Tilbage til forsiden

Nyhedsoversigt

Her kan du søge efter nyheder

8. nov. 2016

Satspuljeaftale: Vi glæder os især på børn og unges vegne

- Der er med seksuel sundhed meget på spil for den enkelte, og seksualitet betyder lige så meget for vores sundhed, trivsel og livskvalitet som de øvrige store forebyggelsesområder – kost, rygning, alkohol og motion. Det er utrolig positivt, at politikerne anerkender vigtigheden af området og prioriterer seksuel sundhed i finansloven, siger generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen. Med den netop indgåede satspuljeaftale på sundhedsområdet får Sex & Samfund 12 millioner kroner årligt. Dermed kan Sex & Samfund videreføre sit nationale grundprogram, der blandt andet indbefatter den nationale undervisnings­­kampagne Uge Sex og de to rådgivningstjenester til børn og unge Privatsnak og Sexlinien. Grund­programmet indeholder også samarbejde med kommuner over hele landet, hvor Sex & Samfund støtter arbejdet med at udvikle politiker for seksuel sundhed og fore­byggelse, kompetence­udvikle fagpersoner og styrke skolernes seksual­undervisning. - Sex & Samfunds grundprogram udgør en hjørnesten i den samlede nationale indsats for seksuel sundhed og forebyggelse. Aftalen er fantastisk nyt for de mange elever, der deltager i Uge Sex, de mange børn og unge, der får rådgivning på Sexlinien og Privatsnak og de mange kommuner, der styrker deres indsats med støtte fra Sex & Samfund, siger Bjarne B. Christensen. Krænkelser på sociale medier Seksuel sundhed er et indsatsområde, som handler om meget mere end fravær af sexsygdomme. Det handler også om at forebygge krænkende billed­deling blandt børn og unge; at sikre, at unge ikke udskammes og udstilles på grund af seksualitet; at børn ikke mistrives, fordi de mobbes med køn og krop; at alle – også udsatte grupper får styrket deres viden om rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet. - Vi skal som samfund klæde vores børn og unge på til at håndtere de dilemmaer og udfordringer i forhold til køn, krop, venner, mobning, kærester, seksualitet, som de møder hver dag – både online og offline. Vi skal klæ
Læs mere »
19. okt. 2016

Uge Sex 2017: Børn og unge skal kende deres rettigheder on/offline

Skal jeg altid sige ja til et kram – også hvis jeg ikke har lyst? Skal jeg blande mig, hvis nogen taler grimt til mine klassekammerater? Hvad gør jeg, hvis jeg modtager et nøgenbillede? Særligt, hvis der er så grænseoverskridende, at jeg får lyst til at dele det med mine venner? Alt for mange børn og unge kender ikke deres egne og andres rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet. For nylig viste en undersøgelse fra Børnerådet, at kun  ti procent af eleverne i 8. klasse vurderer, at de har et godt kendskab til børns rettigheder. Også andre undersøgelser bekræfter, at det halter med børn og unges kendskab til egne og andres rettigheder.  Generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen, siger: - Vi ser ofte – særligt på nettet – eksempler på, at børn og unges rettigheder ikke respekteres. Bedre kendskab til egne og andres rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet er afgørende, hvis vi skal styrke børn og unges evne til at sige fra og skabe fællesskaber, hvor alles grænser respekteres – både online og offline. Derfor bliver 'Rettigheder on/offline' temaet for den kommende Uge Sex. Undervisningsforløb til grundskole og gymnasium Uge Sex henvender sig hvert år til elever i 0.-10. klasse og elever på ungdomsuddannelserne med en lang række alderssvarende læringsforløb. Med dette års Uge Sex stiller Sex & Samfund skarpt på at øge børn og unges viden om rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet.  - Med årets tema ønsker vi at styrke børn og unges motivation og evne til at handle i situationer, hvor egne eller andres rettigheder ikke respekteres. Målet er at skabe stærke fællesskaber, forebygge mobning, grænseoverskridelser og diskrimination, siger Bjarne B. Christensen. I de små klasser vil undervisningsforløbene fokusere på de nære relationer i familien og i klassen – og de rettigheder, der knytter sig hertil. I folkeskolens ældste  klasser tilføjes dimensioner om rettigheder på nettet og  mere samfundsmæssige perspektiver
Læs mere »
1. jun. 2016

Sex & Samfund skal styrke børns trivsel og læring sammen med skoler og forældre

- Børn, der har selvværd og selvtillid, er børn, der trives i deres hverdag. Børn, der trives, lærer bedre, og de er bedre til at mestre de store og små udfordringer, som livet giver. Sådan siger Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund, i anledning af Destination Trivsels lancering. - Børn, der er bange for, at de ikke har nogen at lege med i frikvarteret, har svært ved at koncentrere sig om undervisningen og at lære, siger hun. Destination Trivsel er en nytænkende og forebyggende indsats, der henvender sig til både skole og forældre. Indsatsen skal bidrage til at skabe stærkere børnefællesskaber og styrke børn og unges trivsel og positive selvopfattelse. I sidste ende skal det være med til at reducere mobning. Er du forældre: Se film og forældreråd Rummelige børnefællesskaber Indsatsen bygger på nyere forskning, der viser, at vi fremmer børns trivsel og forebygger mobning bedst, når vi fokuser på at styrke rummeligheden i børns fællesskaber – ikke når vi fokuserer på det enkelte barn, der mobber eller bliver mobbet. - Den viden skal vi have omsat til undervisningspraksis og til noget, som også forældre kan lade sig inspirere af, siger Marianne Lomholt. Er du underviser: Hent det gratis Destination Trivsels-materiale her!  Trivsel via skolens fag Hun glæder sig over, at der ude på skolerne i dag er et stærkt fokus på trivsel. Men det er typisk indsatser, som lærerne skal finde tid til uden for de obligatoriske fag fx i form af temadage eller flexdage. Med Destination Trivsel kan skolerne lægge trivselsindsatsen direkte ind i fagene: - Der er en vigtig pointe, for der er stærke potentialer i at styrke børn og unges trivsel via skolens fag. Det er i fagene, at eleverne møder forskellige forestillinger om sig selv og hinanden. - Meget mobning er bundet op på køn og krop og på forestillinger om, hvordan man skal se ud, og hvordan man skal være. Hvis vi vil rykke ved de fastlåste opfattelser, som mange børn og unge har af sig selv
Læs mere »
31. maj. 2016

Børn skal kende forskellen på rar og ikke rar berøring

- Vi skal ruste børn til at forstå egne rettigheder, og vi skal ruste dem til at kunne handle på den viden.  Sådan siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt på dagen, hvor Red Barnet i samarbejde med Sex & Samfund udgiver et undervisningsmateriale, der skal styrke børns fællesskaber og modstandskraft mod vold og overgreb. Hun peger på en ny rapport fra SFI, der viser, at mere end hver tiende ung i Danmark har oplevet uønskede hændelser med berøring eller blottelser. 7 % af pigerne og 5 % af drengene har oplevet et forsøgt eller gennemført samleje, som var uønsket – enten af en jævnaldrende, en voksen eller et familiemedlem. - Det er voldsomme tal og tal, der understreger vigtigheden af sådan en indsats. Børn og unge skal kende forskellen på rar og ikke berøring. De skal vide, hvor de kan få hjælp, hvis de har brug for hjælp til at lære at sige fra. Og de skal lære at erkende og respektere andres grænser, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt. Min krop er min ’Stærke Sammen’ indeholder otte moduler. Sex & Samfund har udviklet modul seks ’Min krop er min’. Modulet handler bl. a. om rar og ikke rar berøring – hvordan kan man mærke i kroppen, at en berøring er rar eller ikke rar; er nogle steder på kroppen mere private end andre; hvad kan du gøre, hvis nogen rører dig på en måde, som du ikke synes er rar. Materialet, der henvender sig til 4.-6. klasse, er med post på vej ud til alle skoler i Danmark. Er du lærer: Se alle moduler her
Læs mere »
24. maj. 2016

Vi går ikke nok i seng med hinanden

- Sex er ikke bare for sjov. Et meningsfuldt intimt liv, stærke intime relationer, et godt sexliv eller singleliv er en ressource, et helle og en kilde til overskud, livsmod og mestring af sygdom eller svære livsvilkår. Seksualiteten er en vigtig nøgle til vores velbefindende, og det bør mane til handling, at danskernes tilfredshed med sexlivet er faldende. Det siger national i Sex & Samfund, Marianne Lomholt, efter at en stor undersøgelse fra det svenske RFSU (Riksförbundet för seksuel upplysning) viser, at 54 % af de adspurgte danskere ikke er tilfredse med deres sexliv (På spørgsmålet 'Er du tilfreds med dit sexliv?' svarer 46 % ja, 27 % nej og 27 % hverken ja eller nej). For seks år siden lå det tal på 52 %. De vigtigste grunde til, at man ikke er tilfreds, er ifølge undersøgelsen, at man ikke går ofte nok i seng med hinanden, eller at man mangler en partner.  Marianne Lomholt mener, at tallene gør det nødvendigt at se på to forhold: Hvad kan det skyldes, og hvad kan vi gøre ved det: - Vi er nødt til at spørge os selv, om sex er blevet et præstationsområde, hvor vi helst skal ligne supermodeller, frem for et rekreativt område, hvor vi tør give os hen og tør være os selv sammen med vores partner. Eller om vi har for travlt i hverdagen med alle vores skærme og vores ambitioner om at være top-tjekkede på arbejdet og top-trænede i privaten, så vi simpelthen er for trætte til seksualiteten, siger hun. Eget ståsted i det seksuelle Det er Vidensråd for Forebyggelse, der i en rapport fra 2012 beskriver seksualitet som en ’raskhedsfremmer’ og en ressource til at mestre fx kronisk sygdom. Samtidig er seksualitet en vigtig del af vores oplevelse af livskvalitet. Ni ud af ti danskere mellem 16 og 95 finder det ifølge Vidensrådets rapport vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. - Derfor er det så vigtigt, at unge stille og roligt får mulighed for at gøre sig egne erfaringer og finder deres eget ståsted i det seksuelle. Samt
Læs mere »
18. apr. 2016

Sex & Samfund lancerer indsats mod social kontrol

Hvilke forventninger kan man have til piger, der bærer tørklæder og til piger, der ikke bærer tørklæde? Er det ok, når man som bror skal holde øje med, om ens søster har en kæreste? Skal man fortælle, at man er homoseksuel til forældre, der siger, at ens religion ikke tillader sex mellem to personer af samme køn? - Det er bestemt ikke alle unge med minoritetsetnisk baggrund, der lever med stærk social kontrol fra familiens side. Men der er unge, der oplever at få krænket egne rettigheder og ikke kan bestemme over egen krop, seksualitet og kæresterelationer, fordi familiens ære, traditioner og formodede forventninger skal beskyttes, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt. Ligestilling og mødom Sex & Samfunds indsats kommer efter en række undersøgelser, der peger på udfordringer med social kontrol og krænkelser af rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet blandt nogle grupper af unge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund. Især unge kvinder er udsat for kønsrolleforventninger og social kontrol, som begrænser deres selvstændighed, bevægelsesfrihed, seksualitet, trosfrihed og sociale liv. Derfor lancerer Sex & Samfund nu ’Dialog i det multietniske klasserum’ - en undervisningsindsats, der med film og dialogøvelser er målrettet sundheds- og seksualundervisningen i grundskolens 8.-9. klasser og på erhvervsuddannelser og produktionsskoler med en høj andel af unge med minoritetsetnisk baggrund. - Der er unge, der oplever meget specifikke forventninger forhold til fx mødom eller ligestilling. Derfor lægger materialer og forløb op til, at eleverne undersøger og diskuterer de værdier og forventninger om køn, seksualitet, krop og kæresterelationer, som de møder i deres hverdag. Målet er at styrke unges viden om egne rettigheder og unges evne til at træffe de valg, som er rigtige for den enkelte, siger Marianne Lomholt. Forældre skal inddrages Sex & Samfund tilbyder som en del af indsatsen en række kurser i april og maj, som skal give underv
Læs mere »
11. mar. 2016

