Nu er vi 'flyvefærdige', lyder det fra sundhedsplejerske Dorthe Brostrup Larsen (th.). Efter et uddannelsesforløb hos Sex & Samfund udgør hun og kollegaen Lene Mouritzen Slagelse Kommunes nye rejsehold i seksuel sundhed.
05-05-2015

Inspiration: Rejsehold i seksuel sundhed skal gøre en forskel for unge i Slagelse Kommune

Hvordan kan vi sikre, at færre unge smittes med sexsygdomme, og flere tager gode valg i forhold til seksualitet, relationer og grænser? Sådan lød spørgsmålet fra Slagelse Kommune. Nu har kommunen uddannet et rejsehold, der skal styrke den seksuelle sundhed og trivsel hos kommunens unge.

- Det er meget givende at få lov til at møde så mange unge mennesker, stikke fingeren i jorden og fornemme gruppens styrker og udfordringer og så forsøge at ramme rigtigt med vores undervisning. Vi lærer noget nyt hver gang.

Lene Mouritzen, sundhedsplejerske i Slagelse Kommune, er den ene af to kommunale sundhedsplejersker, som via et uddannelsesforløb hos Sex & Samfund har fået nye kompetencer og nu kan kalde sig rejsende i seksuel sundhed.

Sammen med sin kollega Dorthe Brostrup Larsen skal hun ud og styrke den seksuelle sundhed og trivsel hos kommunens unge. Målet er, at færre smittes med klamydia eller andre sexsygdomme, og flere får styrket evnen til at tage gode valg i forhold til seksualitet, relationer og grænser.

 Læs mere om støtte til indsatser i din kommune

Midlet er bedre rammer omkring undervisning i seksualitet og sundhed på ungdomsuddannelser, specialeskoler, jobcentre og væresteder for unge med psykosociale problemer, øget deltagelse i nationale kampagner som Kun med Kondom og Uge Sex og synliggørelse af rådgivningstilbud for unge som for eksempel www.sexlinien.dk

Typisk udfordring for mange kommuner
Mål og midler for indsatsen er udviklet i et tæt samarbejde mellem kommunen og Sex & Samfund, fortæller fagkonsulent i Sex & Samfund, Morten Emmerik Wøldike:

- Kommunens sundhedsprofil viser, at en tredjedel af de ældste elever i folkeskolen ikke synes, de ved nok om sex, seksualitet og sundhed. Det er en typisk udfordring i mange kommuner, og derfor giver det rigtig god mening at supplere indsatsen i grundskolen med en indsats målrettet unge efter grundskolen, siger han.

Passe på sig selv og hinanden
Lene Mouritzen og hendes kollega har over tre dage arbejdet med seksualundervisningens pædagogik og metoder og inkluderende seksualundervisning til unge. De har også observeret Sex & Samfunds undervisning på gymnasier og har fået supervision på egen undervisning på en produktionsskole, jobcentret og teknisk gymnasium.

Forløbet har ifølge Morten Emmerik Wøldike været målrettet sundhedsplejerskers arbejde med at styrke unges viden om præventionsformer, sexsygdomme og graviditet.

- Derudover har der været stort fokus på at udvikle de nødvendige kompetencer til at skabe en inkluderende og respektfuld dialog med de unge. Når målet er at styrke unges evne til at handle og træffe gode beslutninger om seksualitet og seksuel sundhed, så de kan passe på sig selv og hinanden, er det et helt afgørende fokus.

Slagelse Kommune har samtidig koblet sig på Sex & Samfund anonyme klamydiaopsporingsprogram Klamydiahjemmetest.dk.

DET SKAL DET NYE REJSEHOLD

  • Varetage seksualundervisning til unge på ungdomsuddannelser, specialeskoler, jobcentre og væresteder for unge psykosociale problemer
  • Tilbyde sparring og inspiration til erhvervsuddannelser og gymnasier i forhold til at deltage i nationale kampagner som Kun med Kondom og Uge Sex
  • Synliggøre de rådgivningsmuligheder, som der er for unge i relation til seksualitet, seksuel sundhed mv. - for eksempel Sexlinien for Unge.

Målgruppen er unge fra 15-25 år og med særligt fokus på udsatte unge og unge med minoritetsetnisk baggrund.

Slagelse Kommune har via Sundhedstjenesten afsat omkring 235.000 kr. over tre år til indsatsen, der er tilpasset anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsepakke for Seksuel Sundhed.