Børn og unges rettigheder


FN's Konvention om Barnets Rettigheder – eller Børnekonventionen, som den også bliver kaldt - blev vedtaget på FN' s generalforsamling i 1989.

Børnekonventionen er et udtryk for en enighed om, at børn skal respekteres som individer og selvstændige personer med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Konventionen udspringer af FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder og beskriver konkrete rettigheder, som alle børn og unge under 18 år har:

  • Grundlæggende rettigheder - fx mad, sundhed og et sted at bo
  • Ret til udvikling - fx skolegang, fritid, leg og information
  • Ret til beskyttelse - fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse
  • Ret til medbestemmelse - som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed

192 lande i verden har tiltrådt Børnekonventionen. Ud af FN' s medlemslande er det kun USA, der ikke har tiltrådt konventionen. Danmark ratificerede Børnekonventionen i 1991, og har derfor pligt til at sørge for at overholde konventionen og sikre, at dansk lovgivning ikke strider imod konventionen.

De seksuelle rettigheder

De seksuelle rettigheder handler om krop, køn, seksualitet, sundhed, privatliv og familieliv - for eksempel, at børn og unge har ret til at bestemme over egen krop, og at unge har ret til ikke at blive diskrimineret på grund af deres køn eller seksualitet.

De seksuelle rettigheder er formuleret af den internationale familieplanlægningsorgansation IPPF (International Planned Parenthood Federation) og tager udgangspunkt i Børnekonventionen og Menneskerettighederne.

De seksuelle rettigheder er dermed forankret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som er juridisk bindende for Danmark og de andre lande i Europarådet.

Rettigheder og seksualundervisning

I forenklede Fælles Mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab står der bl.a., at eleverne skal kende til deres rettigheder.

Børns kendskab til egne rettigheder er vigtigt for at kunne forebygge krænkelser og mobning og styrke børn og unges kompetencer til at kunne reagere, hvis de oplever at deres egne eller andres rettigheder krænkes.

Det er også vigtigt at kende til sine rettigheder for ad demokratisk vej at kunne ændre på urimelige forhold på fx skolen eller i samfundet.

Markering af Børnekonventionens vedtagelse kan fungere som et særligt fokus på elevernes rettigheder som supplement til den øvrige seksualundervisning.

I boksene til højre finder du øvelser til de forskellige trin, der alle handler om seksuelle rettigheder og grænser. Alle øvelserne er taget fra Uge Sex-undervisningsmaterialer.

Det er en god idé, at både elever og underviser læser faktaarket om rettigheder i boksen til højre på denne side.

Interview: Hvor går grænsen?

”Mærk efter og sig fra, når du kan
mærke, at noget ikke føles rart”.

Sådan siger Emilie Fuglsang i et interview om grænser.

Emilie rådgiver unge om krop, grænser,
sex og seksualitet på Sex & Samfunds
rådgivningslinie Sexlinien for Unge.

Læs interviewet med Emilie Fuglsang

 

Fakta om rettigheder

Læs mere om rettigheder, seksuelle rettigheder og lovgivning i Sex & Samfunds faktaark om rettigheder

 

Film om rettigheder

0.-3. klasse:
Det er DIN krop

4.-6. klasse:
Retten til kroppen

7.-9. klasse:
Retten til kroppen

 

Øvelser til indskoling

Kreativ øvelse om Børnekonventionen og børns ret til at bestemme over deres egen krop:

Retten til kroppen

 

Øvelser til mellemtrin

Film og dialogøvelse om retten til at bestemme over sin egen krop og hvad man kan gøre, hvis ens grænser bliver overskredet:

Retten til kroppen

Obs.: Link til filmen ligger i boks øverst på denne side

 

Øvelser til udskoling

Spil om børn og unges seksuelle rettigheder og handlemuligheder, hvis rettighederne krænkes:

Sandt eller falsk om unges rettigheder