English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Artikler & rapporter

Aborthandlingsplanen: Sex & Samfunds initiativer


Af informationsmedarbejder Lene Byriel, Foreningen Sex & Samfund

Foreningen Sex & Samfund står for en række initiativer i forbindelse med Aborthandlingsplanen. På en temadag i 2000 var en stor gruppe fagfolk samlet for at diskutere behovene på de forskellige områder. Det er tilbagemeldingerne herfra, der ligger til grund for gennemførelsen og udviklingen af de enkelte projekter og aktiviteter. I Foreningen Sex & Samfund er det kommunikations- og programmedarbejder Marianne Lomholt, der er den ansvarlige for initiativerne.

 

Abortnet.dk – en hjemmeside om abort og prævention
Den nyeste viden fra ind- og udland om abort og prævention. Et netværk af fagfolk, der arbejder inden for området. En kalender over relevante begivenheder og aktiviteter. Litteraturhenvisninger og links. En vejviser til samtlige initiativer under Aborthandlingsplanen. Henvisningsmuligheder til støttesamtaler. Og meget mere.

 

Det er, hvad fagfolk og andre interesserede i starten af det nye år kan finde på hjemmesiden abortnet.dk, der nu er ved at nå sin endelige form. Hele opbygningen af siden er færdig, nu venter det redaktionelle arbejde. En gruppe på 11 fagfolk arbejder på indholdsdelen – hvad skal med, hvordan skal stoffet formidles, og hvordan sikres det, at der er enighed om de faglige spørgsmål.

 

Sundhedsstyrelsen er også repræsenteret i redaktionsgruppen, og det er vi meget glade for. Det sikrer nemlig, at Sundhedsstyrelsens faglige linie også kommer til at være repræsenteret på hjemmesiden, siger Marianne Lomholt.

 

Hjemmesiden henvender sig først og fremmest til fagfolk, som helt konkret er involveret i Aborthandlingsplanens initiativer samt medarbejdere i amternes forebyggelsessekretariater og de forskellige præventionsklinikker i landet. En anden målgruppe er sundhedspersonalet – de praktiserende læger, gynækologer, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, socialrådgivere og private organisationer – alle dem, der har kontakt med abortsøgende kvinder.

 

Fagjournalister, projektmagere og de abortsøgende kvinder selv vil også kunne finde relevant stof på hjemmesiden, for det er meningen, at stoffet skal formidles i et godt tilgængeligt sprog.

 

Træningskurser – regional opkvalificering af fagfolk
På Foreningen Sex & Samfunds temadag om Aborthandlingsplanens initiativer var der en række ønsker til kurser for det sundhedsfaglige personale: Kurserne skulle tilrettelægges regionalt, de skulle arrangeres tværfagligt, hvert kursus skulle fokusere på en bestemt faglig problemstilling og danne grundlag for en efterfølgende regional/lokal opfølgning.

 

Da vi talte om, hvilke emner der var brug for at tage op, var det klare signal, at der var en stor efterspørgsel på undervisning i, hvordan vi bliver bedre til at rådgive kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i abort- og præventionsspørgsmål, siger Marianne Lomholt.

 

Der holdes fire kurser om året, og hvert enkelt kursus tilpasses de lokale forhold – er der for eksempel et flygtningecenter i området, er det måske relevant, at det er repræsenteret. Den lokale afdeling af Mødrehjælpen har også været tænkt ind i et af kurserne, lige som der har været ønske om deltagelse fra abortsamrådet på et andet kursus.

 

Deltagerne har på de første kurser været læger, sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere, forebyggelseskonsulenter og andre fagfolk, der i det daglige arbejder med præventions- og abortrådgivning.

 

Kurserne tilrettelægges altid i samarbejde med det pågældende amt, og det har stor betydning, at der kan tages hensyn til de lokale forhold. Der har da også været stor interesse for kurserne i 2001, og de første to er allerede nu tilrettelagt i 2002.

 

På de tilbagemeldinger, vi får, kan vi virkelig mærke, at det er viden, der er brug for, siger Marianne Lomholt.

 

Erfaringsudvekslingskurser – viden og kurser på tværs af amter
Hvordan forbedrer vi seksualundervisningen til unge med flygtninge-/indvandrerbaggrund? Hvordan er deres viden, og hvad er deres specielle behov? Det var emnet på en temadag, som Foreningen Sex & Samfund holdt i juni 2001. Her deltog en række nøglepersoner fra amterne, undervisningssektoren, sundhedssektoren og NGO'er.

 

I forlængelse af selve temadagen mødtes amternes forebyggelseskonsulenter for at udveksle erfaringer og udvikle ideer til kommende strategier på området. 

 

Ideen er at samle amterne på tværs og så sørge for, at de får noget faglig viden og er med, når vi sætter et emne til debat. Bagefter mødes de så i et lukket forum og diskuterer det internt, siger Marianne Lomholt.

 

I 2002 er det planen at tage fat på et endnu bredere emne: Den svingende kvalitet af seksualundervisning i Folkeskolen som følge af den manglende undervisning i faget på seminarierne. Modellen er her den samme som ved den første temadag: Efter fagligt input og diskussioner mødes de amtslige forebyggelseskonsulenter for at udveksle ideer og erfaringer på et lukket møde.

 

På temadagen i 2002 vil der desuden blive sat fokus på Foreningens nyeste materialer: En bog om seksualundervisning i Folkeskolen og et inspirationsmateriale om seksualundervisning af unge med etnisk minoritetsbaggrund.

 

Rådgivningshåndbog – inspiration til fagpersoner
Sygeplejersken, apotekeren og jordemoderen er nogle af de fagpersoner, der kommer til orde i en ny rådgivningshåndbog, der forventes at udkomme først i det nye år. Det er Komiteen for Sundhedsoplysning og Foreningen Sex & Samfund, der i fællesskab udgiver bogen, der samler en række faggruppers erfaringer med abort- og præventionsrådgivning. Hver faggruppe er repræsenteret af en enkeltperson, der skriver hver sit kapitel – set netop ud fra denne persons faglige ståsted.

 

Alle kapitlerne – der er opbygget ud fra samme skabelon, så bogen er nem at anvende – er nu i hus og er ved at blive gennemskrevet for at give al teksten en sprogligt ensartet tone.

 

Meningen er, at det skal være en inspirationsbog, der også skal udfordre de sundhedsfagfolk, der er målgruppen. De enkelte forfattere af kapitlerne repræsenterer selvfølgelig deres faggrupper, men kommer også med deres individuelle viden. Hvilke visioner har de – både som personer og som faggruppe – på hvilke områder fungerer samarbejdet med andre faggrupper godt, og hvor findes der vanskeligheder i forhold til rådgivningsopgaverne? Det giver kapitlerne et billede af, siger Marianne Lomholt. 

 

Sexlinien – endnu bedre rådgivning til unge
70 20 22 66 er en talrække, som rigtig mange unge kender. Det er nemlig telefonnummeret på Sexlinien for Unge, hvor Foreningen Sex & Samfunds rådgivere på alle hverdage mellem klokken 15.00 og 17.00 besvarer anonyme opkald om bl.a. abort, følelser, seksuelle problemer, normalitet, seksuelt overførbare sygdomme, graviditet, prævention og kærlighed.

 

www.sexlinien.dk er en internetadresse, som dagligt tastes ind på mange computerskærme i hele landet. Her kan unge såvel som voksne dels stille spørgsmål om de samme emner som i telefonrådgivningen, dels læse svarene til de andre brugere, der har stillet spørgsmål om det, der interesserer dem at vide noget om. 

 

Tidligere var telefonrådgivningen kun åben tre dage om ugen, men med finansiering via Aborthandlingsplanen har det været muligt at udvide åbningstiden til alle hverdage. Det har betydet en markant stigning i antallet af henvendelser – også til brevkassen på internettet.

 

I 2001 vil ca. 2100 unge have haft en samtale med en af rådgiverne, og ca. 2200 vil have fået skriftligt svar på hjemmesiden.

 

Der er virkelig brug for det tilbud. Det, vi gerne vil sætte fokus på i fremtiden, er, hvad det er, unge kan få hos en telefon- og en internetrådgivning, som de ikke kan få andre steder. Vi vil gerne synliggøre Sexlinien endnu mere og blive bedre til at evaluere kvalitativt frem for kvantitativt. Vi skal selvfølgelig stadig undersøge, hvor mange der henvender sig og hvilke emner, de spørger om, men jeg tror, vi skal begynde at tænke lidt mere på, hvad det er, der kendetegner kvaliteten af telefon- og internetrådgivning, siger Marianne Lomholt.

 

Foreningen Sex & Samfund planlægger derfor at ansætte en person, der i 2002 kan være med til at synliggøre Sexlinien, sætte debatter i gang i pressen og i ungdomsmedier samt arbejde kvalitativt med telefonrådgivningen og hjemmesiden.

 

Vi har jo simpelthen en fantastisk vidensbase, som ligger der. Og den vil gerne bruge meget bedre, siger Marianne Lomholt.

 

Læs hele nyhedsbrevet
Artiklen er fra Foreningen Sex
Redaktør: | Opdateret: