Flere unge får abort

 

Mens det samlede aborttal fortsætter med at falde i Danmark, så stiger antallet af aborter blandt de 15-19-årige. ¨

 

Af Sex & Samfund

 

14-06-06. Færre kvinder traf i 2005 beslutningen om at få en abort i forhold til 2004. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der i 2005 er sket et fald i antallet af aborter - både i det samlede antal aborter og i antallet af aborter per 1000 kvinder i den fertile alder mellem 15-49 år.

 

»Der er grund til at glæde sig over, at Danmark har en af Europas laveste abortrater. Succesen skal findes i den danske model, hvor vi på den ene side har legal adgang til abort, og på den anden side arbejder målrettet med præventionsoplysning, seksualundervisning og let adgang til præventionsmidler«, siger sekretariatschef i Sex & Samfund Bjarne B. Christensen.

 

Dobbelt så mange aborter

Men mens det samlede aborttal fortsætter med at falde, så stiger antallet af aborter blandt de unge mellem 15-19 år. Især hos de 18-19-årige er antallet af aborter næsten det dobbelte af landsgennemsnittet på 12,2 aborter per 1000 kvinder.

 

Stigningen i antallet af aborter kalder, ifølge Sex & Samfund, på en systematisk indsats - også efter at de unge har forladt folkeskolen og dermed mistet muligheden for at få seksualundervisning.

 

»Hovedparten af de unge i dag bliver først seksuelt aktive, når de forlader folkeskolen«, siger Bjarne B. Christensen og efterlyser, at man på f.eks. ungdomsuddannelserne gør seksualundervisning til et fast tilbud til eleverne.

 

»Et målrettet tilbud om seksualundervisning til unge på ungdomsuddannelserne, som det Københavns Kommune netop er i gang med at tilbyde sammen med Sex & Samfund, er et vigtigt skridt i den rigtige retning«.

 

Gratis prævention

En anden mulighed for at få antallet af aborter ned kunne være et tilbud til de unge om gratis prævention, som man kender det fra Norge. I Norge har det siden 2002 været muligt for piger mellem 16 og 19 år at få gratis p-piller. Den norske model betyder, at det ikke kun er læger, der kan udskrive recept på p-piller. Også jordemødre og sundhedsplejersker, som arbejder rundt omkring på de norske skoler og særlige rådgivningssteder for unge, kan give pigerne en recept på p-piller. Men om den norske model finder vej til danske forebyggelsesprogrammer er usikkert.

 

»Et tilbud som det i Norge vil kræve langt større investeringer i forebyggelse, end der hidtil har været politisk støtte til«, lyder det fra Bjarne B. Christensen.

 

Samlet set blev der i Danmark i 2005 foretaget 15.103 aborter mod 15.231 i 2004. Antallet af aborter per 1000 kvinder mellem 15-49 år faldt svagt i 2005 til 12,2 mod 12,3 året før.

 

Du kan læse mere om de norske erfaringer med gratis prævention i artiklen Gratis prævention – norske erfaringer. Se de nyeste aborttal på www.abortnet.dk.