#DetErMinRet sætter spot på pigers sundhed og rettigheder i fattige lande

Danmark er valgt som værtsland for Women Deliver - verdens største konference om ligestilling og kvinders sundhed og rettigheder i København i maj. Onsdag den 16. marts tager Sex & Samfund og Danske Skoleelever forskud på konferencen og lancerer undervisningskampagnen #DetErMinRet,der sætter fokus på pigers sundhed og rettigheder i fattige lande. #DetErMinRet skal op til Women Deliver besøge 100 skoleklasser i 9 byer. Lanceringen foregår kl. 7:50 på Højdevangens Skole på Amager med deltagelse af elever fra 7.A, udenrigsminister Kristian Jensen og børne- og ungdomsborgmester i København, Pia Allerslev. Kristian Jensen siger: - Det er i den bedste danske oplysningstradition, at vi tager forskud på Women Deliver-konferencen med en undervisningskampagne. De fleste unge i Danmark tager det for givet, at der er lige adgang til uddannelse og seksualundervisning for drenge og piger. Derfor er det så vigtigt, at danske skolebørn får indsigt og forståelse for, at forholdene er væsentligt anderledes rundt om i verden. Her kan skolegang og seksualundervisning have en dobbelteffekt ikke mindst for fattige piger i udviklingslandene. De uddanner sig til et bedre liv, og ved at få kendskab og adgang til prævention kan de forlænge deres ophold på skolebænken. Den pointe kan danske unge nok også bruge i forhold til deres eget liv. Kristian Jensen skal sammen med eleverne og Pia Allerslev undersøge og diskutere, hvad ligestilling og rettigheder betyder for piger i fattige lande. Den fælles undervisning varetages af en underviser fra Sex & Samfund. Bagefter er der sammen med en repræsentant fra Danske Skoleelever besøg i kampagnens rullende udstilling – en special­bygget campingvogn med præventionsfortelt.  Her kan dagens gæster øve sig i at rulle kondom på, lytte til interviews med unge fra Uganda og Nepal, der fortæller om håb og drømme for et godt liv, og besøge #DetErMinRet’s social media-værksted. Prævention og udvikling hænger sammen #DetErMinRet henvender sig til
Læs mere »
5. feb. 2016

Vi taler for lidt med vores børn om livet på sociale medier

Snapchat, Instagram og Ask.fm. Billeder, videoer og beskeder. Smartphones og sociale medier er en vigtig del af børn og unges liv i dag. Men mange forældre taler aldrig eller har ikke inden for den seneste måned talt med deres barn om vigtige emner på sociale medier. For eksempel taler 27 % aldrig eller sjældnere end en gang om måneden med deres børn om, hvad det vil sige at være venner på sociale medier. Det viser en ny undersøgelse, som Sex & Samfund har lavet op til sin store og landsdækkende undervisningskampagne Uge Sex 2016, der har sociale medier som årets tema. Sex & Samfund har i undersøgelsen spurgt forældre med børn i 4., 5. og 6. klasse, der bruger sociale medier, hvad de ved om deres børns brug af sociale medier. National chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt, kalder resultaterne dybt bekymrende - ikke mindst fordi Danmark ifølge det europæiske forsknings­netværk EU Kids Online er det land i Europa, hvor børn er tidligst på sociale medier og bruger det mest. - Mange forældre er trygge ved deres børns brug af sociale medier, og mange oplever også, at de har en god viden om, hvad deres barn laver på sociale medier. Men en række tal i undersøgelsen peger alligevel på, at vi ikke er gode nok til at følge med i vores børn liv på sociale medier, siger hun. Se undersøgelsen (pdf) Over en fjerdel af forældrene (28 %) har ikke hjulpet deres børn med at åbne barnets profil på et socialt medie - for eksempel vælge profilbillede og sætte privatlivsindstillinger op. Samtidig har mange af de adspurgte forældres børn (64 %) en profil, selv om de ifølge de sociale mediers egne regler ikke er gamle nok. - At give sit barn lov til at have en profil, som barnet i princippet ikke er gammel nok til, stiller særlige krav til forældrene. Det giver forældre et særligt ansvar for at støtte og hjælpe sit barn til at kunne passe på sig selv og kammeraterne - ikke mindst set i lyset af, at danske børn er så meget på sociale medier, som de er, siger Mari
Læs mere »
3. feb. 2016

Over 425.000 børn og unge over hele landet deltager i Uge Sex 2016

De allerfleste børn og unge har gode oplevelser på sociale medier som Instagram og Snapchat. Men der er også nogle, der oplever at blive mobbet – for eksempel med ubehagelige og anonyme beskeder. - Børn mobber ikke mere på sociale medier end i den fysiske verden. Men når børn får ubehagelige og anonyme beskeder på sociale medier, når kammerater skriver HATE på deres billeder, eller de bliver slettet som ven af klassekammeraterne, rammer uvisheden hårdt: Hvem har sendt beskeden, hvor mange har set den, hvor mange er enige, kommer der mere, siger Marianne Lomholt, der er national chef i Sex & Samfund. Sex & Samfunds undervisningskampagne Uge Sex henvender sig til børn og unge i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelser. Kampagnen kører over hele landet den 8.-12. februar. Over 9.800 undervisere har tilmeldt over 425.000 elever til årets Uge Sex, der har sociale medier som årets særlige tema. Mobning og mistrivsel Flere undersøgelser fra blandt andet Børnerådet peger på udfordringer med mistrivsel og mobning i forbindelse med børn og unges brug af sociale medier. Derfor skal eleverne for eksempel arbejde med hvilke billeder, man deler af sig selv og andre, hvordan man kommenterer andres opslag, og hvordan man beskytter sit privatliv, så kun ens venner kan se de billeder, som man lægger op. - Danmark er det land i Europa, hvor børn er tidligst på sociale medier og bruger det mest. Derfor er det vigtig, at børn lærer at passe på sig selv og hinanden og lærer at gøre sociale medier til et godt sted at være for alle. For oplevelser på sociale medier – både de gode og de dårlige - har en betydning for, hvordan vi har det, siger Marianne Lomholt. Meget mere end sexsygdomme og prævention Uge Sex tilbyder lærere, skolepædagoger og sundhedsplejersker gratis og alderssvarende materialer, der skal støtte i at gennemføre god sundheds- og seksualundervisning om krop, grænser, rettigheder, relationer og trivsel på sociale medier – og i den fysiske verden. Undervisni
Læs mere »
26. jan. 2016

Tal med dit barn om livet på sociale medier

- Børn og unges oplevelser på sociale medier - både de gode og de dårlige – hænger tæt sammen med, hvordan de har det. Det betyder noget for deres trivsel. Derfor skal vi lære børn og unge at være gode kammerater også på sociale medier og at passe på sig selv og hinanden, når de er online, siger Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund. Danmark er det land i Europa, hvor børn er tidligst på sociale medier og bruger det mest. Men en række nyere undersøgelser dokumenterer en række udfordringer med mistrivsel og mobning i forhold til børn og unges brug af sociale medier. SE OGSÅ FORÆLDREGUIDEN Det er ikke sådan, at der er mere onlinemobning end off-line mobning. Men der er særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til digital mobning – for eksempel en høj grad af uvished: Hvem er afsender på en ubehagelig besked, hvor mange har set den, hvor mange er enige, kommer der mere. - Det kan handle om børn, der oplever, at kammeraterne skriver HATE på de billeder, som de lægger op. Eller børn, der oplever at blive slettet som ven af klassekammeraterne eller at modtage ubehagelige og anonyme beskeder, siger Marianne Lomholt. Forældre spiller en vigtig rolle Sex & Samfunds årlige Uge Sex-undervisningskampagne sætter i år særlig fokus på sociale medier. Samtidig henvender Sex & Samfund sig også direkte til forældre. Det sker med informationskampagnen 'Tal med dit barn om livet på sociale medier', der kører blandt andet på www.facebook.com/sexogsamfund op til og under Uge Sex. Kampagnen tilbyder forældre viden og inspiration til at støtte sit eget barn i at gøre sociale medier til et godt sted for alle børn og unge. - Forældre spiller en vigtig rolle her, og vi opfordrer derfor forældre til at tale med deres barn om livet på Instagram, Snapchat og de andre sociale medier. For eksempel hvordan dit barn skriver med andre, hvilke billeder dit barn deler af sig selv og andre, og hvordan dit barn beskytter sit privatliv, lyder det fra Marianne Lomholt
Læs mere »
5. jan. 2016

Gode kommunale rammer giver mere og bedre seksualundervisning til børn og unge

- Når man i en kommune arbejder med at styrke rammerne for skolernes undervisning, får kommunens børn og unge mere og bedre seksualundervisning. Så enkelt er det, siger Lone Smidt, pædagogisk fagkonsulent i Sex & Samfund. Hun har været konsulent og underviser på projektet 'Kvalitets­udvikling og kvalitetssikring af seksualundervisningen i grundskolen', som Sex & Samfund har gennemført med Odder, København, Odsherred og Silkeborg Kommune samt Sundhedsstyrelsen. De fire kommuner afprøvede i 2013-2015 den såkaldte Holstebro-model. Modellen, der er udviklet i et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Sex & Samfund, indeholder fire elementer, der sammen og hver især kan sikre mere og bedre seksualundervisning: Tæt tværfagligt samarbejde mellem skole og sundhedsplejen Kompetenceudvikling af lærere og sundhedsplejersker Udpegning af nøglepersoner for sundheds- og seksualundervisning på skolerne med relevant efteruddannelse Udvikling af fælles kommunale rammer - for eksempel en kommunal undervisningsvejledning eller handleplan for kvalitetssikring af undervisningen. Styrker fællesskabet i klassen Projektet, der er evalueret af Videnscenter for Sundhedsfremme, UC Syd, er det første grundigt evaluerede projekt med konkret og veldokumenteret inspiration til kommuner, der ønsker at styrke skolernes sundheds- og seksualundervisning. - Evalueringen dokumenterer overordnet to ting: At det er en stærk model, som alle kommuner kan bruge. Og at gode kommunale rammer har betydning for omfang og kvalitet af skolernes seksualundervisning, siger Lone Smidt. Evalueringsrapporten beskriver blandt andet, hvordan tværfagligt samarbejde mellem skole og sundhedspleje samt nøglepersoner med relevant efteruddannelse bidrager til at hæve kvaliteten af seksualundervisningen i skolen. Samtidig kan man i skolen udnytte de sundheds- og trivselsfremmende potentialer i sundheds- og seksualundervisning bedst muligt.  Lars Andersen, lærer og uddannet nøgleperson i Odsherr
Læs mere »
15. dec. 2015

Sex & Samfund åbner rådgivning til de helt unge om krop, pubertet og følelser

Hvorfor har jeg ikke fået hår på tissemanden, når mine venner har? Hvad gør man, når man er kærester? Hvor køber man bind? Hvordan kan man komme ind på det med pubertet med sine forældre? Jeg er forelsket i en fra min parallelklasse – hvad gør jeg? Sex & Samfund har siden 1992 rådgivet unge på Sexlinien for Unge. Men de helt unge har andre spørgsmål og overvejelser om krop, pubertet, venskaber, følelser og pubertet end unge på 19 år. Derfor åbner Sex & Samfund den 16. december Privatsnak.dk - et nyt rådgivningstilbud, der henvender sig specifikt til de 10-15 årige. - Vi ved blandt andet fra vores undervisning, at der er et stort behov for et tilbud til de helt unge. På Privatsnak.dk kan de spørge om kroppen, der forandrer sig, følelser og venskaber og samværet med kammeraterne i et univers, der bedre passer til deres fase i livet, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt. Ingen garanti for gode svar på nettet Rådgivningen skal både supplere de helt unges snak med deres forældre og samtidig sikre, at alle overhovedet har et trygt, professionelt og alderssvarende sted at gå hen med deres spørgsmål. - Der er unge, som af forskellige årsager ikke ønsker eller har mulighed for at tale med deres forældre. Det er vigtigt, at de unge kan få kvalificeret rådgivning et andet sted. Internettet er godt til mange ting. Men der er ingen garanti for kvaliteten af svarene på de spørgsmål, som de unge sidder med, siger Marianne Lomholt. Uddannede rådgivere Rådgiverne på Privatsnak.dk gennemgår Sex & Samfunds rådgiveruddannelse, hvor de blandt andet lærer at tale med helt unge. - Især for 10-12 årige kan det være svært at konstruere en sammenhæng omkring det, som de oplever som et problem. Derfor skal vores rådgivere kunne spørge ind til kernen af det, som den unge kommer med. - Samtidig har vi i Sex & Samfund særlig viden om køn, krop, pubertet, forelskelse, følelser og livet på de sociale medier, som vores rådgivere også bliver uddannet i. Det b
Læs mere »
10. dec. 2015

Få adgang til Uge Sex-universet med dit Uni-login

Sex & Samfunds årlige undervisningskampagne Uge Sex tegner til at blive rekord stor – igen. Lærere, pædagoger og sundheds­plejersker har de seneste måneder tilmeldt deres elever til Uge Sex i en sådan en grad, at kampagnen i februar 2016 tegner til at blive endnu større end i 2015. Dermed fortsætter udviklingen med stadig flere tilmeldte elever og undervisere år for år. - Uge Sex handler om at styrke børn og unges sundhed og trivsel gennem alderssvarende undervisning om krop, køn, følelser, relationer, grænser, seksualitet og rettigheder. Vi glæder os meget over, at så mange skoler og undervisere bakker op om sådan en indsats, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt. 39.000 elever deltog i den første Uge Sex i 2008. I 2014 var tallet nået op på 279.000 elever, og i 2015 deltog 359.000 elever fra 0.-10. klasse og ungdomsuddannelser over hele landet i kampagnen. Nye Uge Sex-grundforløb Det obligatoriske og timeløse emne ’sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’ har ligesom grundskolens øvrige fag og emner fået nye ’Fælles Mål’. Derfor er alle Uge Sex-grundforløb ifølge pædagogisk fagkonsulent Lone Smidt blevet revideret, så de sammen med årets tema og øvrige materialer til grundskolen tager udgangspunkt i de obligatoriske krav og rammer til emnet. - Vi har udviklet nye øvelser til grundforløbene og valgt at strukturere forløbene på en helt ny måde, så de tager udgangspunkt i konkrete færdigheds- og vidensområder i sundheds- og seksualunder­visningen. Det betyder, at man som lærer let kan bruge materialerne i læringsmåls­tyret undervisning, siger Lone Smidt. Alle materialer og forløb samles på en underviserportal, som lærere kan logge på med eget Uni-login. Den nye portal vil gøre det nemmere at orientere sig i kampagnens mange og trininddelte undervisningsforløb og materialer. Man kan også søge målrettet på fag, emner og færdigheds- og vidensområder i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.  Tema om sociale
Læs mere »
10. nov. 2015

