31-01-2014

Nye nationale sundhedsmål glemmer seksuel sundhed

Politikerne har fuldstændig glemt seksuel sundhed, da de lavede de nye nationale mål for danskernes sundhed. Dybt skuffende mener Sex & Samfund og Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet.

- Seksuel sundhed og trivsel hænger uløseligt sammen. Det er ikke et nicheområde, men derimod et selvstændigt område i arbejdet med folkesundhed!

Så klart og tydeligt var budskabet for to måneder siden, da daværende sundhedsminister Astrid Kragh indledte den store nationale konference for seksuel sundhed på Nyborg Strand.

Ministerens må imidlertid have glemt sine egne ord. For da regeringen i onsdags udsendte sine nye nationale mål for danskerne sundhed under overskriften ”Sundere liv for alle”, stod der ikke et ord om seksuel sundhed.

Det er dybt skuffende, mener Sex & Samfund, ligesom det er i lodret strid med konklusionerne i rapporten ”Seksualitet og sundhed”, som Vidensråd for Forebyggelse under Lægeforeningen udsendte i 2012.

- Rapporten viser blandt andet, at ni ud af ti af voksne danskere anser seksualiteten for vigtig, meget vigtig eller særdeles vigtig for deres trivsel og livskvalitet. Derfor er det helt uforståeligt, at seksuel sundhed ikke er nævnt overhovedet i regeringens syv nationale sundhedsmål, siger Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen.

Rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse viser også, at seksuelle problemer og dysfunktioner er udbredte i Danmark. Så udbredte, at flere end hver tiende voksne dansker har oplevet en seksuel dysfunktion inden for det seneste år. Professor i almen sexologi ved Sexologisk Forskningscenter (Aalborg Universitet), Christian Graugaard fortæller:

- Rapporten peger på, at seksualiteten påvirker sundhed og trivsel positivt. Og for kronisk syge udgør seksualiteten ofte en slags ”helle”, som giver livsmod og ressourcer til at mestre den vanskelige situation. Omvendt vil seksuel mistrivsel ofte påvirke den samlede livskvalitet i negativ retning, forklarer professoren og fortsætter:

- Det er uforståeligt og dybt skuffende, at seksualitet blev udeladt af ministeriets nye sundhedsmål, for arbejdet for seksuel sundhed har afgørende værdi for danskernes sundhed og trivsel og bør systematisk tænkes ind i både forskning og sundhedstilbud.

Både Sexologisk Forskningscenter og Sex & Samfund mener derfor, det er helt afgørende at fastholde politisk fokus på og økonomisk støtte til seksuel sundhed, så det momentum, der i de senere år er skabt på området, ikke forsvinder.

- I første omgang blev regeringens nationale mål ikke den løftestang for dette arbejde, som vi havde håbet og forventet. Derfor opfordrer vi nu regeringen til at give politisk og økonomisk støtte til, at arbejdet for seksuel sundhed fortsat udvikles og styrkes. Og dette er helt nødvendigt, hvis vi ønsker at forholde os til et af de sundhedsområder, der betyder allermest for befolkningen, slutter generalsekretær Bjarne B. Christensen.