Et trygt læringsrum

 

Sex & Samfund arbejder altid med udgangspunktet i ønsket om at skabe et trygt læringsrum for eleverne. Et trygt læringsrum er en forudsætning for, at eleverne oplever tillid og åbenhed over for hinanden, og at der er plads til at stille spørgsmål og sammen undersøge, hvad de forskellige emner og dilemmaer i relation til seksualundervisningen handler om.

Sex & Samfund forstår et trygt læringsrum, som et sted, hvor:

  • Der er respekt for forskelligheder, for eksempel i forhold til seksuelle lyster, kønsidentitet, etnicitet, familiebaggrund, stil, udtryk, holdninger med videre.
  • Homofobi og andre diskriminerende kommentarer accepteres ikke.
  • Ingen føler sig udstillet eller nedgjort.
  • Deltagere og undervisere taler ikke privat eller meget personligt om sig selv eller andre.
  • Alle ved, hvad der skal ske.
  • Man deltager, men har mulighed for at sige fra
  • Der er en aftale om, at man taler inden for et "lukket" rum. (Der tales ikke efterfølgende med klassekammerater og venner om, hvad andre har sagt og gjort i undervisningen)

 

Underviserens ansvar 

Det er underviserens ansvar at skabe et læringsrum, hvor eleverne ved, hvad der skal ske og hvor de oplever, at der er respekt for hinandens synspunkter. For eleverne er det afgørende for oplevelsen af et trygt rum, at underviseren er opmærksom på og "slår ned på" nedgørende og diskriminerende ytringer. Det kan eksempelvis være nedgørende kommentarer i forhold til seksualitet, seksuelle lyster,  nogle måder at være dreng og pige på og fordomsfulde kommentarer i forhold til etnicitet og hudfarve.

For nogle elever kan usikkerheden omkring, hvad seksualundervisningen handler om, og hvad der skal ske i undervisningen skabe usikkerhed og utryghed. Som underviser kan man imødekomme og minimere denne usikkerhed ved at være tydelig omkring, hvad der skal foregå og ved at fastsætte klare aftaler for undervisningen sammen med eleverne.

 

Mulighed for at sige fra

For nogen elever kan det at tale om krop, sex og seksualitet opleves som tabubelagt og grænseoverskridende. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle elever har redskaber til selv at sætte grænser, hvis der er noget, de finder ubehageligt eller ikke ønsker at deltage i. Som en del af arbejdet med det trygge rum kan man som underviser give eleverne mulighed for at melde fra som aktiv deltager i forhold til konkrete øvelser og diskussioner. Det anbefales, at man sammen med eleverne aftaler, hvad man konkret kan gøre, hvis man ønsker at melde fra.

 

Anonymiseret undervisning

Et godt udgangspunkt for at skabe tryghed i undervisningen er at anonymisere undervisningen og aftale, at hverken elever eller underviser taler om egne erfaringer. Det betyder også, at der i planlægningen af seksualundervisningens indhold tages afsæt i fiktive historier om unge samt cases og personlige historier fra andre unge. I dialogen om disse eksempler holder underviseren fast i, at der tales om unge på et generelt plan.

 

Øvelser til arbejdet med det trygge læringsrum 

Som opstart på et seksualundervisningsforløb kan det have stor værdi at arbejde med konkrete og generelle øvelser, der har til formål at skabe et trygt læringsrum. Det kan være øvelser om seksualundervisningens indhold, og  øvelser, der handler om at skabe tillid og åbenhed over for hinanden samt fastsættelse af aftaler for seksualundervisningen.

For nogle klasser er sådanne øvelser mere relevante end for andre, eksempelvis hvis eleverne generelt har svært ved at vise respekt for hinandens synspunkter og forskelligheder. Klasser der fungerer godt socialt sammen, kan dog også have glæde af sådanne øvelser, fordi de er med til at bringe en stemning af både seriøsitet, lydhørhed og nærvær ind i undervisningen.

 

Læs mere om det trygge læringsrum og find undervisningsforløb og øvelser på www.underviserportal.dk