Abortrådgivning fortsætter

 

Projekt ”Graviditet – Fødsel eller Provokeret Abort” har haft så stor succes, at Fyns Amt har bevilget penge til, at Mødrehjælpen i Odense kan fortsætte tilbudetAf journalist Maja Plesner
Artiklen er fra
Mødrehjælpen's årsberetning Nr.1 April 2003 Årgang 3

At afslutte et ellers velfungerende forsøgsprojekt er vel for det meste en ret trist affære. Men når Mødrehjælpen i Odense henover foråret og sommeren skal evaluere det abortrådgivnings-projekt, der blev indledt for to år siden, er der meget at glæde sig over. Projektet er nemlig lykkedes – eller med andre ord: Fyns Amt har på baggrund af projektet besluttet, at Mødrehjælpen - foreløbig de næste halvandet år - skal løfte opgaven med at tilbyde støttesamtaler og har bevilget 312.000 kroner årligt til formålet.

 

Birte Fangel Poulsen, socialrådgiver og projektleder, synes, det er lidt af en sejr ikke bare for projektet, men også for Mødrehjælpen.

 

- Det er et stort og flot projekt for Mødrehjælpen, fordi det har rykket både politisk og fagligt i amtet. Det er første gang i flere år, det er lykkedes Mødrehjælpen at få penge fra sundhedssektoren, selv om vi altid har ment, at det sociale og sundhedsmæssige hænger sammen.

 

Projektet ”Graviditet – Fødsel eller Provokeret Abort” blev igangsat i maj 2001 som led i ”regeringens handlingsplan til nedbringelse af antallet af provokerede aborter” - Aborthandlingsplanen. Det går dels ud på via rådgivning at sikre gravide kvinder, der er i tvivl, om de vil have barn eller abort, det bedst mulige grundlag at træffe en beslutning på. Og dels efterfølgende at tilbyde kvinderne støttesamtaler, hvad enten de vælger abort eller fødsel. Endelig hører løbende evaluering og forskning også med til projektet.

 

Hul igennem til kommunen
Noget helt afgørende har været at styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring de gravide, så de ikke bare ”sejler” rundt i systemet.

Både sagsbehandlere i Odense Kommune, jordemødre, praktiserende læger og den gynækologiske afdeling på Odense Universitets Hospital er derfor blevet involveret i projektet. Blandt andet er der nedsat en følgegruppe fra de forskellige instanser, som skal sørge for projektets implementering i det offentlige system.

 

Målet er, at alle instanser kender til de specielle forhold, der kan være omkring hver enkelt gravid eller abortsøgende kvinde, så hun får den bedst mulige hjælp og ikke hele tiden skal starte forfra i systemet.

 

Som led i projektet er der derfor også ansat en socialrådgiver, Anett Lohmann, der er tre dage om ugen i Mødrehjælpens Abortrådgivning og to dage om ugen i Odense Jordemodercenter – primært for at tage sig af de mest sårbare gravide, som har valgt at gennemføre svangerskabet.

 

- Det har været guld værd at have hende siddende, fordi vi har fået minimeret vores anstrengelser i forhold til Børn- og Unge samarbejdet i Odense Kommune. De har været svære at få i tale tidligere, siger jordemoder Ulla Rudbeck, daglig leder i Odense Jordemodercenter.

 

- Vi har oplevet at stå med tvangsfjernelsessager osv., hvor der ikke har været en afgørelse fra kommunen inden fødslen. Men socialrådgiveren har gjort et stort arbejde for at bære sagen igennem til den enkelte sagsbehandler. Sikkert fordi hun er mere vedholdende, og hun kender måske nogle veje, vi andre ikke rigtig kender. Bare det, at hun kan formulere en social problemstilling. Det er vi ikke så vant til.

 

 
Mere tryk på omsorgen
For kvinderne har socialrådgiverens tilstedeværelse først og fremmest betydet, at der har været sammenhæng i det tilbud, de har fået i projektet, og det tilbud, de i øvrigt får i det offentlige system. En stor fordel, mener Ulla Rudbeck:

- Det har haft den effekt, at vi kommer ind og kan give dem råd og vejledning tidligere, end hvis der ikke havde været det her tilbud, fordi hele arbejdsgangen i kommunen er langsommelig. Jeg tror også, det betyder meget, at kvinderne får tilbudet inden for vores vægge. Det er ikke så ”farligt”, som hvis de skal have en samtale med en sagsbehandler i kommunen. Rådgivningen er blevet mere personificeret, og der er kommet mere tryk på omsorgen.

 

Under forandring
Birte Fangel Poulsen påpeger, at projektet i sit udspring er et udviklingsprojekt. Det vil sige, at kun lidt har været givet fra starten, og projektet er derfor løbende blevet evalueret og kvalitetssikret gennem spørgeskemaundersøgelser og ved udarbejdelse af statistisk materiale.

- Gennem projektet har Mødrehjælpen fået et kæmpe netværk på alle leder og kanter både i amtet, i kommunerne, i Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet. Det kan helt sikkert føre andet med sig, siger Birte Fangel Poulsen og nævner, at den del af projektet, som er rettet mod de sårbare gravide, der vælger at gennemføre svangerskabet, er blevet knyttet til en større plan – Fødeplanen, som Fyns Amt er i gang med at føre ud i livet.

 

Du kan læse mere om abortrådgivningsprojektet i artiklen Forebyggelse fra første færd fra MØDREHJÆLPEN nr. 3, august 2002

 

 

 

Artiklen er fra Mødrehjælpens Årsbretning 2002