På det nye modul kan undervisere blandt andet finde vej til online-undervisningsspillet Sex på Spil om unges viden og dilemmaer omkring lyst, grænser og seksualitet.
20-10-2014

Gymnasierne får genvej til alderssvarende seksualundervisning

Hvad er seksualundervisning på gymnasiet, og hvorfor er det vigtigt? Undervisningsministeriet og Sex & Samfund lancerer i dag et modul, der samler viden om, hvordan man kan arbejde med emner som køn, krop, seksualitet og seksuel sundhed i forskellige gymnasiefag.

- De fleste har deres seksuelle debut i ungdomsårene. Det er i den periode, at flest bliver smittet med sexsygdomme, og det er også nu, at de unge har travlt med at ’opfinde sig selv’ i forhold til deres seksualitet, køn og identitet. Ungdomsårene er fyldt med nye muligheder, dilemmaer og ubesvarede spørgsmål, og seksualundervisning er en god faglig ramme at tage disse emner op i, siger Morten Emmerik Wøldike, projektleder i Sex & Samfund.

Undervisningsministeriets Styrelse for IT og Læring indgik i foråret et samarbejde med Sex & Samfund om at skabe og redigere et seksualundervisningsmodul på EMU-portalen.

Derfor kan EMU nu tilbyde pædagogisk-didaktisk og indholdsmæssig inspiration til, hvordan man kan arbejde med emner som seksualitet, seksuel sundhed, køn, krop, prævention, relationer og rettigheder i for eksempel samfundsfag, dansk og biologi.

Film, opgaver, spil og quizzer
Det nye modul indeholder både film, opgaver, spil og quizzer.

- Det kan for eksempel være med et onlinespil om unges viden og dilemmaer omkring lyst, grænser og seksualitet.

- Det kan også være med et projekt, hvor eleverne undersøger fordele og ulemper ved at sikre unges adgang til klamydia­hjemmetest eller sætter fokus på, hvordan kropsnormer og kropsidealer har ændret sig gennem tiden og påvirker unge i det senmoderne samfund, siger Morten Emmerik Wøldike.

Modulet indeholder også direkte adgang til seksualundervisningskampagnen Uge Sex, der skal understøtte og inspirere til målrettet og dialog-baseret seksual­undervisning på de gymnasiale uddannelser.

Et flot signal
Undervisningsminister Christine Antorini har flere gange understreget vigtigheden af at styrke seksual­undervisningen på ungdomsuddannelserne.

Derfor glæder Sex & Samfund sig over, at Undervisningsministeriets Styrelse for IT og Læring har valgt at bakke op om området.

- Det er et flot signal, at man i styrelsen har valgt at synliggøre og prioritere seksualundervisning på lige fod med de øvrige fag på EMU – især fordi man med reformen på erhvervsskoleområdet er rykket markant i forhold til at sikre mere seksual­undervisning til erhvervsskolernes unge. Men seksualundervisning, der bygger oven på grundskolens undervisning, er lige så relevant på gymnasiale ungdomsuddannelser som på erhvervsuddannelserne, siger Morten Emmerik Wøldike.

Se det nye seksualundervisningsmodul på EMU-portalen