Psst - Lars Løkke: Du behøver ikke indføre et fag, der allerede findes

Af Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund Kære Henrik Marstal. Hvis jeg var statsminister, ville jeg glæde mig over, at der i hvert fald er ét fag, som jeg ikke behøver at indføre i skolen. For det er der allerede. Faget hedder ’sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’, det er obligatorisk i 0.-9. klasse, og her kan drenge – og piger – have den seriøse dialog om porno og om voldtægt, rettigheder og medborgerskab, sådan som du efterlyser i skolen. Henrik Marstal i Politiken: Skolen må også lære børn, hvad sexisme, mobning, ekskludering og nethad er Det er endda så fint, at der er obligatoriske mål for faget – ligesom der er for fx dansk og matematik. Målene fastlægger, hvad eleverne skal arbejde med på de forskellige klassetrin, og de ligger såmænd til fri læsning for debattører, lærere, kommunalpolitikere og statsministre på Undervisningsministeriets hjemmeside Emu.dk. Retten til at bestemme over egen krop Selvfølgelig handler faget om prævention, graviditet, abort og sexsygdomme. Men faget er meget bredere end det. Det kræver ikke mange øjeblikke at konstatere, at viden om rettigheder, personlige grænser, kønsroller, relationer, følelser, mangfoldighed og menneskers ligeværd fylder vidunderligt meget i sundheds- og seksualundervisningen. For eksempel skal elever allerede i 0.-3. klasse arbejde med børns rettigheder - fx retten til at bestemme over egen krop. Alderssvarende selvfølgelig. Her handler det ikke om voldtægt, men om retten til at sige ja eller nej fx til et kram af en ven eller moster Lise. De skal også gennem hele skoleforløbet arbejde med grænser - mærke egne grænser, give udtryk for egne grænser, aflæse andres grænser og respektere andres grænser. I 7.-9. klasse skal eleverne med de forestillinger og idealer om køn, krop og seksualitet, som vi møder i medier, litteratur, film og musik. Her er det oplagt at inddrage porno og diskutere, hvad det er, og hvordan det kan være med til at påvirke vores sy
Læs mere »
22. okt. 2015

Kæmpe opbakning fra undervisere over hele landet til Uge Sex 2016

- Uge Sex er alderssvarende undervisning om krop, køn, følelser, relationer, trivsel, grænser, seksualitet og rettigheder til børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi glæder os meget over, at lærere, pædagoger og sundhedsplejersker i så stor stil op bakker om årets Uge Sex-kampagne, lyder det fra generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen. I år stiller kampagnen skarpt på børn og unges trivsel og adfærd på sociale medier som årets særlig tema. - Det gør den, fordi børn og unges oplevelser med medier som Snapchat og Instagram er tæt knyttet til deres trivsel. Og det gør den, fordi undervisere helt ned til 2.- 3. klasse efterspørger materialer til undervisning om brug af sociale medier, siger Bjarne B. Christensen Men der er mere nyt i årets kampagne. - Vi har skruet kraftigt op på bevægelse i Uge Sex. Med skolereformen skal motion og bevægelse i højere grad integreres i undervisningen, og årets Uge Sex-materialer tilbyder lærerne nye, spændende muligheder for at kombinere sundheds- og seksualundervisning med motion og bevægelse, siger Bjarne B. Christensen. Trivsel og rummelighed I en evaluering af Uge Sex 2015 udtrykker lærerne stor tilfredshed med kampagnen. Karakteren 10 var den karakter, som flest lærere gav kampagnen. Samtidig vurderer lærere i grundskolen, at Uge sex-materialerne bidrager positivt til at skabe trivsel, modvirke mobning og skabe større rummelighed i klassen. Det er den enkelte underviser, der tilmelder sin klasse til Uge Sex. Derefter får underviseren adgang til en lang række materialer, film og undervisningsforløb, der skal styrke vedkommende i at tilrettelægge og gennemføre tids- og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning. Info og lærertilmelding på www.ugesex.dk   Jeg troede, at det ville være rigtig pinligt - elever fra grundskolen fortæller om Uge Sex 2015. Når man er ung, er der rigtig mange ting, som man er i tvivl om - elever fra en ungdomsuddannelse fortæl
Læs mere »
7. sep. 2015

Usikker sex: 20-24 årige tager flere chancer end 15-19 årige

Vi skal styrke unges fokus på at passe på hinanden. Sådan lyder konklusionen, efter at Sex & Samfund i en ny undersøgelse har spurgt danske unge mellem 15-24 år om holdning og adfærd i forhold til sikker sex. Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på unges holdning til sikker sex. 63 % af de 15-19 årige siger, at de vil afbryde et begyndende samleje eller foreslå for eksempel håndsex, hvis de er sammen med en ny partner og ikke har kondom med. Det vil kun 44 % af de 20-24 årige. Omvendt er de 20-24 årige i højere grad parate til at gennemføre samleje uden kondom. Det vil 38 % af de 20-24 årige mod kun 22 % af de 15-19 årige. - Noget tyder på, at den ældre ungegruppe faktisk er dårligere end de yngre til at passe på sig selv og deres partner. Set i lyset af, at det også i den gruppe, at vi ser den største stigning i antallet af danskere, der har fået konstateret klamydia, er der ingen tvivl om, at vi har en udfordring, der må og skal adresseres i den nationale forebyggelses­indsats, siger Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund. Se analysepapiret: Unge og sikker sex Undersøgelsen giver ikke noget entydigt svar på, hvorfor de 20-24 årige er mere parate til have usikker sex. Men Marianne Lomholt peger på forskellige livssituationer som en mulig forklaring: - Når man er først i tyverne, er man færdig med sin ungdomsuddannelse, man er flyttet hjemmefra og har en hel ny frihed i sit liv. Samtidigt skal man stå for det hele selv – tandlæge, indkøb, tøjvask og sikker sex. Her ser det desværre ud til, at sikker sex glipper for mange, siger hun. Er din ven ved at score? Klamydia er en af de meste udbredte sexsygdomme i Danmark og især udbredt blandt unge. Ifølge Marianne Lomholt peger de unges svar på et stort og uudnyttet potentiale i det nationale forebyggelsesarbejde: At styrke unges opmærk­somhed på at passe på vennerne og hjælpe dem med at undgå usikker sex, når de går i byen eller til fester. - Hvis du kan se, at din ven er ved at sc
Læs mere »
3. sep. 2015

Kun med Kondom 2015: Pas på dine venner - giv dem et kondom

’Wingmates #hardinryg’ - det er overskriften, når oplysningskampagnen Kun med Kondom kører over hele landet i uge 37 og 38: - Årets kampagne skal skabe opmærksomhed om, at man kan passe på sine venner på mange måder. Det kan også gøres ved at give din ven et kondom, hvis det på en bytur trækker op til sex. En Wingmate har sine venners ryg og opfordrer siner venner til at køre sikker sex og bruge kondom med en ny partner, siger projektleder på Kun med Kondom og i Sex & Samfund, Søren Ingemann Zinck. Unge frivillige viser vejen 450 unge fra hele landet har meldt sig som frivillig Wingmate til årets kampagne. De deler kondomer ud, laver lokale events og opfordrer via Facebook og Instagram eget netværk og unge til at være wingmates over for deres venner. - De inviterer for eksempel andre unge til at nominere de af deres venner, der passer på dem, på Facebook og Instagram under #harminryg. Det er meget positivt, at så mange unge viser vejen. Det er vigtigt, at opfordringen til at passe på hinanden, når det handler om sikker sex, også kommer fra en god ven, siger Søren Ingemann Zinck. Kun med Kondom er en årlig oplysningskampagne til unge. Kampagnen kører fra 7.-20. september på Facebook, Instagram og på lokalt plan. Det sker med uddeling af gratis kondomer, kondom-jeopardy og særlige fredagsbarer på uddannelses­institutioner i de fleste af landets kommuner. Som noget nyt inviterer kommunerne Hjørring, Aarhus, Kolding, Roskilde og Ballerup til særlige kondom-events, hvor der vil være gratis kondomer, mulighed for at spørge om sikker sex og photoshoots til Instagram med overskriften #harminryg. Der vil også blive spillet KadongPong, hvor man skal kaste et kondom i en kasse på den mest fantasifulde måde, filme det i one-take og uploade det på www.facebook.com/kunmedkondom. Førsteprisen er en skirejse for to til Red Mountain Skifestival. Sexsygdom uden symptomer Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark, og det er især unge, der er smit
Læs mere »
18. aug. 2015

Klamydia-forebyggelsen hos ældre unge skal prioriteres højere

- Det er meget glædeligt, at flere unge lader sig teste for klamydia, og det er en vigtig del af forklaringen på, at der findes flere smittede. Men vi står over for en yderst alvorlig udfordring i forhold til de 20-29 årige. Her bliver der fundet flest smittede, og her er vi nødt til at råbe vagt i gevær, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt. Ifølge de nye klamydia-tal er antallet af fundne klamydiatilfælde samlet set steget med 12 procent fra 2013 til 2014. Klamydia optræder især hos unge mellem 15-29 år, og stigningen blandt de unge er størst hos de 20-29 årige. Undervisning, oplysning og kampagne Ifølge Marianne Lomholt er den danske forebyggelsesmodel med undervisning, oplysning og kampagner en stærk model. Men når tallet blandt de ældre unge stiger så voldsomt, skal indsatsen over for den gruppe prioriteres højere: - Alt tyder på, at vi har fat i de helt unge mellem 15 og 19 år, og at de er blevet bedre til at passe på sig selv og hinanden. Vi har med skolernes sundheds- og seksual­undervisning, der skal styrke unges viden og deres evne til at handle på deres viden, suppleret af en årlig, opmærksomheds­skabende Kun med Kondom-kampagne en model, der grundlæggende virker. - Men der ser ud til at ske noget, når de bliver ældre, er færdige med deres ungdomsuddannelse og flytter hjemmefra. Der er afgørende brug for at styrke indsatsen over for de ældre unge og for at prioritere forebyggelsesarbejdet højere end i dag, siger Marianne Lomholt. Opfordring til politikere og kommuner Marianne Lomholt opfordrer nu Folketingets politikere til at sikre forebyggelsesmidler til en stærk national og lokal indsats og kommuner til at bakke stærkere op om forebyggelses­arbejdet. - Mange kommuner gør et godt stykke arbejde. Men der er stadig mange knapper at dreje på - bedre adgang til anonym rådgivning for unge og anonyme klamydiahjemmetest for eksempel. Samtidig må der efter nogle år, hvor forebyggelsesmidlerne har levet et usikkert liv, ikke
Læs mere »
7. jul. 2015

Anonym hjemmetest styrker forebyggelsen af klamydia hos unge

Københavns Kommune er en af de kommuner, som tilbyder kommunens unge en gratis og anonym test med Sex & Samfunds Klamydiahjemmetest.dk. Med tilbuddet er kommunen lykkedes med at styrke opsporing og behandling af klamydia blandt kommunens unge. - Erfaringen viser, at en kommune med klamydiahjemmestest.dk også når de unge drenge og mændene, som ellers ikke går til egen læge. Samtidig er der i modsætning til egen læge tilknyttet et opsporingsprogram af muligt smittede partnere, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt. En evaluering af tilbuddet i Københavns Kommune viser, at der med Klamydiahjemmetest.dk diagnosticeres flere unge med klamydia end via test hos egen læge. Ifølge den senest opgjorte landsopgørelse fra 2013 lå positivraten (procentvis testet positivt for klamdia) på 8.3 procent. I Københavns Kommune opnåede man i 2014 en positivrate på 10.2 procent med Klamydiahjemmetest.dk. Samme billede ses hos de øvrige kommuner fra hele landet (Rødovre, Høje Taastrup, Frederiksberg, Slagelse og Lolland), der har indgået en aftale med Sex & Samfund om at bruge hjemmetestsystemet. Færre lægebesøg Fremover bliver det endnu nemmere for unge at bestille en test via Sex & Samfunds hjemmetestsystem. Hjemmesiden er teknisk forbedret, og siden har samtidig fået et mere ’ungt’ design. Når en kommune har indgået en hjemmetestaftale, kan kommunens unge anonymt bestille en godkendt test på www.klamydiahjemmetest.dk. Testen tages hjemme, prøven sendes til mikrobiologisk afdeling på et regionshospital i en frankeret kuvert, der følger med test-kittet. Ca. ti dage efter modtager den unge en mail eller sms med kode til at logge ind og se svaret. Er den unge testet positiv, kan hun eller han printe et dokument ud, gå til egen læge og få udleveret medicinen til at behandle klamydiasmitten. - Anonymiteten betyder meget for nogle unge. Det er vigtigt, at der også er et godt og godkendt tilbud til den gruppe, siger Marianne Lomholt. Partneropspor
Læs mere »
24. jun. 2015

