  

 

Flere unge får abort
Antallet af aborter blandt de 15-19-årige er steget.

Fra abortnet.dk's nyhedsbrev.

Juni 2006

 

Abortankenævnets årsberetning for 2005 (pdf-fil, 373 kb)
Maj 2006

 

Evaluering af aborthandlingsplanen (pdf-fil, 365 kb)

Rambøll Management har foretaget evalueringen for Sundhedsstyrelsen. Læs bl.a. evalueringen af cd-rommen Sexstarz.

Marts 2006

 

Abort hos gynækolog
I en række gynækologiske speciallægepraksisser kan abortsøgende nu få abort

Marts 2006 

 

Abortion in Europe

Tidsskriftet Entre Nous om bl.a. lovgivning.

2005

 

Sundhed og seksualitet - et projekt for indvandrere med svag skolemæssig baggrund (pdf-fil, 189 kb)
Rapport udarbejdet i samarbejde mellem Lysthuset i Århus og Århus Kommunes Sprogcenter

2005

 

The cource af mental health after miscarriage and induced abortion: a longitudinal, five-year follow-up study (pdf-fil, 381 kb)

December 2005

 

Medicinsk versus kirurgisk 1. trimester abort (pdf-fil, 1313 kb)

MTV-rapport fra Sundhedsstyrelsen og Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering som er ment som et inspirationsmateriale til gynækologiske/obstetriske afdelinger, når de skal tilrettelægge tilbud om provokeret abort

Oktober 2005

 

Fakta-blad om abort og indvandrerkvinder (pdf-fil, 3192 kb)
-information til indsats i forbindelse med "kollegial vejledning om abort og indvandrere" (KVAI)

September 2005

 

 

Kvinderne får prævention med hjem i lommen
I Maniitsoq kommune på den grønlandske vestkyst gør sundhedspersonalet en styrket indsats for at få antallet af provokerede aborter ned.

Fra abortnet.dk's nyhedsbrev.

August 2005

 

Abortpillen Mifegyne undersøgt for bivirkninger

Dødsfald i USA efter brug af abortpillen Mifegyne får læge Øjvind Lidegaard til at kommentere abortpillen Mifegyne.

August 2005

 

Fosterdiagnostik medfører stigning i tilladelser til abort
Abortankenævnets formand udtaler sig.

Maj 2005

 

Abortankenævnets årsberetning for 2004 (pdf-fil, 307 kb)

Maj 2005

 

Historisk lavt antal aborter
Antallet af aborter i 2004 er halveret i forhold til 1975.

Fra abortnet.dk's nyhedsbrev

Maj 2005

 

Problemer efter abort (pdf-fil, 506 kb)
Evaluering af modelprojektet "Når det går skævt efter aborten"

Mødrehjælpen Århus

Marts 2005

 

Tværfaglig rådgivning til kvinder/par der er uønsket gravide
Status af et modelprojekt i Roskilde Amt foretaget på RASK.

Marts 2005

 

Rådgivning for uønsket gravide (pdf-fil, 88 kb)

Slutrapport om et rådgivningstilbud i Ringkjøbing Amt henvendt til kvidner/par, der overvejer abort. Dertilhørende beskrivelse af rådgivningstilbuddet "Rådgivning for uønsket gravide", som ligger til grund for slutrapporten kan downloades her (pdf-fil, 133 kb). 

December 2004

 

Nye aborttal for 2003
De foreløbige tal for 2003 viser en stigning i antallet af aborter.
November 2004

 

Abort i Grønland
Embedslægeinstitutionen er udkommet med årsberetningen for 2003.
November 2004

 

Rådgivning til kvinder og par, der overvejer abort (pdf-fil, 304 kb)
Evaluering af en model for rådgivning i Frederiksborg Amt

Hillerød Sygehus, Gynækologisk-Obstetrisk Enhed

Oktober 2004

 

Når der ikke er noget tredje valg
Kvalitativ/kvantitativ undersøgelse foretaget for Sundhedsstyrelsen analyserer årsagerne til den højere abortrate, der er at finde hos bestemte grupper af indvandrerkvinder.
Oktober 2004

 

Ny ultralydsfilm viser menneskelige træk hos fostre
En britisk læge har ved hjælp af tredimensional teknik lavet en ultralydsfilm af fostre, der viser, at fostre på 10 og 12 uger sparker, gaber og flytter sig.
Juli 2004

 

Abortankenævnets årsberetning for 2003
I 2003 behandlede Abortankenævnet 47 ankesager fordelt på 40 sager om abort og 7 sager om sterilisation.
Juli 2004 

 

Graviditet -Fødsel eller provokeret abort
Mødrehjælpen i Odense er udkommet med et modelprojekt, der skal sikre gravide kvinder oplysning, støtte og hjælp i situationer, hvor de er i tvivl om, hvorvidt de skal vælge fødsel eller abort.

