To stærke nationale kampagner

 

Uge Sex og Kun med Kondom tilbyder kommunerne to gode anledninger til lokalt at arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse. Uge Sex skal sikre god og vedkommende seksualundervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Kun med Kondom er en sikker sex-kampagne målrettet de unge.

 

Uge Sex

Hvert år i uge 6 kører Sex & Samfund seksualundervisningskampagnen Uge Sex. Kampagnen er målrettet elever i folkeskolen og i andre grundskoler og elever på ungdomsuddannelserne. Uge sex tilbyder lærerne alders- og tidssvarende undervisningsmaterialer til seksualundervisningen. Fra Uge Sex 2014 udvider Sex & Samfund sammen med TrygFonden kampagnen, så den også henvender sig til de mindste elever i 0.-1. klasse.

 

Med kampagnen ønsker Sex & Samfund at øge børn og unges viden og styrke deres evner til at tage gode valg i forhold til trivsel, relationer, seksualitet og sundhed. Uge Sex er siden den første kampagne i 2008 vokset markant år efter år, og knapt 250.000 elever var tilmeldt Uge Sex 2013. Det er gratis at deltage i kampagnen.

 

Læs mere på ugesex.dk

 

 

Kun med Kondom

Sikker sex-kampagnen Kun med Kondom er Sundhedsstyrelsens årlige kondomkampagne i uge 37 og 38. Kampagnen er primært målrettet unge i alderen 18-22 og sekundært unge i alderen 16-25 år.

 

Sex & Samfund står for den lokale del af kampagnen og tilbyder kommunale anker- og fagpersoner information og redskaber til at forankre Kun med Kondom i egen kommune. Der drejer sig for eksempel om et inspirationskatalog målrettet dig, der planlægger og koordinerer din kommunes indsats. Kataloget indeholder eksempler og ideer til aktiviteter, du kan lave for og med de unge.

 

Kampagnens fokus er på unges opfattelse af risikoen for at blive smittet med en sexsygdom. Godt 70 procent af alle unge undervurderer risikoen for at blive smittet. Det betyder, at kondomet oftere glemmes, undlades eller nedprioriteres - især hvis den unge kender sexpartneren i forvejen.

 

Læs mere og tilmeld din kommune på sexogsamfund.dk/kunmedkondom

 

Det kan vi også

Kender du Sundhedsstyrelsens anbefalinger for seksuel sundhed i kommunerne?

Sex & Samfunds særlige inspirationskatalog beskriver, hvordan vi kan støtte din kommune med at leve op til anbefalingerne.

Læs mere

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi tilbyder et særligt nyhedsbrev til dig, der arbejder med forebyggelse og seksuel sundhed i kommuner med en Sex & Samfund-samarbejdsaftale.

Vi tilbyder også et generelt nyhedsbrev om seksuel sundhed, der er åbent for alle.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Lav en samarbejdsaftale

En samarbejdsaftale med Sex & Samfund vil være en sikker start og en stærk støtte til kommunens løbende arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse.

Læs mere