Seksualundervisning på produktionsskoler, EGU og STU

 

Seksualundervisning er hverken obligatorisk på produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelsen (egu) eller på Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). Der findes dog flere muligheder for at inddrage temaer om seksualitet, køn, krop og seksuel sundhed på uddannelserne.

 

Produktionsskoler

På produktionsskoler kan undervisningen tænkes ind i uddannelsens almene fag og almenundervisningen, eksempelvis i dansk og samfundsfag. Det er ligeledes oplagt at inddrage seksualundervisning på temadage og forløb, der har et særligt fokus på sundhedsfremme og trivsel. Undervisningen på disse uddannelser tilrettelægges oftere tematisk og tværfagligt, hvilket giver større frihed til at tage fat på de emner, der er aktuelle og som eleverne har behov for at arbejde med.

 

Erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Seksualundervisning er ikke obligatorisk på erhvervsgrunduddannelsen (egu). Selv om der således ikke findes nogen formelle rammer for seksualundervisning, og at teori og skoleundervisning udgør en meget lille del af på disse praktisk anlagte uddannelser, findes der flere muligheder for at inddrage temaer om seksualitet, køn, krop og seksuel sundhed i løbet af uddannelsen.

Undervisningen kan for eksempelvis tænkes ind i uddannelsens introduktionsforløb, ved de såkaldte tilbagekald og i skoleundervisningen, der eventuelt også foregår på andre uddannelser. Undervisningen vil oftest skulle tilrettelægges som tematiske og tværfaglige forløb eller emner, som de unge også selv ønsker mere fokus på.

 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Seksualundervisning er ikke et obligatorisk fag på STU. Selv om uddannelsen er en individuelt tilrettelagt uddannelse, hvor der ikke er beskrevet nogen krav om bestemte fag i lovgivningen, findes der flere muligheder for at inddrage temaer om seksualitet, køn, krop og seksuel sundhed på uddannelsen.

Undervisning i seksualitet, krop, køn og seksuel sundhed kan både tænkes ind i uddannelsens faglige undervisning og i tværgående temaer og forløb, der har et fokus på relationer, sundhedsfremme, rettigheder og trivsel.

 

Undervisningsforløb til produktionsskoler, egu, stu

Sex & Samfunds undervisningsportal findes undervisningsforløb og undervisningsmateriale målrettet seksualundervisning på de individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser. Materialerne omhandler forskellige temaer som seksualitet, køn, krop, sociale medier, prævention, sexsygdomme, rettigheder og trivsel. 

Bestil undervisning

Sex & Samfund tilbyder seksualundervisning til elever på ungdomsuddannelser.

For yderligere information om Sex & Samfunds undervisning til unge efter grundskolen og på ungdomsuddannelser kontakt: 

Projektleder
Anneline Sandø
Tlf.: 35 20 91 22
Mail:
als@sexogsamfund.dk
 

Baggrund og undersøgelser

Find relevant litteratur og undersøgelser om unge, seksualitet, køn og krop og seksualundervisning på ungdomsuddannelser her.

Film, quizzer og spil

Find film, spil og quizzer til undervisningen på www.sexlinien.dk/ugesex.