Projektet skal bestilles på www.mhj1983.dk, og koster 45,-.
Juli 2004

 

Graviditeter og fødsler blandt stofmisbrugere i Danmark 1999-2001 (pdf-fil, 477 kb)

Undersøgelsens formål er at vise et billede af omfanget og udviklingen i graviditeter blandt denne gruppe.

Udarbejdet af Embedslægeinstitutionen for Frederiksberg og Københavns Kommune.

2004

 

Støttesamtaler til abortovervejende kvinder i almen praksis(pdf-fil, 5.757 kb)
Modelprojekt med henblik på kvalitetsudvikling af støttesamtaler givet til abortovervejende kvinder af praktiserende læger

Lysthuset - Afdelingen for Folkesundhed

2004

 

Provokeret abort - undersøgelse af baggrund og virkninger (pdf-fil, 1255 kb)
SFI er udkommet med en rapport, der fastslår, at hver fjerde danske kvinde vil komme i den situation at skulle have en abort. Især kvinder med vanskelige opvækstvilkår er i risikogruppen. Til gengæld er der næsten ingen langvarige fysiske og psykiske virkninger ved abort, med undtagelse af underlivsbetændelse inden for det første år.
November 2003

 

Kvinder efterspørger støttesamtaler og rådgivning i forbindelse med abort

Loven om støttesamtalerne før og efter en abort har eksisteret siden 2000. Tre år senere er det vanskeligt at udtale sig om, hvordan støttesamtalerne reelt forløber og fungerer, da konsultationerne selvklart er forskellige fra een praktiserende læge til en anden. Denne artikel gør status over støttesamtalerne.
November 2003

 

Abort i 30 år - en dansk succeshistorie
Lisbeth B. Knudsens kronik tager, som det fremgår af titlen, udgangspunkt i abortudviklingen i Danmark som en succes og behandler bla. tre succeskriterier.
Oktober 2003

 

Forbud mod abort på Færøerne
Artikel fra den færøske ugeavis Fregnir om indskrænkelse af abortmuligheder for de færøske kvinder, hvilket bla. har den konsekvens, at nogle kvinder tager til Danmark for at få foretaget en abort.
Oktober 2003

 

Den ubehagelige, men nødvendige frie abort
Kamal Qureshi, læge og folketingsmedlem for SF har skrevet et debat-indlæg om den frie abort. "Vi må acceptere det mindste af to onder for at garantere kvinden frihed til at træffe egne beslutninger og tilrettelægge sit eget liv", siger Kamal Qureshi bl.a.
Juni 2003
 

Hurra for den frie abort
Estrid Balslev har skrevet et debatindlæg om den frie abort: "Når man tænker tilbage på de formørkede tilstande, der herskede for kun 30 år siden i Danmark, er det svært at fatte, at der i dag findes en ideologisk betonet abortmodstand", siger Estrid Balslev bl.a.
Juni 2003
 

Abort er fosterdrab
Birthe Rønn Hornbech, folketingsmedlem for Venstre har skrevet et debat-indlæg om den frie abort. "Forsøg på med begrebet abort at skjule, hvad der er tale om, er mindst lige så kvalmende som fortidens dobbeltmoral", siger Birthe Rønn Hornbech bl.a.
Juni 2003
 

Induced abortion in the Nordic countries: special emphasis on young women (PDF)
Denne omfattende undersøgelse belyser og sammenligner udviklingen i abortstatistikker i de fem nordiske lande: Danmark, Sverige, Finland, Island & Norge. Undersøgelsen fokuserer på kvinder under 30 år.
Maj 2003
 

 


Abortrådgivning fortsætter
Projekt ”Graviditet – Fødsel eller Provokeret Abort” har haft så stor succes, at Fyns Amt har bevilget penge til, at Mødrehjælpen i Odense kan fortsætte tilbudet
April 2003

 

 Læs ældre artikler & rapporter fra 1999-2002


 

 

Redaktør: | Opdateret: