English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Artikler & rapporter

Artikler & rapporter 1999-2002

 

Her kan du finde både danske og udenlandske artikler & rapporter om abort. Der er artikler & rapporter fra tidsskrifter og andre udgivelser.  Artiklerne & rapporterne er ordnet efter udgivelsestidspunkt med nyeste udgivelser først.

 

Fremmedsprogede kvinder får flere aborter
Vi er i det danske sundhedssystem for bange for at støde på kulturelle eller religiøse tabuer. Det betyder, at de mest udsatte kvinder fra indvandrer-flygtninge-grupperne får utilstrækkelig information og støtte, siger dansk læge med palæstinensisk baggrund i forbindelse med tal, der siger, at kvinder med fremmed etnisk baggrund får dobbelt så mange provokerede aborter som danske kvinder.
December 2002


Abortankenævnets årsberetning 2001 (Word-dokument)
Oktober 2002
 

God rådgivning kræver, at du er tryg ved de ord, du bruger
I en rådgivning omkring prævention og abort er det vigtigt at møde de rådsøgende, der hvor de er i deres liv, danne sig et helhedsindtryk af deres livssituation, og at være tryg ved rådgivningssituationen.
Oktober 2002

 

Forebyggelse fra første færd
Om Mødrehjælpens projekt i Odense ”Graviditet – Fødsel eller Provokeret Abort”, der skal sikre den gravide lettest mulig adgang til god rådgivning.
August 2002

 

Abort - og hvad så?
For nogle kvinder bliver aborten en psykisk belastning, der medfører store personlige problemer. I et pilotprojekt udvikler Mødrehjælpen i Århus sammen med Århus Kommune et særligt tilbud til kvinder og par, der får det svært efter en abort
August 2002
 

Lægerne kan blive bedre
I denne artikel fra Mødrehjælpen kommer en række praktiserende læger til orde. De mener ikke, at nøglen til den gode abortrådgivning ligger i hverken Aborthandlingsplanen eller loven om støttesamtaler.
August 2002

 

Provosert abort blant kvinner med fremmedkulturell bakgrunn i Oslo
Artiklen omhandler en undersøgelse fra Norge, der påviser, at etniske minoritetskvinder i Oslo oplever en hyppigere forekomst af provokerede aborter.
Maj 2002
 

NordAbE
Præsentation af det et nordisk samarbejde på abortområdet. Netværket arbejder på en forbedret udnyttelse af den eksisterende information om provokeret abort i de nordiske lande ved at udveksle og diskutere erfaringer fra forskning, fra det praktiske, kliniske arbejde samt at koordinere den løbende statistik.
Marts 2002

 

Abort er altid en personlig tragedie
Denne artikel fra Foreningen Sex & Samfunds nyhedsbrev nr. 35, 2001 er baseret på et interview med Evert Ketting, der er international konsulent inden for seksuel og reproduktiv sundhed og har base i Holland. Han har arbejdet med blandt andet abortspørgsmål i 25 år.
December 2001
 

Abort i 25 år (anmeldelse)
Cand. mag. Marianne Ulrik Kaarsted har skrevet denne anmeldelse, der - ved at opsummere dele af bogen - i sig selv udgør et vidnesbyrd om, hvorfor vores abortlovgivning ser ud som den gør.
December 2001
 

Vi er på vej
Abort er den sidste og vanskeligste måde at stoppe en uønsket graviditet på. Valget mellem abort og fortsat graviditet er aldrig nemt - for langt de fleste af dem, der skal træffe det, er det det sværeste valg, de nogensinde har taget. Derfor er der igangsat en række aktiviteter og initiativer, der skal nedbringe antallet af provokerede aborter i Danmark. Interview med Sundhedsstyrelsen om initiativerne der er godt i gang.
December 2001

 

Lægen kan hjælpe
Hvad skal man være specielt opmærksom på, når man rådgiver kvinder om abort og hvorledes kan lægen støtte de kvinder, der får problemer efter indgrebet. Disse og andre spørgsmål får vi svaret på i denne artikel.
December 2001

 

Aborthandlingsplanen: Sex & Samfunds initiativer
Foreningen Sex & Samfund står for en række initiativer i forbindelse med Aborthandlingsplanen. På en temadag i 2000 var en stor gruppe fagfolk samlet for at diskutere behovene på de forskellige områder. Det er tilbagemeldingerne herfra, der ligger til grund for gennemførelsen og udviklingen af de enkelte projekter og aktiviteter.
December 2001

 

Abortankenævnets årsberetning 2000 (Word-dokument)
Oktober 2001
 

Odenselæger med i ”Projekt: graviditet – fødsel eller provokeret abort”
De næste to år tilbydes alle gravide kvinder i Odense udvidet rådgivning om personlige, sociale og økonomiske forhold, som kan være afgørende for om svangerskabet gennemføres eller ej. Et projekt med en metode og en model om tværfagligt samarbejde med lægerne i Odense som primære fagpersoner skal vise bæredygtighed. Sker det, kan det være med til at løfte en af hovedopgaverne i regeringens ”Handleplan for nedsættelse af provokerede aborter”.
Juli 2001
 

Medicinsk abort og praktiserende læger
Syv farmaceutstuderende har interviewet 13 praktiserende læger om deres viden og holdning til medicinsk abort. ­Lægerne er positive, men har ikke meget viden. Den de har stammer fra deres ­patienter, og her er det et problem at kun de kirurgiske aborter kommer til kontrol.
April 2001

 

Sene aborter
Med den nye lov om svangerskabs­afbrydelse, blev der ikke indført en fast øvre ugegrænse for provokeret abort. Men såfremt fosteret antages at være levedygtigt, kan tilladelse til svangerskabsafbrydelse kun gives, såfremt der er fare for, at barnet på grund af arvelige anlæg eller beskadigelse eller sygdom i fostertilstanden vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse. På dette punkt er der sket et radikalt brud i forhold til den tidligere lov. Det blev bestemt, at de abortsøgende kvinder skal have mulighed for en støttesamtale både før og ­efter et abortindgreb.
Januar 2001

 

Tripletest
En sammenfattende MTV og sundhedsøkonomisk vurdering.
Februar 2000

 

Abort inte lätt för män heller
Från att i det närmaste ha varit osynlig är det nu dags att sätta fokus på mannens upplevelser av abort. En färsk studie från Umeå universitet visar att en abort, precis som hos kvinnor, ofta väcker motstridiga känslor hos männen.
Februar 2000
 

Rutinemæssigt tilbud om ultralydsundersøgelse i graviditeten
Kommentarer af Professor i Klinisk Epidemiologi Leiv S. Bakketeig, Syddansk Universitet med udgangspunkt i en svensk SBU-udredning.
December 1999
 

Global etik - behövs den?
Abort och dödshjälp accepteras - det ingår i den individuella friheten. Men vi fördömer skattebrott och andra tricks för att lura staten. Dessa värderingar är vanliga i de nordiska länderna, berättar forskare som undersöker förutsättningarna för en global etik.
Juli 1999

 

Sharing responsibility: Women society & abortion worldwide (pdf-format 596 kb.)
Bag denne rapport står The Alan Guttmacher Institute, der her har samlet et omfattende tal- og analysemateriale fra hele verden.
Januar 1999

Redaktør: | Opdateret: