Undervisning i seksualitet, køn, krop og sundhed på gymnasier

 

Seksualundervisning er i dag ikke en obligatorisk del af den undervisning unge tilbydes på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Trods denne manglende prioritering i lovgivning og bekendtgørelser er der flere muligheder for at inddrage seksualitet, køn, krop, seksuel sundhed, rettigheder, digitale omgangsformer, sociale medier og pornografi i undervisningen på gymnasier.

Seksualitet, køn, krop og sundhed kan både tænkes ind i undervisningen i de forskellige gymnasiefag og tilrettelægges som en del af uddannelsens generelle arbejde med dannelse, trivsel eller sundhed. På nogle gymnasier tilbydes elever et undervisningsforløb, der varetages af kommunale sundhedsplejersker eller andre eksterne undervisere.

Temaer og perspektiver om seksualitet, køn, krop og sundhed kan indgå i de forskellige gymnasiefag og de respektive læreplaner og vejledninger for fag som biologi, samfundsfag, dansk, historie, engelsk, samtidshistorie, psykologi, filosofi, idræt, mediefag, kultur og samfund. Undervisningen kan ligeledes inddrages som både pensumstof og supplerende stof.

På Hhx og Htx kan emner om seksualitet, køn og krop også indgå i det obligatoriske forløb, ”hvor eleverne får mulighed for fysisk udfoldelse, indsigt i betydningen heraf samt indsigt i andre forhold af betydning for deres personlige sundhed”, som er en del af elevernes første år. 

 

Undervisningsforløb til stx, hf, hhx og htx

På Sex & Samfunds undervisningsportal findes undervisningsforløb og undervisningsmateriale målrettet forskellige gymnasiefag. Materialerne omhandler forskellige temaer som seksualitet, køn, krop, sociale medier, prævention, sexsygdomme, rettigheder og porno. 

Bestil undervisning

Sex & Samfund tilbyder seksualundervisning til elever på ungdomsuddannelser.

For yderligere information om Sex & Samfunds undervisning til unge efter grundskolen og på ungdomsuddannelser kontakt: 

Projektleder
Anneline Sandø
Tlf.: 35 20 91 22
Mail:
als@sexogsamfund.dk
 

Baggrund og undersøgelser

Find relevant litteratur og undersøgelser om unge, seksualitet, køn og krop og seksualundervisning på ungdomsuddannelser her.

Film, quizzer og spil

Find film, spil og quizzer til undervisningen på www.sexlinien.dk/ugesex.