English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Artikler & rapporter

Abortankenævnets årsberetning for 2003

 

Af Foreningen Sex & Samfund

 

Antallet for ankesager i Abortankenævnet ligger i 2003 væsentligt over de sidste års gennemsnit

 

Hvis en kvinde ansøger om abort i et af amternes abortsamråd og får afslag på sin ansøgning, har hun mulighed for at indbringe samrådets afgørelse for Abortankenævnet. Den mulighed benyttede 40 kvinder sig af i 2003, hvilket er en stigning i forhold til tidligere år. Ansøgningerne i abortsamrådene fordelte sig i 2003 på 726 ansøgninger om tilladelse til abort og 148 ansøgninger om tilladelse til sterilisation. Ud af disse 874 ansøgninger har Abortankenævnet behandlet 47 ankesager, som altså fordelte sig på 40 sager om abort og 7 sager om sterilisation. Både i forhold til antallet af ansøgninger om abort i abortsamrådene og i Abortankenævnet er der i 2003 tale om en stigning.

 

Nedstående tabel viser antallet af ansøgninger om abort, som abortsamrådene har modtaget i perioden 1997-2003:  

 

 

 

Nedenstående tabel viser antallet af sager om abort indbragt for Abortankenævnet i perioden 1997-2003:

 

 

 

Tilladelser fra abortsamrådene, der er begrundet i faren for at barnet vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse påkalder sig en særlig grad af interesse, efter at der i foråret 2003 var nogen debat omkring afbrydelse af svangerskab på genetisk indikation efter lovens § 3, stk. 1 nr. 3. Udviklingen ser således ud:

 

 

 

Der er således fortsat en stigende tendens i antallet af tilladelser begrundet i faren for, at barnet vil få en alvorlig eller sjælelig lidelse. Gennemsnittet over perioden er 258 årlige tilladelser.

 

I langt de fleste tilfælde har Abortankenævnet stadfæstet samrådenes afslag. I 2003 ændrede Abortankenævnet i 8 ud af 40 sager afslag til tilladelse. For perioden 1997-2003 har Abortankenævnet i gennemsnit stadfæstet samrådenes afgørelser i mere end 8 ud af 10 sager. 

 

Referater af den konkrete sager

Udover statistiske oplysninger indeholder årsberetningen korte referater af de konkrete sager, som Abortankenævnet har modtaget i 2003. En af de 8 sager, hvor Abortankenævnet gav tilladelse til svangerskabsafbrydelse på trods af abortsamrådets afgørelse:

 

En 37-årig kvinde, der var gravid i 16. uge. Kvinden var gift og boede sammen med sin ægtefælle. Parret havde 3 børn på henholdsvis 9, 4 og 2 år, boede i eget hus og havde en rimelig økonomi. Kvinden fik i forbindelse med den forrige graviditet en diskusprolaps og måtte ifølge sin læge forvente en graviditet hvor hun ikke kunne løfte sine børn, og hvor hun måtte forvente at være sengeliggende. Hendes ægtefælle havde for nylig fået konstateret sclerose. Ankenævnet lagde vægt på oplysningerne om ægtefællernes helbredsmæssige situation, sammenholdt med, at de i forvejen forsørgede 3 mindre børn og fandt at hensynet til de øvrige børn gjorde det påkrævet, at graviditeten blev afbrudt.

 

En anden sag, hvor Abortankenævnet stadfæstede abortsamrådets afgørelse: 

 

En 24-årig kvinde, der var gravid i 16. uge. Kvinden var gift og parret boede i eget hus. Parret ejede og drev to virksomheder og økonomien var god. Hun begrundede ønsket om abort med, at forretningerne var afhængige af begge parters fulde tilstedeværelse. De havde derfor planlagt, at de ikke skulle have børn de nærmeste år, og kvinden følte sig i øvrigt ikke parat til rollen som mor. Samrådet lagde vægt på, at der hverken var sociale, helbredsmæssige, økonomiske eller boligmæssige forhold, der indikerede at parret ikke kunne tage vare på et barn. Samrådet afslog derfor anmodningen med en bemærkning om, at det forhold, at et barn nu, rent tidsmæssigt ikke var i overensstemmelse med parret ønsker, og at det ville ændre deres arbejdsfordeling, ikke kunne begrunde en tilladelse.

 

 

***

 

Henvendelse angående årsberetningen skal rettes til Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse og sterilisation, Civilretsdirektoratet på tlf. 33 92 29 02

Redaktør: | Opdateret: