Kortlægning og undersøgelser

 

Nedenfor findes relevante undersøgelser og rapporter, der kan bruges som baggrundsviden til at udarbejde konkrete handleplaner og strategier for at fremme børn og unges seksuelle sundhed og trivsel.

 

 
Seksualundervisning i grundskolen
Sex & Samfund gennemførte i 2005 en kortlægning af seksualundervisningen i folkeskolen, der viser store forskelle i den måde seksualundervisningen tilrettelægges og tilbydes på.
 
Læs kortlægningen her
 
 
Undersøgelsen af seksualundervisning i grundskolen
I 2012 fulgte Sex & Samfund op på kortlægningen fra 2005 med en ny undersøgelse, der viste at langt fra alle elever får god og målrettet seksualundervisning. Samt at mange skoler fortsat ikke opfylder de obligatoriske mål på området.
 
Læs undersøgelsen her
 
 

Seksualundervisning på ungdomsuddannelser

I 2011 gennemførte Sex & Samfund en omfattende kortlægning af seksualundervisningen på ungdomsuddannelser.

Kortlægningen giver et indblik i de unges viden og holdninger omkring sex og seksualitet og deres behov og ønsker i forhold til seksualundervisningen.

 

Læs kortlægningen her

 

 

Når det er svært at være ung i Danmark

I 2010 gennemførte Center for Ungdomsforskning et større forskningsprojekt om unges trivsel og mistrivsel. Undersøgelsen belyser bl.a. hvordan forhold vedrørende unges seksualitet herunder seksuel risikoadfærd også hænger sammen med andre sundhedsmæssige faktorer.

 

Læs mere om undersøgelsen og download de tilhørende rapporter her

 

 

Ung2006

I 2006 gennemførte Sundhedsstyrelsen en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse af de 15-24 åriges seksualitet. Det primære formål med undersøgelsen var at tilvejebringe viden om de 15-24-åriges viden, holdinger og adfærd for at kunne understøtte og kvalificere oplysnings- og forebyggelsesindsatsen om prævention, sexsygdomme og uplanlagt graviditet overfor denne målgruppe.

 

Klik her for at finde undersøgelsen