Abort i Grønland

 

Embedslægeinstitutionen er udkommet med sin årsberetning for 2003. Den viser en stigning i antallet af aborter fra 821 i 2002 til 869 aborter i 2003. Den største stigning i antallet af aborter ses i Nuuk, og det største fald ses i Maniitsoq (Sukkertoppen)

 

Af Sex & Samfund

 

I forhold til tidligere år betyder stigningen i antallet af aborter i Grønland, at abortraten for 2003 er beregnet til 2,3. Det betyder, at en grønlandsk kvinde i sin fertile alder mellem 15 og 49 år i gennemsnit i 2003 har fået foretaget 2,3 aborter. Dette tal er meget højt i sammenligning med for eksempel Danmark og Sverige med henholdsvis 0,43 og 0,59 aborter pr. kvinde.

 

Stigningen i antallet af aborter er mest udbredt i Nuuk, hvor der bor relativt mange unge uddannelsessøgende. Fra 193 aborter i 2002 ligger tallet i 2003 på 225 aborter. I Maniitsoq (Sukkertoppen kommune), der ligger nord for Nuuk, har man imidlertid oplevet et kraftigt fald i antallet af aborter fra 2002 til 2003. Faldet fra 55 aborter i 2002 til 35 aborter i 2003 skyldes, ifølge Embedslægeinstitutionen, en systematisk indsats om svangerskabsforebyggelse iværksat af Sundhedsvæsenet med inddragelse af skoler og uddannelsesinstitutioner.

 

Trods indsatsen i Maniitsoq peger Embedslægeinstitutionen på et fortsat behov for at få revurderet samfundets indsats både på det sundhedsfremmende-, forebyggende- og behandlende niveau, når det drejer sig om aborter.

 

Nedenstående tabel illustrerer antallet af aborter fordelt på aldersgrupper i perioden 1999-2003:

 

 

 

Antal

 

Rate pr. 1000 kvinder i aldersgruppen

 

Aldersgruppe

1999

2000

2001

2002

2003

1999

2000

2001

2002

2003

12-13 år

2

0

0

2

2

2,2

0

0

1,9

1,9

14-15 år

20

18

38

29

39

24,8

20,8

41,7

31,8

102,9

16-17 år

74

69

100

74

77

102,4

97,2

142,5

100,8

144,9

18-19 år

110

119

91

118

114

146,9

155,8

112,2

148,2

148,5

20-24 år

192

274

224

246

262

125,1

167,5

136,2

141,9

93,3

25-29 år

166

148

139

125

143

90,1

92,6

89,9

81,5

52,4

30-34 år

168

194

126

114

113

57,3

71,3

49,5

50,2

31,3

35-39 år

86

101

80

80

88

33,1

36,8

29,0

28,6

12,7

40-44 år

24

18

13

33

29

12,7

9,0

6,2

14,8

1,2

45-49 år

0

3

1

1

2

-

1,9

0,6

0,6

-

Total

842

944

812

822

869

59,5*

66,7*

55,5*

57,7*

60,7*

 

*Rate pr. 1000 kvinder er udregnet på basis af det samlede antal aborter fordelt på antallet af 15-49 årige hvert år. (Kilde: Årsberetning 2003, Embedslægeinstitutionen i Grønland, december 2004)

 

Nedenstående tabel viser antallet af aborter fordelt på lægedistrikter i perioden 2002-2003:

 

 

2002

2003

 

2002

2003

Distrikt

Antal

Rate

Antal

Rate

 

Antal

Rate

Antal

Rate

Nanortalik

29

49,7

44

78,1

Ilulissat

80

63,5

89

70,1

Qaqortoq

58

67,4

49

55,3

Qeqertarsuaq

8

32,5

26

107,0

Narsaq

28

57,5

27

56,0

Uummannaq

45

71,4

45

74,0

Paamiut

28

62,4

26

57,2

Upernavik

31

46,2

38

56,8

Nuuk

193

48,5

225

55,7

Qaanaaq

16

81,6

9

45,7

Maniitsoq

55

62,5

35

39,8

Ammassalik

46

61,0

61

80,1

Sisimiut

86

57,0

75

49,0

Ittoqqortoormiit

6

41,8

6

42,4

Aasiaat

94

108,0

93

109,9

 

Total

 

822

 

57,7

 

869

 

60,7

Qasigiannguit

19

57,1

21

64,0

 

(Kilde: Årberetning 2003, Embedslægeinstitutionen i Grønland, december 2004)