Der er store fordele ved at prioritere området. For seksualitet påvirker vores sundhed og trivsel og omvendt - også hos ældre og borgere med kroniske sygdomme.
21-04-2015

Lad os bryde tabuet om seksualitet hos ældre og kronisk syge

Seksuel sundhed og trivsel hos ældre og kronisk syge er præget af tavshed og berøringsangst. Sex & Samfund er klar med nyt indsatsområde og tilbyder nu hjemmehjælpere, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle viden og værktøjer til at inddrage seksualiteten i arbejdet.

Et kerneområde hos Sex & Samfund er arbejdet med at styrke sundhed, trivsel og livskvalitet hos børn og unge via alderssvarende sundheds- og seksualundervisning. Nu suppleres det med et nyt indsatsområde: Seksuel sundhed og trivsel hos ældre og danskere med kronisk sygdom som diabetes, astma eller KOL.

- Vi har i Danmark en flot tradition for seksualrådgivning og -vejledning for unge. Men der har manglet tilbud til voksne og ældre. Det er vi klar med nu, og vi glæder os til at være med til at løfte området, for der er stærke potentialer for at styrke livskvaliteten hos ældre og hos kronisk syge via viden om seksuel sundhed og seksualitet, siger national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt.

Henover foråret vil Sex & Samfund via kurser og informations­arbejde styrke hjemmehjælpere, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og andre sundhedsprofessionelles viden om seksualitetens betydning for trivsel, alder og sygdom.

- Mange borgere vil gerne tale om seksualitet og seksuelle udfordringer i forbindelse med alderdom og sygdom, men har svært ved selv at tage emnet op. Omvendt oplever mange sundhedsprofessionelle, at det er en udfordring at tale om, og de efterlyser viden og kompetencer til sådan en samtale, siger Marianne Lomholt.

► Se pjece, kurser og anden info på sexogsamfund.dk/aeldreogkronikere

Tryg og værdig
Sex & Samfund har netop udgivet folderen 'Husk seksualiteten! Seksuel sundhed og trivsel for ældre og borgere med kroniske sygdomme'.

Folderen følges op med metode­kurser til sundhedsprofessionelle, der ønsker redskaber og værktøjer til at kunne arbejde professionelt med seksualitet og seksuel sundhed. Det handler blandt andet om at udvikle et fælles sprog, kendskab til de seksuelle rettigheder og en åben tilgang til området.

- Vi oplever stor interesse og efterspørgsel på både folder og kurser. Det er meget positivt at opleve, at så mange ønsker redskaber til at løfte opgaven på en værdig og tryg måde, siger Marianne Lomholt.

Handleplaner og sundhedspolitikker
Sex & Samfund tilbyder fremover også konsulentbistand til kommuner, der ønsker at udvikle handleplaner og sundhedspolitikker, der inkluderer seksuel sundhed og trivsel for ældre og kronisk syge.

- Der er store fordele ved at prioritere området og få aflivet myter, fjernet tabuer og anerkendt seksualiteten og retten til at udleve den hos også ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme. For seksualitet påvirker vores sundhed og trivsel og omvendt, siger Marianne Lomholt.

Vidensråd for Forebyggelse har i en rapport fra 2012 dokumenteret den tætte sammen­hæng mellem seksualitet og livskvalitet. Rapporten ’Seksualitet og sundhed’ fastslår, at et godt seksualliv og/eller gode intime relationer fungerer som en regulær ’raskheds­faktor’.

SEKSUALITET OG LIVSKVALITET

Sex & Samfund ønsker at skabe fokus på ældre og borgere med kroniske sygdommes seksuelle sundhed og trivsel. Det skal ske både på politisk niveau og i det praktiske arbejde i kommuner, sundhedsvæsenet og i uddannelsessektoren.

Seksualitet er en vigtig indikator for voksne og ældre menneskers trivsel og livskvalitet.

  • 90 % af voksne mellem 16 og 95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv.
  • Seksualitet kan påvirke sundhed og trivsel i positivt retning. Forskning viser et velfungerende seksualliv kan bidrage til livskvalitet og psykosocial trivsel.  Et tilfredsstillende sexliv/gode intime relationer kan ved kronisk sygdom kan udgøre et eksistentielt 'helle', som giver livsmod og ressourcer til at mestre et vanskeligt sygdomsforløb.
  • Seksualitet kan påvirke sundhed og trivsel i negativ retning. Kronisk syge med seksuelle problemer kan opleve mindsket motivation for behandling og yderlige sygdom.

Kilde: Vidensråd for Forebyggelse: ’Seksualitet og sundhed’, 2012.