Københavns Kommune udgiver vejledning til skolernes sundheds- og seksualundervisning

”Seksualitet hænger tæt sammen med emner som selvværd, trivsel, sundhed, kropsidealer og fællesskabet med andre – og gennem sundheds- og seksualundervisningen sikrer vi, at Københavns børn og unge tilegner sig viden om netop disse emner.” Sådan skriver Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev i forordet til den nye vejledning til skolernes sundheds- og seksualundervisning, som Københavns Kommune netop har udgivet. For Camilla Ottsen, der er skoleleder på Brønshøj Skole, giver det rigtig god mening, at man fra politisk side har besluttet at støtte skolernes arbejde med at sikre god og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning. - Sundheds- og seksualundervisningen er på mange måder eksemplarisk for skolens arbejde med læring og trivsel. Det er det eneste af skolens emner, der som sit overordnede formål har kombinationen læring og trivsel, siger hun. ► Se vejledningen nederst Et stærkt initiativ Pædagogisk konsulent i Sex & Samfund, Lone Smidt, kalder vejledningen et stærkt initiativ: - God og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning ruster børn og unge til tage sunde valg og til at passe på sig selv og hinanden. Det betyder, at undervisningen ikke kun har fokus på at styrke elevernes viden og handlekompetence. Undervisningen er også med til at skabe stærke og inkluderende børnefællesskaber, hvor børn behandler kammerater med respekt, og hvor forskelligheder og mangfoldighed anerkendes, siger Lone Smidt. Den nye vejledning, der er lavet i samarbejde med Sex & Samfund, skal støtte lærerne i at tilrettelægge læringsforløb, der tager afsæt i de nye, obligatoriske videns- og færdighedsområder til undervisningen. Aarhus og Silkeborg følger trop Flere kommuner har ladet sig inspirere af arbejdet i København. Aarhus Kommune forventer at lancere deres kommunale vejledning til seksualundervisning inden for nærmeste fremtid. I Silkeborg Kommune lancerede man i foråret en t
Læs mere »
16. jun. 2015

Sex & Samfund støtter erhvervsuddannelser med ny undervisningsopgave

Fra august 2015 skal de helt unge på landets erhvervsuddannelser arbejde seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet i et nyt fag. Det sker med faget ’Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed’ på grundforløbets 1. del. Et af fagets faglige mål er, at eleverne skal ”forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet”. - Det bliver godt, for god undervisning i sundhed og seksualitet styrker evnen til at tage gode valg i de mange udfordringer og dilemmaer omkring køn, krop, seksualitet og grænser, som vi ved, at mange unge oplever i deres hverdag, siger pædagogisk konsulent og projektleder i Sex & Samfund, Morten Emmerik Wøldike. - Men vi ved fra vores mange kontakter på landets erhvervsuddannelser, at det både for den enkelte uddannelse ole og den enkelte underviser kan være en udfordring at komme i gang med undervisning i seksuel sundhed og trivsel, fortsætter han. Derfor er Sex & Samfund nu klar med støtte til erhvervs- og sosu-udddannelserne, der ønsker at komme godt i gang med den nye undervisningsopgave med samfund, sundhed og seksualitet. Det sker med både nyt inspirationskatalog og særlige kompetencekurser til underviserne. ► Se inspirationskatalog (pdf)    ► Se kompetencekurser Sådan kan kommunen bakke op Sex & Samfund har tre forslag til kommuner, der ønsker at støtte erhvervsuddannelse til at komme godt i gang: Kommunen kan kontakte uddannelserne og opfordre dem til at deltage i Uge Sex 2016 Kommunen kan lade den kommunale sundhedsplejersker varetage undervisning på EUD eller rådgive uddannelserne om, hvordan de kan gøre det Kommunen kan tilbyde kompetencekurser til underviserne, så de bliver klædt på til at varetage undervisningen i sundhed og seksualitet på EUD for kommunens unge borgere. - Der er flere kommuner, der har gode erfaringer med at bakke op om undervisning i sundhed og seksualitet til unge efter grundskolen. Det er meget glædeligt, fordi seksualundervisning
Læs mere »
13. maj. 2015

Bliver mit barn undervist i homoseksualitet?

I Sex & Samfund anbefaler vi, at skolerne tilrettelægger inkluderende og mangfoldig sundheds- og seksualundervisning. Det er undervisning, hvor man som ung føler sig mødt - uanset køn, kønsidentitet og seksualitet. - Det betyder for eksempel, at billeder i undervisningsmaterialer af kærestepar ikke automatisk er pige/dreng. Nogle gange er det dreng/dreng eller pige/pige, siger faglig konsulent i Sex & Samfund, Lone Smidt, der er en af drivkræfterne bag udviklingen af undervisningsmaterialer til Sex & Samfunds årlige undervisningskampagne Uge Sex. - God og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning afspejler det samfund, som vi alle er en del af – et samfund, hvor du som barn, ung og voksen har ret til at udleve din seksualitet og kønsidentitet uden diskrimination, siger hun. Retten til at være den du er ’Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab’ er et obligatorisk emne, som lærerne skal inddrage i undervisningen fra 0. klasse. Undervisningen skal ifølge Undervisningsministeriet handle om blandt andet trivsel, køn og seksualitet på en alderssvarende facon. Derfor rummer undervisningen også store potentialer til at bryde med fordomme og uvidenhed, der kan føre til nedsættende ytringer om LGBT-personer (homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede). - Men bekæmpelse af stereotyper og fordomme sker ikke ved blot at sætte fokus på homo- og transfobi én dag om året. Det kræver en målrettet og systematisk sundheds og seksualundervisning, hvor man forholder sig kritisk til samfundsmæssige normer for køn og seksualitet, siger Lone Smidt. ► Er du underviser: Læs mere på Bedre Seksualundervisning Inkluderende og mangfoldig sundheds- og seksualundervisning Det er undervisning, der baserer sig på: at en persons seksuelle orientering og kønsidentitet er en menneskerettighed, som ikke kan diskuteres. at man forholder sig kritisk til, hvordan samfundsmæssige og medieskabte normer for kø
Læs mere »
5. maj. 2015

Inspiration: Rejsehold i seksuel sundhed skal gøre en forskel for unge i Slagelse Kommune

- Det er meget givende at få lov til at møde så mange unge mennesker, stikke fingeren i jorden og fornemme gruppens styrker og udfordringer og så forsøge at ramme rigtigt med vores undervisning. Vi lærer noget nyt hver gang. Lene Mouritzen, sundhedsplejerske i Slagelse Kommune, er den ene af to kommunale sundhedsplejersker, som via et uddannelsesforløb hos Sex & Samfund har fået nye kompetencer og nu kan kalde sig rejsende i seksuel sundhed. Sammen med sin kollega Dorthe Brostrup Larsen skal hun ud og styrke den seksuelle sundhed og trivsel hos kommunens unge. Målet er, at færre smittes med klamydia eller andre sexsygdomme, og flere får styrket evnen til at tage gode valg i forhold til seksualitet, relationer og grænser. ► Læs mere om støtte til indsatser i din kommune Midlet er bedre rammer omkring undervisning i seksualitet og sundhed på ungdomsuddannelser, specialeskoler, jobcentre og væresteder for unge med psykosociale problemer, øget deltagelse i nationale kampagner som Kun med Kondom og Uge Sex og synliggørelse af rådgivningstilbud for unge som for eksempel www.sexlinien.dk Typisk udfordring for mange kommuner Mål og midler for indsatsen er udviklet i et tæt samarbejde mellem kommunen og Sex & Samfund, fortæller fagkonsulent i Sex & Samfund, Morten Emmerik Wøldike: - Kommunens sundhedsprofil viser, at en tredjedel af de ældste elever i folkeskolen ikke synes, de ved nok om sex, seksualitet og sundhed. Det er en typisk udfordring i mange kommuner, og derfor giver det rigtig god mening at supplere indsatsen i grundskolen med en indsats målrettet unge efter grundskolen, siger han. Passe på sig selv og hinanden Lene Mouritzen og hendes kollega har over tre dage arbejdet med seksualundervisningens pædagogik og metoder og inkluderende seksualundervisning til unge. De har også observeret Sex & Samfunds undervisning på gymnasier og har fået supervision på egen undervisning på en produktionsskole, jobcentret og teknisk gymnasium. Forløbet har
Læs mere »
21. apr. 2015

Lad os bryde tabuet om seksualitet hos ældre og kronisk syge

Et kerneområde hos Sex & Samfund er arbejdet med at styrke sundhed, trivsel og livskvalitet hos børn og unge via alderssvarende sundheds- og seksualundervisning. Nu suppleres det med et nyt indsatsområde: Seksuel sundhed og trivsel hos ældre og danskere med kronisk sygdom som diabetes, astma eller KOL. - Vi har i Danmark en flot tradition for seksualrådgivning og -vejledning for unge. Men der har manglet tilbud til voksne og ældre. Det er vi klar med nu, og vi glæder os til at være med til at løfte området, for der er stærke potentialer for at styrke livskvaliteten hos ældre og hos kronisk syge via viden om seksuel sundhed og seksualitet, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt. Henover foråret vil Sex & Samfund via kurser og informations­arbejde styrke hjemmehjælpere, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og andre sundhedsprofessionelles viden om seksualitetens betydning for trivsel, alder og sygdom. - Mange borgere vil gerne tale om seksualitet og seksuelle udfordringer i forbindelse med alderdom og sygdom, men har svært ved selv at tage emnet op. Omvendt oplever mange sundhedsprofessionelle, at det er en udfordring at tale om, og de efterlyser viden og kompetencer til sådan en samtale, siger Marianne Lomholt. ► Se pjece, kurser og anden info på sexogsamfund.dk/aeldreogkronikere Tryg og værdig Sex & Samfund har netop udgivet folderen 'Husk seksualiteten! Seksuel sundhed og trivsel for ældre og borgere med kroniske sygdomme'. Folderen følges op med metode­kurser til sundhedsprofessionelle, der ønsker redskaber og værktøjer til at kunne arbejde professionelt med seksualitet og seksuel sundhed. Det handler blandt andet om at udvikle et fælles sprog, kendskab til de seksuelle rettigheder og en åben tilgang til området. - Vi oplever stor interesse og efterspørgsel på både folder og kurser. Det er meget positivt at opleve, at så mange ønsker redskaber til at løfte opgaven på en værdig og tryg måde, siger Marianne Lomholt. Handle
Læs mere »
16. apr. 2015

Uge Sex 2016: Vi skal lære børn og unge at begå sig på sociale medier

Sex & Samfund er på vej med omfattende undervisningsmaterialer om børn, unge og de sociale medier. Næste års store Uge Sex-tema kommer til at handle om adfærd og muligheder på sociale medier – og om alt det andet, som man kan møde på nettet. - Vi er vant til at lære børn og unge at passe på sig selv og hinanden i den fysiske verden. Det skal vi selvfølgelig også gøre i den virtuelle verden, for de sociale medier spiller en enorm rolle i børn og unges hverdag. Og vi ved, at brugen af de sociale medier hænger tæt sammen med børn og unges trivsel, siger generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen. Bjarne B. Christensen peger på, at skolen har en vigtig opgave i forhold til at understøtte elevernes online hverdagsliv på for eksempel Snapchat, Ask.fm og Instagram. For sundheds- og seksualundervisning handler ikke kun om prævention og sexsygdomme – det handler også om at styrke børn og unge evne til at skabe gode og respektfulde relationer som kammerater, venner og kærester og om at udvikle deres evne til at fremme trivsel for sig selv og hinanden.   Efterspørges af lærerne Samtidig oplever Sex & Samfund en stigende efterspørgsel fra undervisere over hele landet efter et materiale, der lægger op til undervisning om adfærd på nettet og de sociale medier. - Mange af de problematikker, der knytter sig til børn og unges brug af de sociale medier, handler om trivsel, relationer, kroppen, grænser, køn og seksualitet, som er nogle af sundheds- og seksualundervisningens kerneområder. Derfor er sundheds- og seksualundervisningen en oplagt ramme til at arbejde fagligt med børn og unges brug af de sociale medier, siger Bjarne B. Christensen. Alderssvarende materialer Sex & Samfunds nye undervisningsmaterialer vil være klar til Uge Sex 2016, der kører til februar. Der vil blive produceret materiale til henholdsvis 0.-3. klasse, 4.-6. klasse, 7.-10. klasse og til ungdomsuddannelserne. Materialerne kommer til at indeholde film, spil, og cases, der lægger op
Læs mere »
9. apr. 2015

Ny undersøgelse om børns trivsel er dybt bekymrende

Skoler og kommuner skal i endnu højere grad bakke op skolernes sundheds- og seksualundervisning og det lige fra 0. klasse. Sådan lyder opfordringen fra Sex & Samfund efter, at Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet har offentliggjort deres nye store Skolebørnsundersøgelse 2014. En af forskerne bag undersøgelsen beskriver det som svært at vide, hvad man kan gøre. Men national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt er ikke enig: - Alderssvarende sundheds- og seksualundervisning handler i høj grad om venskaber, relationer, grænser, identitet og følelser – og om at skabe fællesskaber, hvor der er plads til mangfoldighed og anerkendelse i forhold til krop, køn og seksualitet. Vi ved, at det er faktorer, der har enorm betydning for vores sundhed og trivsel, siger hun.  Skolernes nye ansvar Marianne Lomholt peger på, at skoler og kommuner med folkeskolereformen har fået en helt ny rolle og et nyt ansvar i forhold til at styrke børn og unges trivsel.  Hun opfordrer derfor skolerne til at bruge sundheds- og seksualundervisning lige fra 0. klasse som værktøj til løfte det nye ansvar. - Der foregår meget flot arbejde med trivsel ude på landets skoler. Men vi er også nødt til at sige, at der i sundheds- og seksualundervisningen er store muligheder og potentialer for at styrke børn og unges trivsel, som ikke bliver udnyttet fuldt ud. Vi opfordrer kraftigt skoler og kommuner til at bakke op om undervisningen og sikre, at alle elever får den undervisning, som de har krav på, siger Marianne Lomholt. Rammerne til sådan en indsats allerede er ifølge Marianne Lomholt allerede til stede – både i form af folkeskoleformens nye nationale mål om styrket trivsel hos eleverne og i form af Undervisningsministeriets nye mål for den obligatoriske sundheds- og seksualundervisning. Det er samtidig mål, der slår den tætte sammenhæng mellem god sundheds- og seksualundervisning og trivsel helt fast. - Nu handler det om at udfylde rammerne bedst muligt, og
Læs mere »
5. mar. 2015

Uge Sex-øvelser til Skolernes Trivselsdag

Quiz og byt med billedkort, der viser følelser: Hvordan ser man ud, når man er glad, vred, bange? Er det vigtigt at kunne vise, hvordan man har det? Og er følelser med til at bestemme, hvordan man har det? Skolernes årlige Trivselsdag den første fredag i marts er en oplagt lejlighed til at arbejde med trivsel og mobning i klassen og på skolen, og Sex & Samfund har i anledning af årets Trivselsdag samlet tre pakker med øvelser og opgaver, der har fokus på at styrke børn og unges trivsel.  I 0.-3. kan man for eksempel arbejde med quiz og byt-øvelsen. ► Find de tre pakker på BedreSeksualundervisning.dk Alle øvelserne kommer fra Sex & Samfunds undervisningskampagne Uge Sex, der i 2015 satte særligt fokus på fællesskabers betydning for sundhed og trivsel. I materialerne til 0.-3. klasse handler det om fællesskabet i klassen, i 4.-6. klasse handler det om fællesskabet i klassen og på skolen, og i 7.-9. klasse handler det om fællesskabet i klassen, på skolen og i samfundet. Brug sundheds- og seksualundervisningen målrettet Marianne Lomholt peger på tids- og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning som et område med store potentialer for at styrke børn og unges trivsel: - Undervisningen handler om venskaber, relationer, grænser, identitet, følelser og seksualitet – og om at skabe fællesskaber, hvor der er plads til mangfoldighed og anerkendelse i forhold til krop, køn og seksualitet. Det er faktorer, der har enorm betydning for vores sundhed og trivsel, siger hun. Marianne Lomholt anbefaler kommuner og skoler at inddrage sundheds- og seksualundervisningen målrettet i forhold til den nye rolle og det nye ansvar, som skolerne med skolereformen har fået i forhold til at fremme elevernes trivsel. ► Er du forældre: Få inspiration til at tale med dit barn om krop, følelser og grænser på ugesex.dk/ditbarn.
Læs mere »
1. feb. 2015

Unge vil have forældre og venner på banen for at forebygge mistrivsel

De fleste danske børn og unge har det godt, trives og er glade i deres hverdag. Men for en gruppe børn og unge ser det anderledes ud. De oplever, at de er meget ensomme og usikre, at de bliver mobbet, eller at de ikke har nogen at tale med om svære emner som følelser, krop og kærester. Sex & Samfund har op til undervisningskampagnen Uge Sex 2015, der har temaet 'Sammen om sundhed og trivsel', spurgt danske unge om oplevelser med mistrivsel og deres syn på, hvordan vi kan hjælpe børn og unge, der mistrives. Læs også: Uge Sex 2015: Vi er sammen om sundhed og trivsel Undersøgelsens resultater er klare: Fire ud af ti unge har oplevet ikke at have nogen at tale med om store og svære emner som følelser, krop og kærester, og endnu flere har oplevet ensomhed, usikker og mobning. De unge peger på forældre og venner som helt afgørende, når det handler om at tage hånd om børn og unge, der mistrives. De mener også, at de selv har et ansvar for at handle – men mangler redskaberne til det. Resultaterne giver grund til stor bekymring, lyder det fra national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt: - Det er de unges bud, og det er klart, at vi skal lytte, for her er en vigtig opgave, der skal løftes. Men det er også klart, at det her ikke alene er de unges eller forældrenes ansvar. Vi er nødt til at følge op med målrettet indsats fra skolens og kommunens side. ► Se undersøgelse og analysepapir Indsatsområde sundheds- og seksualundervisning Marianne Lomholt peger på tids- og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning som et område med store potentialer for at styrke børn og unges trivsel og dermed et vigtigt indsatsområde for skoler og kommuner: - Undervisningen handler om venskaber, relationer, grænser, identitet, følelser og seksualitet – og om at skabe fællesskaber, hvor der er plads til mangfoldighed og anerkendelse i forhold til krop, køn og seksualitet. Det er faktorer, der har enorm betydning for vores sundhed og trivsel, siger hun. Marianne Lo
Læs mere »
27. jan. 2015

Uge Sex 2015: Vi er sammen om sundhed og trivsel

Hvad skal der til, for at vi kan trives og have det godt, og hvordan er man en god ven eller en god kæreste? Hvornår er jeg klar til sex, og hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop? Det er spørgsmål, som over 359.000 elever fra 0.-10. klasser og ungdomsuddannelser hele landet kan komme til at arbejde med, når de i uge 6 deltager i Sex & Samfunds årlige sundheds- og seksualundervisningskampagne Uge Sex. Læs også: Unge vil have forældre og venner på banen for at forebygge mistrivsel Børn og unge mistrives Med årets kampagne ønsker Sex & Samfund at følge op på de senere års store undersøgelser, der dokumenterer mis­trivsel hos danske børn og unge. Det sker med årets tema 'Sammen om sundhed og trivsel'. - Vi lever i en tid med stort fokus på individuelle løsninger. Men sundhed, trivsel og livskvalitet er ikke kun et individuelt ansvar, det er vi sammen om. Derfor inviterer vi i år elever og deres undervisere til at arbejde med gode og fælles løsninger på sundhed og trivsel for os alle i klassen, skolen, lokalsamfundet og samfundet som helhed, siger pædagogisk fagmedarbejder i Sex & Samfund, Lone Smidt. Skolernes yngste elever kan for eksempel arbejde med spørgsmålet 'Hvad kan vi gøre for, at alle i klassen har det godt?' For de ældre elever kan det handle om at udarbejde et forslag til en sundheds- og trivselspolitik på skolen. - Tids- og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning handler om meget andet end sexsygdomme og uønsket graviditet. Eleverne arbejder også med emner som relationer, grænser, identitet, følelser og seksualitet og med at skabe fælles­skaber med plads til mangfoldighed og anerkendelse i forhold til krop, køn og seksualitet. Det er faktorer, der har enorm betydning for vores sundhed og trivsel, siger Lone Smidt. Forældreguide: Tal med dit barn om krop, følelser og grænser Nu også til pædagogerne Folkeskolereformen har givet skolerne en ny rolle, når det handler om arbejdet med at styrke børn og unge
Læs mere »
5. jan. 2015

Sex & Samfund udvider rådgivning til unge med chat om krop, køn og seksualitet

Hvad betyder det, at man kommer? Er det ok at have sex med sin tidligere lærer?  Hvor meget bløder man, når man pletbløder? Hidtil har unge kunne få svar på deres spørgsmål om krop, køn, seksualitet, den første gang, prævention, forelskelse, følelser og grænser via Sexlinien for Unges direkte telefonrådgivning eller i web-brevkassen. Nu kan unge også få hurtigt svar på chatten. - Mange oplever chat som en mere anonym og tryg henvendelsesform end telefonrådgivning, og vi vil gerne tilbyde en rådgivningsform, som unge efterspørger og føler sig trygge ved, siger Jeppe Hald, projektleder i Sex & Samfund og leder af Sexlinien for Unge. Chatten på Sexlinien for Unge er åben mandag til torsdag fra kl. 17 - 19 på www.sexlinien.dk/chat. Anonymitet er vigtig Al rådgivning på Sexlinien for Unge foregår anonymt. - Anonymiteten betyder meget for den gruppe unge. De vil ikke stille deres spørgsmål om sex, sexsygdomme, prævention, graviditet og deres krop og følelser til deres venner eller forældre, andre voksne eller til lægen. - Men det er vigtigt, at de har et sted at gå hen med deres spørgsmål for at undgå smitte med sexsygdomme, seksuelle overgreb eller uønsket graviditet, siger Jeppe Hald og beskriver det som et vigtigt alternativ til Internettets mange løstflyvende informationer. Sex & Samfunds rådgivere gennemgår et internt uddannelsesforløb og bliver superviserede løbende. Sundhedsmyndighederne anbefaler kommuner at understøtte unges adgang til anonym rådgivning i forhold til seksuel sundhed og forebyggelse.   FAKTA: WWW.SEXLINIEN.DK Sexlinien for Unge er Sex & Samfunds anonyme rådgivning til unge om krop, køn, seksualitet, prævention, forelskelse, følelser og grænser Telefonrådgivningen er åben mandag til torsdag kl. 15 - 17 på telefon 70 20 22 66 Webbrevkassen besvarer spørgsmål inden for syv dage Chatrådgivningen er åben mandag til torsdag kl. 17 – 19  
Læs mere »
18. nov. 2014

Sæt fokus på børn og unges rettigheder med nyt tema på Bedre Seksualundervisning

Arbejdet med rettigheder er en del af de obligatoriske mål for sundheds- og seksualundervisningen i 0.-9. klasse, og det er en vigtig pointe, lyder det fra national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt: - Kendskab til rettigheder er vigtigt i arbejdet med at forebygge mobning og krænkelser. Det er også vigtigt i arbejdet med at styrke børn og unges kompetencer til at kunne reagere, hvis de oplever, at deres egne eller andres rettigheder krænkes, siger hun. Det nye tema om børn og unges rettigheder tilbyder film, øvelser og fakta til sundheds- og seksualundervisningen på alle klassetrin. Temaet indeholder blandt andet en øvelse til 0.-3. klasse, hvor eleverne arbejder med retten til at bestemme over egen krop – for eksempel at andre ikke må slå en eller røre ved ens krop på en måde, som man ikke kan lide. I de større klasser handler øvelserne om, hvad man kan gøre, hvis man oplever, at ens grænser bliver overskredet i skolen, i fritiden eller derhjemme. Retten til at bestemme over egen krop Dermed arbejder temaet også med de særlige seksuelle rettigheder, der handler om krop, køn, seksualitet, sundhed, privatliv og familieliv - for eksempel, at børn og unge har ret til at bestemme over egen krop, og at unge har ret til ikke at blive diskrimineret på grund af deres køn eller seksualitet. - Når vi er ude og undervise, oplever vi, at mange danske børn faktisk ikke kender deres basale rettigheder. Derfor opfordrer vi lærerne til at have fokus på emnet lige fra de små klasser – for eksempel ved at bruge øvelserne i det nye tema eller ved at tilmelde eleverne til den årlige sundheds- og seksualundervisningskampagne Uge Sex, siger Marianne Lomholt. ► Gå til rettighedstemaet på BedreSeksualundervisning.dk ► Kan man mærke, når ens grænser bliver overtrådt? Interview med ungerådgiver Emilie Fuglsang   Fakta: BedreSeksualundervisning.dk På bedreseksualundervisning.dk finder du: Inspiration til af seksualundervisni
Læs mere »
27. okt. 2014

