Brug af eksterne undervisere

 

Der er mange muligheder for at bruge undervisere udefra i seksualundervisningen, og det kan være et rigtig godt og spændende supplement til skolens egen undervisning.

 

Undervisere udefra kan f.eks. bidrage med en personlig historie, eller det kan være et Ung-til-ung eller Ung-til-yngre underviserkorps. Eksempelvis har Sex & Samfund sit eget underviserkorps af Ung-til-yngre undervisere, der har base i København og Århus, men der findes også andre tilbud rundt omkring i landet. Disse vil variere lokalt, og afhænger af de tilbud, som kommunen stiller til rådighed for skolen: f.eks. samarbejdet med sundhedsplejen eller økonomisk tilskud til undervisere udefra.
Her på siden kan du finde en oversigt over alle tilbud, der findes i din skoles lokalområde.

 

Åben skole

Med folkeskolereformen er det blevet obligatorisk for skolerne at ”åbne skolerne op” for det omgivne samfund, så eleverne understøttes i deres læring og trivsel. Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Brug af undervisere udefra kan være med til at understøtte dette. 

 

Grundskolen
I grundskolen er det skolen - og dermed lærerne - der har ansvaret for elevernes seksualundervisning, men vejledningen til faget åbner også op for, at man kan benytte andre ressourcepersoner eller undervisere udefra til at varetage dele af seksualundervisningen (se Fælles Mål, Undervisningsministeriet 2015).

 

Ungdomsuddannelserne

På ungdomsuddannelserne er der ingen ansvarsperson, i det seksualundervisning ikke er obligatorisk. Men der er en række muligheder for at tilbyde eleverne seksualundervisning inden for de eksisterende fag og temaforløb, der varierer fra uddannelse til uddannelse. På alle uddannelser er det imidlertid en god idé at supplere skolens egen undervisning med undervisning udefra. Det bekræftes ligeledes af Sex & Samfunds kortlægning af ungdomsuddannelserne, hvor de unge angiver, at de helst vil undervises af undervisere udefra.


Fordele og ulemper ved undervisere udefra

Der er en række fordele ved at benytte sig af et supplerende seksualundervisningstilbud, hvor underviseren er en anden end ens daglige lærere: 

  • Som lærer kan man have behov for at trække på andre til at undervise i dele af emnet, man ikke selv føler sig tilstrækkelig godt klædt på til rent fagligt (f.eks. undervisning om prævention og sexsygdomme).
  • Som lærer kan man føle, at det kan være svært at undervise i nogle af emnets temaer, fordi det personligt går for tæt på i forhold til, hvilken relation man gerne vil have til eleverne (f.eks. undervisning om onani og sex).
  • Undervisere udefra kan inviteres til at fortælle en personlig historie, som læreren ikke selv kan formidle (f.eks. om hvordan det er at have sex første gang, hvordan det er at springe ud som homo-, bi- eller transkønnet, eller hvordan det er at være smittet med en sexsygdom).
  • For eleverne kan det skabe tryghed og åbenhed, at der kommer nogle på besøg udefra, som man ikke kender i forvejen og ikke skal se igen, (for nogle elever kan det det dog også virke modsat).
  • Undervisere udefra kan skabe en variation i budskaber, formidlingsform og måder at møde eleverne på, der taler til både et ønske om at skabe mangfoldighed i normer og værdier samt til elevernes mange forskellige måder at lære på.

Der er også en række faldgruber, man skal være opmærksom på:

  • Det er vigtigt, at man som lærer er bevidst om, hvordan besøg udefra hænger sammen med den øvrige undervisning i emnet. Dette er særlig relevant i de tilfælde, hvor læreren ikke selv er til stede i undervisningen, og hvor den gode dialog med underviserne ude fra både før og efter undervisningen. 
  • Hvis underviserne udefra bruges til at formidle en personlig historie, f.eks. om at springe ud som homoseksuel, kan eleverne fejlagtigt opfatte dem som repræsentant for en bestemt gruppe.
  • Man skal være opmærksom på, at undervisere udefra ikke bliver ”et møde med noget eksotisk andet”, som dels ikke har noget med elevernes eget liv at gøre, og som dels ikke bliver en del af den øvrige undervisning.

Links

Bestil undervisning

Bestil Sex & Samfunds undervisere til besøg i din klasse. Tilbuddet henvender sig til 6.-10. klasse og ungdomsuddannelser samt til elever med særlige behov