18-08-2015

Klamydia-forebyggelsen hos ældre unge skal prioriteres højere

Forebyggelsen af klamydia må og skal have et stærkere fokus på de 20-29 årige. Det siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt, efter at nye tal viser en stor stigning af unge, der får konstateret klamydia.

- Det er meget glædeligt, at flere unge lader sig teste for klamydia, og det er en vigtig del af forklaringen på, at der findes flere smittede. Men vi står over for en yderst alvorlig udfordring i forhold til de 20-29 årige. Her bliver der fundet flest smittede, og her er vi nødt til at råbe vagt i gevær, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt.

Ifølge de nye klamydia-tal er antallet af fundne klamydiatilfælde samlet set steget med 12 procent fra 2013 til 2014. Klamydia optræder især hos unge mellem 15-29 år, og stigningen blandt de unge er størst hos de 20-29 årige.

Undervisning, oplysning og kampagne
Ifølge Marianne Lomholt er den danske forebyggelsesmodel med undervisning, oplysning og kampagner en stærk model. Men når tallet blandt de ældre unge stiger så voldsomt, skal indsatsen over for den gruppe prioriteres højere:

- Alt tyder på, at vi har fat i de helt unge mellem 15 og 19 år, og at de er blevet bedre til at passe på sig selv og hinanden. Vi har med skolernes sundheds- og seksual­undervisning, der skal styrke unges viden og deres evne til at handle på deres viden, suppleret af en årlig, opmærksomheds­skabende Kun med Kondom-kampagne en model, der grundlæggende virker.

- Men der ser ud til at ske noget, når de bliver ældre, er færdige med deres ungdomsuddannelse og flytter hjemmefra. Der er afgørende brug for at styrke indsatsen over for de ældre unge og for at prioritere forebyggelsesarbejdet højere end i dag, siger Marianne Lomholt.

Opfordring til politikere og kommuner
Marianne Lomholt opfordrer nu Folketingets politikere til at sikre forebyggelsesmidler til en stærk national og lokal indsats og kommuner til at bakke stærkere op om forebyggelses­arbejdet.

- Mange kommuner gør et godt stykke arbejde. Men der er stadig mange knapper at dreje på - bedre adgang til anonym rådgivning for unge og anonyme klamydiahjemmetest for eksempel. Samtidig må der efter nogle år, hvor forebyggelsesmidlerne har levet et usikkert liv, ikke være tvivl om, at der er penge til indsatsen, siger Marianne Lomholt.

Flere kommuner benytter sig af Sex & Samfunds anonyme hjemmetestsystem Klamydiahjemmetest.dk. En ny evaluering viser, at der her findes flere smittede unge end via de normale test hos egen læge.

Laboratoriepåvist klamydia i udvalgte aldersgrupper og total i 2013 og 2014:

 

2013

2014

15-19 år

7.220

7.636

20-24 år

11.320

12.955

25-29 år

4.555

5.421

Alle aldersgrupper    

27.628    

30.881   

Læs også: SST: Stigning i registrerede klamydia-tilfælde

FAKTA
Klamydia, der er en infektion i urinrøret, livmoderhalsen eller endetarmen, er den hyppigst fore­kommende sexsygdom. Klamydia optræder ofte uden symptomer, og Sundhedsstyrelsen anslår, at der hvert år smittes ca. 50.000 danskere med klamydia. Klamydia er særlig udbredt blandt 15-29 årige. Ubehandlet klamydia kan medføre kroniske smerter i underlivet, underlivsbetændelse, graviditet uden for livmoderen eller barnløshed.