Undervisning i seksualitet og seksuel sundhed på eud/eux

 

Seksualitet og seksuel sundhed har siden 2015 været obligatoriske emner i undervisningen på erhvervsuddannelsens grundforløb. Fagets samledes tidsramme er sat til 1,5 uge på grundforløbets første del (GF 1), der er målrettet unge, som påbegynder en erhvervsuddannelse umiddelbart eller højst et år efter 9. eller 10. klasse. Elever der påbegynder en erhvervsuddannelse et år efter grundskolen, begynder på GF 2 på grundforløbet og tilbydes derfor ikke obligatorisk undervisning i seksualitet og seksuel sundhed.

 

Fagets formål og mål

I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne hedder det, at fagets formål er, at eleven skal:

 • ”lære om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og personlige liv som borger i et demokratisk samfund.”
 • ”udvikle kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder og samfundsborger i et globaliseret og foranderlig omverden.”
 • ”opnår en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige, samfundsmæssige og personlige sammenhænge.”
 • ”udvikle kompetence til at tage stilling til sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv.”
 • ”oplæres i sunde arbejdsprocesser og endvidere motivere til vedvarende udvikling af fysisk form og personlig sundhed.

De faglige mål for faget er, at eleven skal kunne:

 1. Formidle og diskutere grundlæggende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.
 2. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet.
 3. Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, herunder de sundheds- og miljømæssige aspekter.
 4. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.
 5. Forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form.
 6. Forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet.

 

Didaktisk ramme og arbejdsformer

Eleverne skal beskæftige sig med forskellige og helhedsorienterede arbejdsformer, der både styrker deres faglige erkendelse og personlige dannelse.

Undervisningen skal endvidere have et anvendelsesorienteret perspektiv, der giver eleverne mulighed for at arbejde med forskellige faglige problemstillinger, der involverer både praktiske eksperimenter, samarbejde og individuelle refleksioner.

Undervisningen organiseres som cases, øvelser og projekter, og der inddrages digitale medier.

Se bekendtgørelsen her.

 

Undervisningsforløb til EUD/EUX

Sex & Samfunds undervisningsportal  findes undervisningsforløb og undervisningsmateriale målrettet faget Samfund og sundhed på GF1. Materialerne omhandler forskellige temaer som seksualitet, køn, krop, sociale medier, prævention, sexsygdomme, rettigheder og trivsel. 

Bestil undervisning

Sex & Samfund tilbyder seksual-undervisning til elever på ungdomsuddannelser.

For yderligere information om Sex & Samfunds undervisning til unge efter grundskolen og på ungdomsuddannelser kontakt: 

Projektleder
Anneline Sandø
Tlf.: 35 20 91 22
Mail:
als@sexogsamfund.dk
 

Samfund og sundhed på erhvervsuddannelserne

Se Sex & Samfunds inspirationspapir om, hvordan man løfter den nye undervisningsopgave i samfund, sundhed og seksualitet på eud/eux. 

Baggrund og undersøgelser

Find relevant litteratur og undersøgelser om unge, seksualitet, køn og krop og seksualundervisning på ungdomsuddannelser her.

Film, quizzer og spil

Find film, spil og quizzer til undervisningen på www.sexlinien.dk/ugesex.