Mange unge oplever, at det er svært finde deres ståsted i forhold til identitet og seksualitet. Seksualundervisning styrker evnen til at håndtere dagligdagens dilemmaer og udfordringer.
25-09-2014

Høringssvar: EUD-reform styrker unges seksualundervisning

Det er et vigtigt skridt, når seksualundervisning og seksualitet gøres til et obligatorisk emne på erhvervsskolernes grundforløb. Men emnet 'rettigheder' bør skrives ind i faget, og underviserne har brug for at blive opkvalificeret til at varetage undervisningen.

- Mange unge har god viden om prævention og sexsygdomme. Men vi ved også, at det for mange er svært at omsætte den viden til praksis. Derfor glæder vi os over, at unge på landets erhvervsskoler kan se frem til alderssvarende seksualundervisning, siger Morten Emmerik Wøldike, der er projektleder i Sex & Samfund.

Sex & Samfund har gennem flere år arbejdet intenst for at få styrket seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne. Og nu sker der noget: Med erhvervsuddannelsesreformen styrkes seksualundervisning på landets erhvervsskoler. Det bliver som en del af det obligatoriske ’Erhvervsfag 2: Samfund og sundhed’.

Faget ligger på grundforløbets første del, som samler de unge, der kommer lige fra grundskolen. Morten Emmerik Wøldike kalder det et vigtigt skridt, at den gruppe unge kommer til at arbejde med emner som seksualitet, seksuel sundhed, køn, krop og identitet.

- Vi ved, at mange unge oplever, at det er svært finde deres ståsted i forhold til både identitet og seksualitet. Der er ingen tvivl om, at seksualundervisning, der bygger oven på folkeskolens seksualundervisning, kan være med til at styrke deres evne til at håndtere de dilemmaer og udfordringer, som de oplever i forhold til seksualitet, seksuel sundhed, rettigheder og trivsel.

Rettigheder mangler
Størstedelen af danske unge debuterer seksuelt i årene, hvor de går på en ungdomsuddannelse.

Erfaringen viser, at den seksuelle debut aktualiserer de unges behov for at kunne tale om og forholde sig til konkrete oplevelser og dilemmaer ikke kun i forhold til seksualitet, men også i forhold til grænser og rettigheder – for eksempel retten til egen krop.

Derfor efterlyser Sex & Samfund i sit høringssvar til Undervisningsministeriets nye bekendtgørelse om fag på erhvervsuddannelserne, at emnet ’rettigheder’ også gøres obligatorisk i undervisningen.

Lærerne efterlyser viden
I høringssvaret peger Sex & Samfund også på nødvendigheden af, at underviserne får de nødvendige kompetencer til at varetage undervisningen.

- Seksualitet, seksuel sundhed, rettigheder, krop og køn er ikke emner, som undervisere nødvendigvis føler sig fortrolige med at undervise i. Vi ved fra vores mangeårige arbejde med seksualundervisning på erhvervsuddannelserne, at underviserne efterspørger uddannelse i metoder til at arbejde med området, siger Morten Emmerik Wøldike.

Uge Sex på ungdomsuddannelserne

Sex & Samfund tilbyder med seksualundervisningskampagnen Uge Sex særligt tilrettelagt undervisningsmaterialer til seksualundervisningen på erhvervsuddannelserne og også til undervisningen på de øvrige ungdomsuddannelser. Se mere på lærerportalen www.ugesex.dk.

Læs også: Uge Sex gør en forskel på erhvervsuddannelserne