Topkarakter til Uge Sex i ny DPU-rapport

Med den store seksualundervisningskampagne Uge Sex tilbyder Sex & Samfund hvert år gratis undervisningsmateriale til lærere og sundhedsplejersker. Materialet skal støtte underviserne i at tilrettelægge og gennemføre en tids- og alderssvarende seksualundervisning til elever i 0. – 10. klasse og elever på ungdomsuddannelserne. Kampagnen har kørt siden 2008, og professor ved DPU, Venka Simovska, har netop evalueret kampagnen i en uvildig rapport. Hun beskriver kampagnen som "solidt funderet i den nyeste internationale teori, forskning og praksis" og siger til Politiken den 28. oktober 2014: - Sex & Samfund spiller en yderst vigtig rolle i den danske seksualundervisning. Der vil ikke ske meget i skolerne, hvis de ikke er involveret. - Foreningens undervisning har en meget klar uddannende dimension. Ikke blot når det gælder forebyggelse af sexsygdomme og graviditeter, men i høj grad også når det gælder at give børnene redskaber til at udvikle bedre sociale relationer til hinanden, siger Venka Simovska. Stor opbakning fra lærere og sundhedsplejersker Indsatsen er dermed et vigtigt element i arbejdet med til at styrke børn og unges trivsel. Generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen, glæder sig over konklusionerne og over, at Venka Simovska roser kampagnen for at klæde lærere på til at give deres elever kvalificeret og nuanceret seksualundervisning: - Uge Sex er med til at styrke børn og unges evne til at håndtere de dilemmaer og udfordringer i forhold til køn, krop, venner, mobning, kærester, seksualitet, som de møder hver dag. Derfor er rapporten er et kæmpe skulderklap til ikke mindst til de medarbejdere, der tilrettelægger Uge Sex. - Det gør ikke glæden mindre, at rapporten kommer netop nu, hvor meget tegner til, at årets kampagne endnu en gang får rekordstor opbakning fra lærerne og sundhedsplejerskerne ude i landet, siger han. Uge Sex kører hvert år i uge 6 og er vokset hvert år siden starten. I 2014 deltog over en kvart million
Læs mere »
26. okt. 2014

Danskernes faldende frugtbarhed flytter ind i seksualundervisningen

- Vi er nødt til at tage danskernes faldende fertilitet alvorligt og tale det at få børn og at kunne få de børn, som man gerne vil have, frem i seksualundervisningen, siger generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen. Forskere beskriver nu danskernes faldende frugtbarhed og evne til at blive gravid som en folkesygdom. For eksempel undfanges mellem hver ottende og tiende barn i Danmark i dag på en fertilitetsklinik. 10 procent af alle danske kvinder får aldrig børn eller færre børn end de ønsker sig. Læs også: Fertilitetsproblem kan ikke behandles væk Det er på den baggrund, at Bjarne B. Christensen nu opfordrer til, at seksualundervisningen i grundskolens store klasser og på ungdomsuddannelserne også tager fat på udfordringerne ved at få de børn, som man gerne vil have. - Mange er for eksempel ikke klar over sammenhængen mellem det at have en ubehandlet sexsygdom og infertilitet, eller hvad kvindens alder betyder for mulighederne for at blive gravid. Seksualundervisning bør også handle om udfordringerne ved at få de børn, som man gerne vil have. - Vi skal selvfølgelig ikke ud i at tvinge unge til at få børn tidligt. Men de skal kunne beslutte sig på oplyst grundlag, siger han. Egne undervisere på kursus Derfor vil Sex & Samfund i sine seksualundervisningsmaterialer og info-ark til lærere og elever fremover også fokusere på, hvordan man kan få de børn, som man ønsker, frem for som hidtil kun at fokusere på, hvordan man undgår at blive gravid. Se hvordan i boksen nederst. Materialer bruges både i den årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex og i den undervisning, som Sex & Samfunds egne undervisere gennemfører på skoler over hele landet. Sex & Samfunds underviser- og rådgiverkorps vil også gennemgå en særlig opkvalificering på området. Et obligatorisk fag i skolen Alderssvarende seksualundervisning er obligatorisk i 0.-9. klasse. Men faget 'sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab' er ikke et timesat fag som dansk el
Læs mere »
20. okt. 2014

Gymnasierne får genvej til alderssvarende seksualundervisning

- De fleste har deres seksuelle debut i ungdomsårene. Det er i den periode, at flest bliver smittet med sexsygdomme, og det er også nu, at de unge har travlt med at ’opfinde sig selv’ i forhold til deres seksualitet, køn og identitet. Ungdomsårene er fyldt med nye muligheder, dilemmaer og ubesvarede spørgsmål, og seksualundervisning er en god faglig ramme at tage disse emner op i, siger Morten Emmerik Wøldike, projektleder i Sex & Samfund. Undervisningsministeriets Styrelse for IT og Læring indgik i foråret et samarbejde med Sex & Samfund om at skabe og redigere et seksualundervisningsmodul på EMU-portalen. Derfor kan EMU nu tilbyde pædagogisk-didaktisk og indholdsmæssig inspiration til, hvordan man kan arbejde med emner som seksualitet, seksuel sundhed, køn, krop, prævention, relationer og rettigheder i for eksempel samfundsfag, dansk og biologi. Film, opgaver, spil og quizzer Det nye modul indeholder både film, opgaver, spil og quizzer. - Det kan for eksempel være med et onlinespil om unges viden og dilemmaer omkring lyst, grænser og seksualitet. - Det kan også være med et projekt, hvor eleverne undersøger fordele og ulemper ved at sikre unges adgang til klamydia­hjemmetest eller sætter fokus på, hvordan kropsnormer og kropsidealer har ændret sig gennem tiden og påvirker unge i det senmoderne samfund, siger Morten Emmerik Wøldike. Modulet indeholder også direkte adgang til seksualundervisningskampagnen Uge Sex, der skal understøtte og inspirere til målrettet og dialog-baseret seksual­undervisning på de gymnasiale uddannelser. Et flot signal Undervisningsminister Christine Antorini har flere gange understreget vigtigheden af at styrke seksual­undervisningen på ungdomsuddannelserne. Derfor glæder Sex & Samfund sig over, at Undervisningsministeriets Styrelse for IT og Læring har valgt at bakke op om området. - Det er et flot signal, at man i styrelsen har valgt at synliggøre og prioritere seksualundervisning på lige fod med de øvrige fag
Læs mere »
25. sep. 2014

Høringssvar: EUD-reform styrker unges seksualundervisning

- Mange unge har god viden om prævention og sexsygdomme. Men vi ved også, at det for mange er svært at omsætte den viden til praksis. Derfor glæder vi os over, at unge på landets erhvervsskoler kan se frem til alderssvarende seksualundervisning, siger Morten Emmerik Wøldike, der er projektleder i Sex & Samfund. Sex & Samfund har gennem flere år arbejdet intenst for at få styrket seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne. Og nu sker der noget: Med erhvervsuddannelsesreformen styrkes seksualundervisning på landets erhvervsskoler. Det bliver som en del af det obligatoriske ’Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed’. Faget ligger på grundforløbets første del, som samler de unge, der kommer lige fra grundskolen. Morten Emmerik Wøldike kalder det et vigtigt skridt, at den gruppe unge kommer til at arbejde med emner som seksualitet, seksuel sundhed, køn, krop og identitet. - Vi ved, at mange unge oplever, at det er svært finde deres ståsted i forhold til både identitet og seksualitet. Der er ingen tvivl om, at seksualundervisning, der bygger oven på folkeskolens seksualundervisning, kan være med til at styrke deres evne til at håndtere de dilemmaer og udfordringer, som de oplever i forhold til seksualitet, seksuel sundhed, rettigheder og trivsel. Rettigheder mangler Størstedelen af danske unge debuterer seksuelt i årene, hvor de går på en ungdomsuddannelse. Erfaringen viser, at den seksuelle debut aktualiserer de unges behov for at kunne tale om og forholde sig til konkrete oplevelser og dilemmaer ikke kun i forhold til seksualitet, men også i forhold til grænser og rettigheder – for eksempel retten til egen krop. Derfor efterlyser Sex & Samfund i sit høringssvar til Undervisningsministeriets nye bekendtgørelse om fag på erhvervsuddannelserne, at emnet ’rettigheder’ også gøres obligatorisk i undervisningen. Lærerne efterlyser viden I høringssvaret peger Sex & Samfund også på nødvendigheden af, at underviserne får de nødvendige kompetencer til at varetag
Læs mere »
15. sep. 2014

Unges kondombrug halter

Skal hun sige det – skal han sige det – og hvordan? De allerfleste unge vil gerne bruge kondom, når de første gang er sammen med en ny partner. Alligevel kører cirka 40 procent af de unge uden kondom med ny partner. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der har spurgt danske unge om deres holdning til kondombrug. At de unge er så positive over for kondom, vækker glæde hos national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt. Men undersøgelsen peger også på vigtigheden af, at seksualundervisning har fokus på mere end bare fortælle om prævention: - De unge har den nødvendige viden og ved, at de skal beskytte sig og bruge kondom. Vores anbefaling til underviserne er ikke kun at arbejde med vidensdelen - med konsekvenserne af ikke at bruge kondom. Fra viden til handling: Vi ved, hvad der skal til - Undervisningen skal også give de unge de nødvendige redskaber til at handle på deres viden om prævention og sexsygdomme, så de i situationen får taget gode og sunde valg for sig selv og deres partner, siger hun. Kodeordet er 'dialogbaseret undervisning' - en undervisningsform, hvor eleverne arbejder med de dilemmaer, som de oplever i forhold til at foreslå kondom. - Vi ved fra den nyere sundhedspædagogiske forskning, hvad der skal til for at sikre, at de unge får den nødvendige handlekompetence. Eleverne skal via undervisningsøvelser sætte ord på, hvorfor det kan være svært at foreslå kondom, og de skal diskutere, hvordan man så kan gøre det, siger Marianne Lomholt. Uge Sex også på ungdomsuddannelserne Sex & Samfunds undervisningsmaterialer til seksualundervisningskampagnen Uge Sex tager alle udgangspunkt i den sundhedspædagogiske viden om at styrke børn og unges handlekompetencer i forhold til seksuel sundhed, seksualitet, trivsel og rettigheder. Marianne Lomholt peger samtidig på, at erhvervsskolereformen giver nye og spændende muligheder for at styrke seksualundervisningen over for unge på landets erhvervsskoler. - De fleste danske unge har der
Læs mere »
3. sep. 2014

Sex & Samfund: Styrk test-aktiviteten for klamydia

Antallet af klamydia-smittede unge falder. Men det gør antallet af unge, der lader sig teste, også, og det er bekymrende, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt i anledning af de nye klamydiatal, som Statens Serum Institut har offentliggjort. Marianne Lomholt opfordrer kommunerne til at styrke test-aktiviteten. - Vi skal have fat i mørketallene, siger Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund. - Det er som udgangspunkt altid godt, når smittetal falder. Men vi kan også se, at færre lader sig teste for klamydia, og det skal vi tage alvorligt, siger hun. Antallet af unge mellem 15 og 29 år, der diagnosticeres med klamydia, er endnu en gang faldet. Det viser de netop offentliggjorte klamydia-tal fra Statens Serum Institut. Tallet er på landsplan faldet fra 22.132 i 2012 til 21.670 i 2013 i den aldersgruppe. Forebyg med anonyme hjemmetest Men Marianne Lomholt peger samtidig på, at antallet af danskere, der lader sig teste for klamydia, ifølge Seruminstituttet også er faldet. Det er faldet med otte procent fra 2012 til 2013. Hun opfordrer derfor kommunerne til at styrke test-aktiviteten – for eksempel ved at tilbyde anonyme hjemmetest til dem, der ikke ønsker at lade sig teste hos egen læge. – Det kan ske som i København, hvor alle mellem 15 og 30 år tilbydes gratis hjemmetest via hjemmesiden Klamydiahjemmetest.dk. Erfaringen viser, at man med sådan et set-up får fat i flere smittede end via almen praktiserende læger. Sundhedsstyrelsen anbefaler i deres Forebyggelsespakke Seksuel Sundhed kommuner og regioner at samarbejde om at opspore og behandle klamydia-smittede. Cirka 50.000 danskere på landsplan er ifølge styrelsen smittet med klamydia. Se de nye klamydiatal på Sundhedsstyrelsens hjemmeside FAKTA: KLAMYDIA Hvert år smittes cirka 50.000 med klamydia. Det vil sige, at der smittes flere unge end dem, der bliver konstateret positive ved en test. Klamydia er den hyppigst forekommende sexsyg
Læs mere »
23. jun. 2014

