God seksualundervisning

 

God seksualundervisning kan støtte elevernes udvikling af individuelle og sociale kompetencer som selvværd, tro på sig selv, empati og anerkendelse af andre samt deres evne til at indgå i sunde og rare relationer.

Det er kompetencer, som ikke kommer af sig selv for alle, og som er væsentlige at besidde, når eleverne senere hen i deres liv bl.a. skal kunne sige til og fra i (seksuelle) relationer og træffe (og stå ved) fornuftige valg om blandt andet seksualitet og prævention. Læs om Sex & Samfunds grundprincipper for sundheds- og seksualundervisning her. 

 

Styrker trivsel hos børn og unge
Seksualundervisningen har også væsentlige potentialer i forhold til generelle trivselsindsatser, hvor der sættes fokus på mangfoldighed og inklusion.

I undervisningen kan eleverne lære om den positive betydning af at blive anerkendt som den, man er. 'Retten til at være sig selv' uanset ens køn, krop, etnicitet, nationalitet, seksualitet, handicap, familiebaggrund med videre er et væsentligt budskab inden for denne tilgang til seksualundervisningen.

God seksualundervisning kan styrke klassens sociale fællesskab, hvor elever for eksempel kan opleve større rummelighed og plads til forskellighed på grund af de emner, der italesættes i undervisningen.

 

Styrker børn og unges evne til at tage gode valg
Sex & Samfund ønsker, at seksualundervisningen skal bidrage til udvikling af børn og unges handlekompetence forstået som deres mulighed for at handle og dermed aktivt medvirke til at fremme positiv forandring vedrørende sundhed.
 
For Sex & Samfund er det vigtigt, at seksualundervisningens mål også er at bidrage til øget mangfoldighed i skolen og herunder til bekæmpelse af diskrimination - for eksempel i forhold til køn, seksualitet, etnicitet eller handicap.
 
Involverende undervisning
Aktiv og involverende pædagogik, fokus på dialog og åben kommunikation om sex og seksualitet, et trygt socialt miljø samt indsatser tilrettelagt efter elevernes alder og erfaring er afgørende, hvis seksualundervisningen skal fremme en forandringsproces hos eleverne. Det viser international forskning.
 
Sex & Samfunds tilgang til seksualundervisning følger den tilgang. Det gælder både, når det er organisationens eget korps af undervisere, der møder elever i en undervisningssammenhæng, og når det handler om udvikling af undervisningsmaterialer for eksempel til Uge Sex. Find vores gratis undervisningsmaterialer på www.underviserportal.dk
 
Også indholdet på bedreseksualundervisning.dk følger den tilgang til undervisningen.
 

Gratis undervisningsforløb

Undervisningsforløb målrettet de enkelte klassetrin på 

www.underviserportal.dk  

Sex & Samfunds seksualundervisning

Sex & Samfunds seksual-undervisning bidrager til:  

  • Udvikling af børn og unges handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed
  • Øget anerkendelse af mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination.

Sex & Samfunds seksual-undervisning er baseret på følgende principper: 

  • Sex & Samfund betragter børn og unge som kompetente aktører
  • Sex & Samfund betragter forskelligheder og mangfoldighed som en ressource
  • Sex & Samfund har et positivt og dynamisk syn på seksualitet
  • Sex & Samfund har et positivt og bredt sundhedssyn
  • Sex & Samfund har et aktivt læringssyn
  • Sex & Samfund anlægger et handlingsorienteret perspektiv på viden.