Tema 03: Kroppen

 
I temaet om kroppen arbejder eleverne med kroppens udseende og pubertet, at kroppe kan se ud på mange forskellige måder samt selvværd omkring kroppen.

De fleste unge oplever usikkerhed omkring deres kroppe, når de er i puberteten. Sex & Samfunds ungerådgivning, Sexlinien for Unge, får mange henvendelser fra unge, der er bekymrede over, om de er for tidligt eller for sent udviklede, om deres krop ser ok ud, og om de i det hele taget er gode nok, som de er. Det er vigtigt at anerkende bekymringen hos de unge og forklare dem, hvad der sker i puberteten. Og samtidig vise med eksempler og billeder, at kroppe kan se ud på mange forskellige måder.

 
Materialer
Tegninger
Film 

Materialer

 
Her kan du downloade materialer og figurer til temaet om kroppen.
 

        

  Download undervisnings-           Download figurer

  materialet
  

Tegninger

 
Her kan du downloade tegninger til temaet om kroppen.

 

           

 Download tegninger i stort         Download tegninger i lille         Download tale- og tænke-

 format                                              format                                           bobler
 
Film

 
Her kan du downloade film til temaet om kroppen.

At have det godt med sin krop

Tre unge skal i svømmehallen. De er alle bekymrede over, at skulle vise deres kroppe.

 

 

Puberteten

I filmen ser og hører man, hvad der sker med kroppen og hjernen når man er i puberteten.

 

Supplerende seksualundervisning

Sex & Samfund tilbyder supple- rende seksualundervisning, nu specielt målrettet elever med særlige behov. Læs mere her

Piktogrammer

Download piktogrammer til seksual- undervisning for elever med særlige behov her

Uge Sex

Download Sex & Samfunds Uge Sex materiale til 7.-9. klasse på specialskoler/klasser her

Undervisningsmaterialer og faglitteratur

Find en oversigt over materialer og faglitteratur, der er rettet mod elever med særlige behov, her. Oversigten henviser både til nationalt og internationalt materiale/faglitteratur.