Tema 05: Sociale relationer

 
I temaet om sociale relationer arbejder eleverne med, hvordan man kan tage kontakt, samt sige til og fra i sociale relationer. Der sættes fokus på sociale relationer på nettet.
 
Det kan være svært for nogle elever at skabe kontakt med andre, både i venskaber og kærlighedsmæssige relationer. Det hænger sammen med, at de har svært ved at afkode sociale situationer og egne og andres følelser og signaler. Det er derfor vigtigt for disse unge, at tilegne sig redskaber til at danne gode relationer, ikke mindst på nettet. I temaet arbejdes der meget konkret og handlingsorienteret.
 
Materialer
Tegninger
Film
 


 

Materialer

 
Her kan du downloade materialer og figurer til temaet om sociale relationer:

 

        

  Download undervisnings-            Download figurer

  materialet

  

Tegninger

 
Her kan du downloade tegninger til temaet om sociale relationer:
 

            

  Download tegninger i stort         Download tegninger i lille          Download tale- og tænke-

  format                                              format                                            bobler
 
Film

 
Her kan du downloade film til temaet om sociale relationer:


Martin - en ny ven?

Mikkel har mødt en sød fyr på nettet, som han skal mødes med, og vennen Louise er bekymret. 

 

Vil du danse?

Maria er til fest og vil gerne i kontakt med Jesper. Hun spørger om han vil danse. 

 

 Hvem må få kys?

William og Zofia er venner og spiller fodbold. Zofia kysser William, men William har ikke lyst.

 

 

Supplerende seksualundervisning

Sex & Samfund tilbyder supple- rende seksualundervisning, nu specielt målrettet elever med særlige behov. Læs mere her

Piktogrammer

Download piktogrammer til seksual- undervisning for elever med særlige behov her

Uge Sex

Download Sex & Samfunds Uge Sex materiale til 7.-9. klasse på specialskoler/klasser her

Undervisningsmaterialer og faglitteratur

Find en oversigt over materialer og faglitteratur, der er rettet mod elever med særlige behov, her. Oversigten henviser både til nationalt og internationalt materiale/faglitteratur.