Underviser: Det er ikke sidste gang, at jeg er med i Uge Sex

- Seksualundervisning indeholder så mange aspekter af de tanker, som vores unge går og tumler med: Dilemmaer i parforhold og grænser, som de ikke helt er sikre på, viden om prævention og uønskede graviditeter. Jeg oplever, at de mangler et forum til at diskutere de her ting. De unge giver ikke selv udtryk for det, men vi oplever behovet. Sådan lyder det fra Hanne Hodel, der underviser på Sosu-C, Social- og Sundhedsuddannelsescentret i Brøndby. Hun deltog sammen med sine elever på grundforløbet i Ung Uge Sex 2014. Det var første gang, at hun og hendes makker tilmeldte en klasse til kampagnen, og de valgte at integrere forløbet som en del af et femugers forløb om sundhed bredt set. Er det en relevant opgave for undervisere på en erhvervsuddannelse at arbejde med seksuel sundhed? - Ja. Vi er sammen med de unge i mange, mange timer, og for en del af dem er vi de voksne, som de er sammen med. Mange unge har ikke voksne omkring sig at tale med den slags med. Derfor synes jeg, at vi skal tage den rolle alvorligt – også fordi det ligger i tæt forlængelse af rollen som kontaktlærer. Hvad var din oplevelse af elevernes udbytte og oplevelse af Uge Sex? - De elever, som gav noget til kende, var meget begejstret for det og syntes, at vi fik diskuteret noget relevant. Det har vi været igennem, sagde de først, men de oplevede, at det var seksualundervisning på et andet plan – det handlede ikke om at sidde og sætte kondom på, men om at diskutere på et mere etisk plan. Nu var det dilemmaerne og de etiske diskussioner, der var omdrejningspunktet, og de fik mulighed for at diskutere den viden, de har om parforhold og kæreste. Det gjorde det hele mere voksent. Det var ikke svært at engagere dem. Uge Sex-materialerne er bygget op, så man kan vælge at arbejde med blot del-elementer. I valgte at arbejde med to ting: Prævention og sexsygdomme + et godt kærligheds- og sexliv. Hvorfor valgte I de emner? - Der er en del af vores unge, som ikke ved særlig meget om præventi
Læs mere »
10. mar. 2014

Seksualundervisning bør få en vigtig rolle på de nye erhvervsuddannelser

God seksualundervisning styrker unges trivsel og kan gøre en stor forskel, når det handler om at støtte erhvervsskolereformens mål om at få flere unge igennem deres uddannelse. Derfor anbefaler Sex & Samfund, at seksualundervisning tænkes målrettet ind, når aftalen om erhvervsskolereformen skal følges op af et lovforslag. - Seksualundervisning på erhvervsuddannelserne handler i høj grad om identitet, relationer, venskaber, seksualitet, kærester, grænser etc. Vi ved fra lærerne, at det er noget, som mange af deres elever tumler meget med. - Vi ved også, at mange af de unge savner en voksen sparringspartner at tale med om udfordringer og dilemmaer i deres parforhold, om grænser som de ikke er sikre på, manglende viden om prævention og uønskede graviditeter. Seksualundervisning støtter de unge med at blive afklaret på sig selv og eget liv, siger projektleder i Sex & Samfund, Morten Emmerik Wøldike. Passer på grundforløbets 1. del Med reformen skal eleverne på grundforløbets 1. del arbejde med ’generelle og almene kompetencer’ som personlig hygiejne, sundhed, samarbejdsrelationer og samfundsforhold. Det giver en oplagt mulighed for at give seksualundervisning en mere fremtrædende plads end i dag – enten som et selvstændigt forløb eller som en del af et tværgående sundhedstema, der har fokus på at styrke unges viden i forhold til sundhed, seksualitet, trivsel og rettigheder og med deres evne til at bruge den viden aktivt. - God seksualundervisning, der bygger oven på grundskolens seksualundervisning, kan noget i forhold til trivsel – både i forhold til den enkelte unge og i forhold til fællesskabet på erhvervsuddannelserne. Det er med til at styrke de unges chancer for at gennemføre deres uddannelse, siger Morten Emmerik Wøldike. Anbefales af Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed fra 2012 fastslår vigtigheden af seksual­undervisning til unge også efter den obligatoriske seksualundervisning i folkeskolen. Foreb
Læs mere »
26. feb. 2014

Seksualundervisning og nem adgang til prævention giver færre aborter

Nyheden om de faldende aborttal bliver positivt modtaget hos foreningen Sex & Samfund. Foreløbige tal fra Statens Seruminstitut viser, at der i 2013 blev foretaget 15.073 aborter i Danmark. Det svarer til et fald på næsten 10 procent siden 2009, da instituttet begyndte registreringen. Og i aldersgruppen 15-19 år er antallet af aborter pr. 100.000 kvinder reduceret med 20 procent. Ifølge Sex & Samfund skyldes faldet blandt andet mere og bedre seksualundervisning i skolerne samt vellykkede oplysningskampagner som Sundhedsstyrelsens årlige Kun med Kondom kampagne og foreningens egen Uge Sex kampagne. - Der er ingen tvivl om, at den bedste måde at reducere antallet af uønskede graviditeter og aborter er at sikre god adgang til oplysning, god adgang til præventionsmidler og målrettet arbejde med handlekompetencer, siger Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen. Men selv om seksualundervisningen er blevet klart forbedret i folkeskolen de senere år, er der fortsat et stort og udækket behov for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. - Her har vi et hul i forebyggelsen, og det er uheldigt, fordi det netop er fra 16-års alderen, at mange bliver seksuelt aktive. Derfor mener vi også, seksualundervisning bør være obligatorisk på gymnasier og andre ungdomsuddannelser, forklarer Bjarne B. Christensen. Sex & Samfund hæfter sig i øvrigt ved, at man sideløbende med de faldende aborttal også har oplevet et fald i sexsygdomme som klamydia og HPV de senere år. - Det er et tegn på, at de forebyggende indsats er begyndt at virke, mener Bjarne B. Christensen. Ud over den manglende seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, er der også brug for at øge folks viden om nye præventionsmidler som p-ring, p-stav og p-plaster. - Kendskabet til disse præventionsformer er stadig for lavt. Det skal der gøres noget ved, for langtidsvirkende præventionsmidler er den mest effektive metode til at undgå graviditeter, fastslår Bjarne B. Christensen Endelig
Læs mere »
24. feb. 2014

På Naur-Sir Skole går skolelederen i spidsen for seksualundervisning

Sex & Samfund anbefaler, at man fra kommunalt hold opfordrer og inspirerer skolelederne til at støtte op om skolernes seksualundervisning. Sex & Samfund kan kontaktes med ønske om sparring i forhold til, hvordan man som kommune kan støtte op om skolernes seksualundervisning.   ”Kære skoleleder. Kender lærerne på din skole trinmål og læseplan for seksualundervisningen? Og tænker du som skoleleder på, hvordan du kan bakke op om seksualundervisningen i det kommende skoleår?” Sådan lyder indledningen på et brev, som Sex & Samfund i september 2013 sendte til alle skoleledere i Danmark. Men på Naur-Sir skolen lidt uden for Holstebro har man ikke brug for den slags opfordringer. Her går skoleleder Marianne-Fløe Hestbjerg nemlig i spidsen, når seksualundervisningen skal planlægges. Og sådan har det været, siden hun overtog jobbet som leder for godt fem år siden. - Da jeg selv gik i skole, drejede seksualundervisningen sig kun om sex og prævention. Vi fik et kursus i, hvordan kroppen fungerer med æggestokke, menstruationscyklus og rejsning. Skolesygeplejersken holdte et brugt kondom op foran hele klassen og vi skreg af grin, uden rigtigt at turde se på hinanden. Ellers sad vi blot totalt passive og lyttede til den fysiologiske gennemgang. - I dag er seksualundervisning meget mere end blot en biologisk gennemgang, og derfor er seksualundervisning vigtigt helt fra de yngste klasser. Seksualundervisning kan i de yngste klasser handle om venskab, familie og grænser. Hvordan aflæser vi hinandens grænser, og hvor sætter jeg mine egne grænser? Når eleverne bliver ældre, og puberteten kommer snigende, skal det ikke kun handle om fysiologi og hormoner, men i høj grad suppleres med snak om hvordan disse forandringer i det hele taget kan forme og forandre os som mennesker. Det er ikke kun seksualiteten som vågner, forklarer Marianne Fløe Hestbjerg. Vi kalder det trivsel Naur-Sir Skole har 130 elever fordelt fra 0.-7. klasse, lige som den har egen børnehave og skolef
Læs mere »
13. feb. 2014

Opbakning til Uge Sex 2014 slog alle rekorder

Hvordan kan vi være venner, kærester eller seksualpartnere – uden at overskride egne eller andres grænser? Med årets seksualundervisningskampagne Uge Sex 2014 ønskede Sex & Samfund at sætte særligt fokus på et vigtigt element i seksualundervisningen: Emnet grænser.   Årets grænse-tema gav underviserne på alle klassetrin en ny mulighed for at booste emnet med alderssvarende undervisningsmateriale.   - Seksualundervisning handler ikke kun om prævention og sexsygdomme. Undervisningen skal også styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres. Derfor valgte vi i år at styrke Uge Sex med et særligt tema om, hvordan vi skaber gode og respektfulde relationer i skolen, i familien, på nettet og som ven eller kæreste - uden at overskride egne eller andres grænser, siger generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen.   Uge Sex 2014 mødte stor opbakning blandt lærere og sundhedsplejersker på grundskoler og ungdomsuddannelser over hele landet. Med 279.000 tilmeldte elever fra 0.-10. klasser og ungdomsuddannelser deltog et rekord stort antal børn og unge i årets kampagne.   De helt små elever inviteres også med Uge Sex 2014 indeholdt udover årets tema flere nye og spændende elementer: Undervisningsmaterialer til de helt små elever, seksualundervisning af folketingspolitikere og en opfordring til forældre om tale med sit barn om følelser, krop og grænser.   Seksualundervisning er obligatorisk fra 0.-9. klasse, og med Uge sex 2014 har Sex & Samfund sammen med TrygFonden udvidet kampagnen, så den også tilbyder alderssvarende undervisningsmaterialer til elever i 0.-1. klasse.   Områdechef for sundhed i TrygFonden, Mette Meldgaard, siger:   - Vi er rigtig glade for, at Uge Sex nu kan tilbyde undervisningsmateriale til også de helt små elever. Materialerne handler om emner som krop, følelser, venskaber og familier, og dermed er Uge Sex med til at støtte skolernes arbejde med at sikre trivsel hos børn og unge lige
Læs mere »
31. jan. 2014

Nye nationale sundhedsmål glemmer seksuel sundhed

- Seksuel sundhed og trivsel hænger uløseligt sammen. Det er ikke et nicheområde, men derimod et selvstændigt område i arbejdet med folkesundhed! Så klart og tydeligt var budskabet for to måneder siden, da daværende sundhedsminister Astrid Kragh indledte den store nationale konference for seksuel sundhed på Nyborg Strand. Ministerens må imidlertid have glemt sine egne ord. For da regeringen i onsdags udsendte sine nye nationale mål for danskerne sundhed under overskriften ”Sundere liv for alle”, stod der ikke et ord om seksuel sundhed. Det er dybt skuffende, mener Sex & Samfund, ligesom det er i lodret strid med konklusionerne i rapporten ”Seksualitet og sundhed”, som Vidensråd for Forebyggelse under Lægeforeningen udsendte i 2012. - Rapporten viser blandt andet, at ni ud af ti af voksne danskere anser seksualiteten for vigtig, meget vigtig eller særdeles vigtig for deres trivsel og livskvalitet. Derfor er det helt uforståeligt, at seksuel sundhed ikke er nævnt overhovedet i regeringens syv nationale sundhedsmål, siger Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen. Rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse viser også, at seksuelle problemer og dysfunktioner er udbredte i Danmark. Så udbredte, at flere end hver tiende voksne dansker har oplevet en seksuel dysfunktion inden for det seneste år. Professor i almen sexologi ved Sexologisk Forskningscenter (Aalborg Universitet), Christian Graugaard fortæller: - Rapporten peger på, at seksualiteten påvirker sundhed og trivsel positivt. Og for kronisk syge udgør seksualiteten ofte en slags ”helle”, som giver livsmod og ressourcer til at mestre den vanskelige situation. Omvendt vil seksuel mistrivsel ofte påvirke den samlede livskvalitet i negativ retning, forklarer professoren og fortsætter: - Det er uforståeligt og dybt skuffende, at seksualitet blev udeladt af ministeriets nye sundhedsmål, for arbejdet for seksuel sundhed har afgørende værdi for danskernes sundhed og trivsel og bør systematisk tæ
Læs mere »
30. jan. 2014

Folketingspolitikere får seksualundervisning i rekordstor Uge Sex

Hvordan mærker jeg, at jeg har det godt? Hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop? Hvordan kan man være en god ven, kæreste eller seksualpartner - uden at overskride egne eller andres grænser? Det kan børn og unge arbejde med i et særligt tema i Uge Sex 2014, der skal styrke seksual­undervisningens fokus på grænser. Men allerførst skal en række folketingspolitikere bide skeer med grænse-øvelser og makkersnak om, hvad retten til egen krop betyder. Det sker, når Sex & Samfund åbner den årlige seksualundervisnings­kampagne Uge Sex med seksualundervisning af folketingspolitikere. - Seksualundervisning handler om at fremme trivslen blandt børn og unge. Men det handler også om alvorlige problematikker som forebyggelse af seksuelle grænseoverskridelser blandt unge jævnaldrende. Derfor har vi i år valgt at styrke skolernes og ungdomsuddannelsernes seksualundervisning med et særligt tema om ’Grænser’. - Temaet giver lærere og sundhedsplejersker nye muligheder for at tilrettelægge seksual­undervisning, der styrker elevernes evne til at skabe og indgå i gode og respektfulde relationer i skolen, blandt kammeraterne, i familien og på nettet, siger generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen. ► Se filmen 'Det er MIN krop’ om retten til at bestemme over egen krop. Filmen er til elever i 0.-3. klasse. Rekordstor Uge Sex Bjarne B. Christensen peger på, at danske undersøgelser og erfaringer fra Sex & Samfunds rådgivningslinje Sexlinien for Unge og fra Sex & Samfunds seksualundervisning viser, at unge ofte er i tvivl om, hvordan de skal tolke andre unges signaler, kropssprog og handlinger. Samtidig viser nyere forskning en række problematikker i forhold til børn og unges trivsel og seksuelle sundhed, som vi er nødt til at lytte til: Mange børn møder allerede porno som 10-12 årige. Mange børn og unge er ikke tilfredse med egen krop, og der er en sammen­hæng mellem det at være utilfreds med egen krop og have erfaring med negative seksue
Læs mere »
30. jan. 2014

