English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Artikler & rapporter

Fire tilfælde af blodforgiftning i USA efter brug af abortpillen Mifegyne får ikke Lægemiddelstyrelsen i Danmark til at slå alarm


Af Sex & Samfund


Hvert år beslutter mellem 3000-4000 danske kvinder at få en medicinsk abort. Og det
kan de fortsætte med i fremtiden. EU's Bivirkningskomité vurderer, at sikkerheden ved
abortpillen Mifegyne er i orden, og at pillen kan anvendes som hidtil.


I kølvandet på oplysninger fra USA om fire tilfælde af blodforgiftning, som førte til
dødsfald efter brug af abortpillen Mifegyne, har man i EU kigget nærmere på pillen. Der
er rapporteret om et dødsfald relateret til Mifegyne blandt de 860.000 europæiske kvinder, der siden 1998 har brugt abortpillen. Et dødsfald som, ifølge komiteen, næppe ville være indtruffet, hvis kvinden havde opsøgt læge. Gennemgangen af bivirkningsrapporterne viser desuden, at der ikke er nogen danske rapporter om alvorlige infektioner eller dødsfald efter brug af Mifegyne.

 

I Lægemiddelstyrelsen fastholder man derfor de gældende anbefalinger på området, men opfordrer læger og patienter til at være opmærksomme på mulige bivirkninger.


”Det ene tilfælde, som fandt sted i Europa, giver anledning til at understrege behovet for
og betydningen af, at man følger de anvisninger, der er i produktresumeet,” udtaler
overlæge i Lægemiddelstyrelsen Doris Stenver.


Lille risiko for blodforgiftning
I lægeverdenen holder man også øje med Mifegyne og mulige bivirkninger. Her lyder
meldingen fra gynækologisk overlæge Øjvind Lidegaard, at risikoen for at få blodforgiftning
efter brug af Mifegyne ikke er højere end den risiko, der er for at få
blodforgiftning efter en fødsel eller en spontan eller kirurgisk abort.


”Enhver afslutning af en graviditet, - det være sig ved fødsel, spontan abort eller
provokeret abort-, indebærer i sig selv en vis om end ganske lille risiko for infektion, som
kan kompliceres med blodforgiftning,” siger Øjvind Lidegaard.


”Man skønner, at ca. 1 ud af 100.000 kvinder, som afslutter en graviditet, vil udvikle
blodforgiftning,” siger Øjvind Lidegaard. ”Det skyldes, at der kan ligge lidt væv tilbage i
livmoderen, som kan fungere som vækstmedium for sygdomsfremkaldende bakterier.”


”Der er altså intet, der tyder på, at medicinsk abort skulle indebære større risiko for
blodforgiftning og død, end risikoen ved kirurgisk abort eller fødsel. Snarere tværtimod,”
lyder det fra Øjvind Lidegaard.

 

Redaktør: | Opdateret: