Seksualundervisningen og metoder

  

God undervisning er karakteriseret ved at benytte sig af en mangfoldighed af metoder. Mulighederne og metoderne er nærmest uendelige - den store udfordring er, at få mål, indhold og metoder til at passe sammen i en god cocktail på baggrund af konstruktive pædagogiske og didaktiske overvejelser.

 

Under forberedelsen af ethvert seksualundervisningsforløb af kortere eller længere varighed kan det derfor være relevant for underviseren at stille sig selv en række spørgsmål om valg af metoder. Herunder findes eksempler til inspiration:

 

Hvad styrer valg af metode i det konkrete forløb: elevønsker, lærerønsker, forældreønsker, overvejelser om mål og indhold, materialer, hvad der er sjovt mv.?    

 

  • Hvem skal have indflydelse på valget af metoder: undervisere, deltagere, forældre? I hvilket omfang?
  • Hvordan hænger metoderne i forløbet sammen med målene?
  • Hvordan hænger metoderne i forløbet sammen med indholdet?
  • Hvordan bidrager metoderne til udviklingen af deltagernes identitet og handlekompetence?

 

Her på siden kan du læse mere om vurderingsøvelser og casebaseret seksualundervisning og hvordan der konkret kan arbejdes med disse i undervisningen. På underviserportal.dk kan du finde konkrete eksempler på øvelser.