Uge Sex 2014 sætter fokus på grænser

Hvordan er man en god ven og en god kæreste? Hvordan kan jeg mærke, at jeg har det godt? Hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop? Det er nogle af de emner, som elever i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelser over hele landet kan arbejde med i Uge Sex 2014. For god seksualundervisning handler om meget mere end prævention og sexsygdomme. Undervisningen skal også styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres. Vi ved fra blandt andet vores rådgivningstilbud Sexlinien for Unge og fra vores undervisning af unge, at unge ofte er i tvivl om, hvordan de skal tolke andre unges signaler, kropssprog og handlinger. Men at sætte grænser og respektere andres grænser er ikke noget, man lærer over en nat. Det er en årelang læreproces, der gerne skulle sættes i gang, allerede inden, at børnene starter i grundskolen og fortsætte, til de unge er færdige med en ungdomsuddannelse i den anden ende. Her spiller seksualundervisningen en vigtig rolle, fordi et af formålene netop er at styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres. Derfor har vi i år tilrettelagt Uge Sex med et særligt tema om ’Grænser’, og om hvordan vi skaber gode og respektfulde relationer i skolen, i familien, på nettet og som ven eller kæreste. Og gør det uden at overskride hverken vores egne eller andres grænser. Nu også til de helt små elever Samtidig er Uge Sex takket være for samarbejde med TrygFonden blevet udvidet med 0. og 1. klasserne, så kampagnen for første gang omfatter samtlige klassetrin i grundskolen samt ungdomsuddannelserne. Det er dejligt, at vi nu kan tilbyde tidssvarende og alderssvarende undervisningsmateriale til også de helt små elever. Det er materiale, der skal støtte lærerne i at tage de vigtige dialoger med eleverne omkring krop, følelser og venskaber lige fra de starter i indskolingen. For det er jo det, som seksualundervisning handler om i de små klasser. Det er samtidig her, at eleverne arbejder med
Læs mere »
20. jan. 2014

Ny guide: Tal med dit barn og teenager om følelser, krop og grænser

Hvordan mærker og viser vi følelser, hvordan ser kroppe forskellige ud, hvordan passer vi på os selv og hinanden på nettet, og hvordan ved man, om man er klar til sex? I år har Sex & Samfund sammen med TrygFonden udvidet den årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex til også at indeholde en særlig guide og en opfordring til forældre om at tale med deres børn og teenagere om emner som krop, følelser og grænser; ikke bare én gang, men løbende igennem barndommen og ungdomslivet. - Vi ved, at forældre gerne vil tale med deres børn om de emner. Men mange oplever det som svært og får det ikke lige gjort. Og det er rigtig ærgerligt, for som forældre har vi et særligt ansvar for at hjælpe vores børn med at sætte ord på egne tanker og oplevelser og vise dem, at det er emner, som man kan tale åbent og ærligt om med andre, siger projektleder i Sex & Samfund, Line Anne Roien. Du kan som forældre finde inspiration til, hvad du kan tale med dit barn om på de forskellige alderstrin, hvordan I kan tale om 'pinlige' ting på en rar måde, og hvorfor det overhovedet er vigtigt at tale om krop, følelser og grænser på www.ugesex.dk/ditbarn. Du kan også like og følge kampagnen på www.facebook.com/sexogsamfund. - Tag initiativ til at tale med dit barn om følelser, krop og grænser ikke bare en gang, men mange gange gennem barndommen og ungdommen. Find de anledninger, der er i dagligdagen - en film for eksempel. Vis, at det er okay at tænke på og tale om den slags og hjælp dit barn med at sætte ord på egne tanker og oplevelser. Det er med til at skabe tryghed hos dit barn, siger Line Anne Roien. Foreløbig er ca 100.000 forældrefoldere distribueret til forældre via kommuner og lærere, der har tilmeldt deres elever til Uge Sex. ► Læs også: Uge Sex 2014 skal booste arbejde med grænser, relationer og trivsel i seksualundervisningen Læs mere på www.ugesex.dk/ditbarn   Støt dit barn i at undgå ubesvarede spørgsmål Opfordringen til at tale om
Læs mere »
20. jan. 2014

Uge Sex: Boost arbejdet med grænser i skolens seksualundervisning

Hvordan er man en god ven og en god kæreste? Hvordan kan jeg mærke, at jeg har det godt? Hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop?   Det er nogle af de emner, som børn og unge i år kan arbejde med i Uge Sex 2014, Sex & Samfunds årlige seksualundervisnings­kampagne rettet mod elever i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelser. For god seksualundervisning handler om meget mere end prævention og sexsygdomme.   - Seksualundervisning skal også styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres. Derfor har vi i år tilrettelagt et særligt tema om ’Grænser’, og hvordan vi skaber gode og respektfulde relationer i skolen, i familien, på nettet og som ven eller kæreste - uden at overskride egne eller andres grænser. Det er et vigtigt element i seksualundervisningen, som temaet skal booste, siger projektleder i Sex & Samfund og cand.pæd., Line Anne Roien.   Hun peger på nyere forskning, der viser en række problematikker i forhold til børn og unges trivsel og seksuelle sundhed, som vi er nødt til at lytte til: Mange børn møder allerede porno som 10-12 årige. Mange børn og unge er ikke tilfredse med egen krop, og der er en sammen­hæng mellem det at være utilfreds med egen krop og have erfaring med negative seksuelle oplevelser. Lidt over en tredjedel af de unge har på et tidspunkt fortrudt, at de havde sex. Over 2/3 dele af alle unge, der er debuteret seksuelt, har haft ubeskyttet samleje.   - Børn og unge vokser i dag op i et samfund, hvor krop og seksualitet fylder meget i det offentlige rum, og hvor internettet giver nye muligheder og nye udfordringer. God seksualundervisning er en vigtig kilde til at give børn og unge de sociale og personlige kompetencer, der ruster dem til at navigere i det samfund, de lever i, siger Line Anne Roien, der glæder sig over over, at kampagnen også i år bliver mødt med stor opbakning hos lærere og sundhedsplejersker.   Over 240.000 børn og unge er to uge før kampagnestart tilmeldt å
Læs mere »
16. dec. 2013

Uge Sex 2014: Boost arbejdet med grænser, relationer og trivsel i seksualundervisningen

Skolens seksualundervisning skal blandt andet styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres. Derfor tilbyder Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex ikke bare gratis grund­materialer til seksualundervisningen i 0.-10. klasserne, men supplerer med det særlige tema ’Grænser’.   - Nyere forskning peger på en række generelle problematikker i forhold til børn og unges trivsel og seksuelle sundhed, som vi er nødt til at lytte til, siger Line Anne Roien, cand. pæd. og projektleder i Sex & Samfund.   Mange børn møder allerede porno som 10-12 årige. Mange børn og unge er ikke tilfredse med egen krop, og der er en sammen­hæng mellem det at være utilfreds med egen krop og have erfaring med negative seksuelle oplevelser. Lidt over en trediedel af de unge har på et tidspunkt fortrudt, at de havde sex. Over 2/3 dele af alle unge, der er debuteret seksuelt, har haft ubeskyttet samleje.   Årets Uge Sex-tema skal støtte undervisere i klassens arbejde med grænser, relationer, rettigheder og trivsel.   - Børn og unge vokser i dag op i et samfund, hvor krop og seksualitet fylder meget i det offentlige rum, og hvor internettet giver nye muligheder og nye udfordringer. God seksualundervisning er en vigtig kilde til at give børn og unge de sociale og personlige kompetencer, der ruster dem til at navigere i det samfund, de lever i, siger Line Anne Roien.   Uge Sex-materialer kan frit bruges hele året Fra i år udvider Sex & Samfund sammen med TrygFonden Uge Sex, så kampagnen nu henvender sig helt ned til 0.-1. klasse. Målet er at sikre børn og unges sundhed og trivsel gennem tids- og alderssvarende seksualundervisning. Dermed tilbyder Uge Sex fra i år gratis undervisningsmateriale til seksualundervisningen både i 0.-10 klasse og på ungdomsuddannelserne.   Line Anne Roien peger på, at alt materiale til grundskolen er tilrettelagt med udgangspunkt i Undervisningsministeriets ’Faghæfte 21’ og følger faghæftets
Læs mere »
1. dec. 2013

Seksuel sundhed og trivsel hænger uløseligt sammen

Hvorfor skal vi bruge penge på seksuel sundhed?   Sådan spurgte Christian Graugaard, professor på Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet retorisk på den nyligt overståede store nationale konference om seksuel sundhed. Svaret kom prompte.   - Knock out-argumentet lyder: Fordi 95 procent af de 16-95 årige danskere i en stor befolkningsundersøgelse siger, at seksuel sundhed er vigtig for livskvalitet. Og fordi seksuel sygdom koster det danske samfund millioner af kroner, sagde han fra talerstolen.   Konferencen var den hidtil største i Danmark - hele 190 sundhedsplejersker, lærere, seksualvejledere, sundhedskoordinatorer og forebyggelseskonsulenter fra hele landet lyttede til oplæg og deltog i workshops om seksuel sundhed og om nye mål og metoder i arbejdet med seksuel sundhed. Bag konferencen stod Sexologisk Forskningscenter, Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed, Sundhedsstyrelsen og Sex & Samfund.    Minister ønsker bred tilgang til seksuel sundhed Den store interesse for konferencen blev da også bemærket af sundhedsminister Astrid Krag. Hun slog fast, at seksuel sundhed er andet og mere end fravær af seksuel sygdom.   - Seksuel sundhed hænger uløseligt sammen med trivsel. Derfor skal kommunernes arbejde med seksuel sundhed have fokus på andet og mere end information om prævention og abort, sagde hun i en særlig videohilsen til konferencens deltagere.   Det er denne brede tilgang til arbejdet med seksuel sundhed, der er afspejlet i Sundhedstyrelsens Forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed, og derfor er det ifølge Astrid Krag også vigtigt, at pakken får liv og bliver til virkelighed i kommunerne.   Pakken indeholder 33 anbefalinger til, hvad den enkelte kommune kan og bør gøre for at fremme seksuel sundhed blandt kommunens borgere. Det drejer sig om for eksempel om:   kommunal politik for seksuel sundhed seksualundervisning til børn og unge målrettet information til borgere med anden etnisk baggrund end dansk.   Anbefalet s
Læs mere »
14. maj. 2013

Danskere dyrker mest ubeskyttet sex

Danskerne har stadig nordisk rekord i at dyrke ubeskyttet sex. Det viser tal fra den svenske organisation RFSU, der for fjerde år i træk gennemført undersøgelsen ”Sex og kondom og sånn”.   I undersøgelsen svarer mere end hver femte i Danmark – i alt 22 procent - at de blæser på kondomet i kampens hede. Det er langt mere end i Norge (15 procent), Findland (18 procent) og Sverige (19 procent).   Det er især de unge i aldersgruppen 21-35 år, der glemmer kondomet. I Danmark gælder det 3 ud af 10, mens tallet er 2 ud af 10 i de øvrige nordiske lande.   Endelig viser RFSUs undersøgelse, at andelen af folk, som bruger kondom for at beskytte sig mod sexsygdomme er faldet i hele Norden siden 2009. I Danmark er den således faldet fra 53 procent til 46 procent. Bekymrende tal Hos Sex & Samfund er man bekymret over tallene. - Det er trist og problematisk, at Danmark fortsat ligger i toppen af den statistik. Men samtidig bekræfter det, at der er brug for at sætte ind med seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Som det er nu, lader vi ungegruppen i stikken i Danmark, fordi seksualundervisningen stopper, når de forlader folkeskolen, siger generalsekretær Bjarne B. Christensen fra Sex & Samfund og fortsætter: - De unge har brug for viden og handlekompetence om for eksempel sexsygdomme og prævention på det tidspunkt i deres liv, hvor de fleste debuterer seksuelt. Det er det, som gør, at de også senere husker at bruge kondom Kondom giver positivt image Samtidig glæder Sex & Samfund sig over, at et flertal i samtlige nordiske lande synes, at en person, der tager initiativ til at bruge kondom, er ansvarlig, hensynsfuld og voksen. - Det er dejligt at se, at så mange har den holdning til kondombrug. Det bryder med nogle af myterne på området, mener Bjarne B. Christensen. Sex & Samfund efterlyser i øvrigt forsat en samlet national dansk handlingsplan for seksuel sundhed. Læs hele undersøgelsen her  
Læs mere »