English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Artikler & rapporter

Kvinder efterspørger støttesamtaler og rådgivning i forbindelse med abort

 

Af Foreningen Sex & Samfund

 

Loven om støttesamtalerne før og efter en abort har eksisteret siden 2000. Tre år senere er det vanskeligt at udtale sig om, hvordan støttesamtalerne reelt forløber og fungerer, da konsultationerne selvklart er forskellige fra een praktiserende læge til en anden. I artiklen ”Skal støttesamtaler forblive en hemmelighed” af Kristin Gudnason fremgår det imidlertid, at mange (både læger og andre) i forbindelse med den nye lovgivning i 2000 var usikre på, hvad staten ønskede, at disse støttesamtaler skulle indeholde. Mange læger rådgiver i dag om abort, men ifølge Kristin Gudnason er den gængse tidsramme for en konsultation begrænsende i forhold til kvindens behov for støttesamtale og eventuel rådgivning om fremtidig prævention.

 

Ny undersøgelse

Men hvordan opleves samtalerne hos de praktiserende læger af kvinder i en rådgivningssøgende situation anno 2003, og hvilke anbefalinger giver kvinderne lægerne med på vejen? Dette giver en ny bog fra Socialforskningsinstituttet svar på. Bogen ”Provokeret abort –undersøgelse af baggrund og virkninger” er en undersøgelse af en række kvinders erfaringer fra mødet med sundhedssystemet. Undersøgelsen konkluderer overordnet, at abort ikke giver langvarige fysiske og psykiske problemer for kvinderne og sætter samtidig fokus på den rådgivning, som kvinderne modtager i forbindelse med abort.

 

Samtale som tilbud

Hvad angår støttesamtalerne efterspørger kvinderne mere rådgivning både i forbindelse med beslutningen om abort og i det efterfølgende forløb. Kvinderne mener ikke, at samtalerne nødvendigvis skal være obligatoriske, men at samtalerne skal være der som et tilbud for de kvinder, som måtte have brug for dem. Generelt giver kvinderne i undersøgelsen udtryk for, at samtalen med den praktiserende læge opleves som upersonlig. I den forbindelse påpeger en kvinde, at mødet med den praktiserende læge kunne have været mere personligt, hvis lægen havde reageret på de tanker, hun gav udtryk for at have, så hun ikke havde følt mødet så upersonligt, som hun gjorde. I bogen står der i den forbindelse at:

 

en professionel distance kan derfor tolkes som manglende indlevelsesevne, eller at kvinden føler, at hun ikke bliver taget alvorligt”.

 

Kvinderne efterlyser således empati fra lægens side, ligesom de også efterspørger bedre oplysning fra lægens side om alternativer til abort ”eller at der på andre mådes åbnes op for muligheder for at få barnet”.

 

Undersøgelsen viser, at kvinderne i stor udstrækning gør brug af mødre og veninder, når de skal træffe beslutning om abort, men for de kvinder, som ikke har et socialt netværk med på råd, er det vigtigt, at disse kvinder har mulighed for rådgivning. Nogle af kvinderne i undersøgelsen nævner, at professionel hjælp i form af en psykolog eller socialrådgiver bør være et efterfølgende tilbud til alle og specielt til de kvinder, som ikke kan bruge deres personlige netværk til at bearbejde oplevelsen med. Som en af kvinder siger:

 

Medicinsk (abort) er godt, fordi du selv er med, og det er jeg smadderglad for, at jeg gjorde i dag, men hvis du ikke har nogen at komme hjem til, så er det en barsk omgang. Altså, så skal du være lavet af sten…”

 

På baggrund af kvindernes fortællinger konkluderer bogen et behov for efteruddannelse af de praktiserende læger, hvad angår vejledningsindsats vedrørende abort.

 

Der er brug for, at den praktiserende læge i langt større grad sætter sig ind i de muligheder, som kvinderne juridisk har, og ligeledes lærer mere om deres følelsesmæssige reaktionsmønstre og behov for at hjælpe dem til at tage den rigtige beslutning”.

 

 

Som det er i øjeblikket, kan støttesamtaler foregå:

 

  • hos egen læge
  • i Sex & Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik i København
  • hos Mødrehjælpen
  • i Amternes familieafdelinger

 

Foreningen Sex & Samfund udbyder i samarbejde med Udviklingscenter for Almen praksis i Københavns kommune en række træningskurser for de praktiserende læger i H:S området i begyndelsen af 2004, hvor bl.a. støttesamtaler i forbindelse med abort er et af de berørte områder. Se mere på kalenderen

 

Redaktør: | Opdateret: