English  Udskriv  Sideoversigt  Føj denne side til foretrukne Udvid  
www.sexogsamfund.dk » Abortnet.dk » Statistik, lovgivning og artikler » Lovgivning

 

Lovgivning

 

Nedenfor forefindes de væsentligste love, bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer vedrørende abort. Øvrig lovgivning omkring mere specielle forhold på abortområdet kan findes på www.retsinfo.dk

 

Se også abort-lovgivningen i de forskellige europæiske lande.
 

 

Se desuden lovgivning på præventionsområdet her på abortnet.dk

 

Alle lovtekster på abortnet.dk foreligger som uredigerede originaltekster hentet fra retsinfo's hjemmeside, og de opdateres jævnligt.

 

Støttesamtaler

 

Vejledning om svangerskabsafbrydelse og fostereduktion
VEJ nr 25 af 04/04/2006(Gældende)
 

Svangerskabsafbrydelse

 

Sundhedsloven

LBK nr 913 af 13/07/2010 (Gældende)

 

Bekendtgørelse af lov om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
Bek nr 1483 af 19/12/2005 (Gældende)

Uddrag fra Sundhedsloven vedr. svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
LBK nr 913 af 13/07/2010, afsnit VII (Gældende)

 

Uddrag af Sundhedsloven vedr. sterilisation og kastration
LBK nr 913 af 13/07/2010, afsnit VIII (Gældende)

 

Uddrag af lov om ændring af sundhedsloven og vævsloven

LOV nr. 653 af 12/06/2013 (Gældende)

 

Cirkulære om behandling af sager om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion
CIR nr 23 af 03/04/2006 (Gældende)

Meddelelse: Den 1. januar 1995 bortfalder lægers pligt til at anmelde medfødte misdannelser og sene spontane aborter til Sundhedsstyrelsen
MED nr 205 af 21/11/1994 (Gældende)

 

Meddelelse om anmeldelse af legale aborter
MED nr 204 af 21/11/1994 (Gældende)
 

Uddrag fra Sundhedsloven vedr. ligsyn og obduktion  m.v.

LBK nr 913 af 13/07/2010, afsnit XIII (Gældende)
 

Forebyggende undersøgelser

 

Vejledning om prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse
VEJ nr 60310 af 01/01/1994 (Gældende)

 

Blanketter

 

Anmodning om svangerskabsafbrydelse (blanket A og B)

 

Svangerskabshygiejne og fødselshjælp

  

Retningslinier for svangerskabshygiejne og fødselshjælp
RTL nr 65 af 26/03/1985 (Gældende)

Svangreomsorg (pdf-fil)

Retningslinier og redegørelse

Sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperiode

Sundhedsstyrelsen 1998
 

 

Redaktør: | Opdateret: