Forenklede Fælles Mål
 

De rammer, der gælder i forhold til folkeskolens seksualundervisning, fastsættes i Lov om folkeskolen samt i de centralt fastsatte bestemmelser om emnet, Forenklede Fælles Mål. 

Ifølge disse er seksualundervisning ikke et selvstændigt fag i skolen, men en del af det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, som der undervises i på 0.-9. klassetrin.

Emnet har to kompetenceområder; Sundhed og trivsel og Køn, krop og seksualitet. Hvert kompetenceområde har særskilte videns- og færdighedsmål, men skal tænkes i relation til hinanden.

Emnet er ikke tillagt sit eget timetal, men skal indgå i de timer, der er afsat til undervisningen i fagene. Intentionen er, at arbejdet med emnet skal ses som en helhed igennem hele skoleforløbet, både når der undervises udelukkende med fokus på emnet, og når det inddrages i andre fag og i tværgående emner og problemstillinger.

Du kan læse mere om Forenklede Fælles Mål og finde eksempler på hvordan de kan omsættes i praksis i boksen til højre.

Sex & Samfunds undervisningsmaterialer er tilrettelagt så de kan bidrage til at opfylde de obligatoriske mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Du kan finde undervisningsmaterialer, inspiration til seksualundervisningen og mere information om Uge Sex her

 

 

Fælles Mål

Læs om de Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab her
 

Kommunale vejledninger

Københavns Kommune, Silkeborg Kommune og Aarhus kommune har udarbejdet kommunale vejledninger til sundheds- og seksualundervisning.

Læs mere her