24-06-2015

Københavns Kommune udgiver vejledning til skolernes sundheds- og seksualundervisning

Sundheds- og seksualundervisning får med skolereformens nye trivselsmål en ny rolle i skolen, fordi det som det eneste af de obligatoriske fag og emner kombinerer læring med trivsel. Københavns Kommune er på forkant med det nye trivselsfokus og udgiver med støtte fra Sex & Samfund en vejledning til skolernes sundheds- og seksualundervisning.

”Seksualitet hænger tæt sammen med emner som selvværd, trivsel, sundhed, kropsidealer og fællesskabet med andre – og gennem sundheds- og seksualundervisningen sikrer vi, at Københavns børn og unge tilegner sig viden om netop disse emner.”

Sådan skriver Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev i forordet til den nye vejledning til skolernes sundheds- og seksualundervisning, som Københavns Kommune netop har udgivet.

For Camilla Ottsen, der er skoleleder på Brønshøj Skole, giver det rigtig god mening, at man fra politisk side har besluttet at støtte skolernes arbejde med at sikre god og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning.

- Sundheds- og seksualundervisningen er på mange måder eksemplarisk for skolens arbejde med læring og trivsel. Det er det eneste af skolens emner, der som sit overordnede formål har kombinationen læring og trivsel, siger hun.

► Se vejledningen nederst

Et stærkt initiativ
Pædagogisk konsulent i Sex & Samfund, Lone Smidt, kalder vejledningen et stærkt initiativ:

- God og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning ruster børn og unge til tage sunde valg og til at passe på sig selv og hinanden. Det betyder, at undervisningen ikke kun har fokus på at styrke elevernes viden og handlekompetence. Undervisningen er også med til at skabe stærke og inkluderende børnefællesskaber, hvor børn behandler kammerater med respekt, og hvor forskelligheder og mangfoldighed anerkendes, siger Lone Smidt.

Den nye vejledning, der er lavet i samarbejde med Sex & Samfund, skal støtte lærerne i at tilrettelægge læringsforløb, der tager afsæt i de nye, obligatoriske videns- og færdighedsområder til undervisningen.

Aarhus og Silkeborg følger trop
Flere kommuner har ladet sig inspirere af arbejdet i København. Aarhus Kommune forventer at lancere deres kommunale vejledning til seksualundervisning inden for nærmeste fremtid. I Silkeborg Kommune lancerede man i foråret en tilsvarende kommunal vejledning. Samtidig vedtog man, at der skal være nøglepersoner på samtlige skoler, der kan bidrage til at kvalitetssikre skolens seksualundervisning.

- Vi ved fra undersøgelser, at mange lærere oplever sundheds- og seksualundervisningen som lidt af en mundfuld, og at de efterlyser værktøjer til at løfte opgaven. Her er en vejledning eventuelt suppleret med uddannelsen af ressource- og nøglepersoner på skolerne en rigtig god løsning, siger Lone Smidt.

► Kontakt Sex & Samfund for at høre om mulighederne for konsulentstøtte til at udvikle en kommunal vejledning til sundheds- og seksualundervisning i din kommune. Læs mere her

Den nye københavnske vejledning til skolernes sundheds- og seksualundervisning

► Indskoling: http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/BUF/Seksualundervisningindskoling/

► Mellemtrin: http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/BUF/seksualundervisningmellemtrin/

► Udskoling: http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/BUF/Seksualundervisningudskoling/

► Introduktion: http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/BUF/seksualundervisningintroduktion/