Tema 01: Lyst og ulyst

 

I temaet om "Lyst og ulyst" arbejder eleverne med at mærke lyst og ulyst, give udtryk for lyst og ulyst med mimik og kropssprog, og at tolke ja- og nej-signaler.
 
En del elever har svært ved at mærke, aflæse og give udtryk for følelser, og dette gælder ikke mindst i seksuelle og kærlighedsmæssige relationer. Hvis man har svært ved at mærke, hvad man har lyst til og ikke har lyst til, kan man komme til at sende forvirrende signaler, og måske gøre nogle ting som man fortryder. Ligesom man kan komme til at krænke sin partner, hvis man ikke har redskaberne til at aflæse og respektere ja- og nej-signaler.

Materialer
Tegninger
FilmMaterialer


Her kan du downloade materialer og figurer til temaet om lyst og ulyst.
                                   

       

   Download undervisnings-         Download figurer

   materialet

 
Tegninger


Her kan du downloade tegninger til temaet om lyst og ulyst

 

          

 Download tegninger i stort        Download tegninger i lille          Download tale- og tænke-

 format                                             format                                            bobler

 

 
Film


Her kan du downloade film til temaet om lyst og ulyst

Har jeg lyst? Har den anden?

Lærke og Gustav er alene hjemme. De ser film, og har begge lyst til at kysse.

 

Hvad kan man gøre?

Maja og Alexandra kommer hjem fra byen. Alexandra vil gerne være sammen med Maja,

men det har Maja ikke lyst til.

 

 

Supplerende seksualundervisning

Sex & Samfund tilbyder supple- rende seksualundervisning, nu specielt målrettet elever med særlige behov. Læs mere her

Piktogrammer

Download piktogrammer til seksual- undervisning for elever med særlige behov her

Uge Sex

Download Sex & Samfunds Uge Sex materiale til 7.-9. klasse på specialskoler/klasser her

Undervisningsmaterialer og faglitteratur

Find en oversigt over materialer og faglitteratur, der er rettet mod elever med særlige behov, her. Oversigten henviser både til nationalt og internationalt materiale/faglitteratur.