Undervisningminister Christine Antorini på besøg hos elever på grundforløbet på Sosu-C i Brøndby, da de i februar 2014 deltog i seksualundervisningskampagnen Uge Sex.
10-03-2014

Seksualundervisning bør få en vigtig rolle på de nye erhvervsuddannelser

PRESSEMEDDELELSE: Politikerne vil skabe et mere attraktivt ungdomsmiljø og få flere unge igennem erhvervsuddannelserne. Seksualundervisning kan styrke det mål og bør tænkes langt mere målrettet ind på de nye erhvervsuddannelser end i dag.

God seksualundervisning styrker unges trivsel og kan gøre en stor forskel, når det handler om at støtte erhvervsskolereformens mål om at få flere unge igennem deres uddannelse. Derfor anbefaler Sex & Samfund, at seksualundervisning tænkes målrettet ind, når aftalen om erhvervsskolereformen skal følges op af et lovforslag.

- Seksualundervisning på erhvervsuddannelserne handler i høj grad om identitet, relationer, venskaber, seksualitet, kærester, grænser etc. Vi ved fra lærerne, at det er noget, som mange af deres elever tumler meget med.

- Vi ved også, at mange af de unge savner en voksen sparringspartner at tale med om udfordringer og dilemmaer i deres parforhold, om grænser som de ikke er sikre på, manglende viden om prævention og uønskede graviditeter. Seksualundervisning støtter de unge med at blive afklaret på sig selv og eget liv, siger projektleder i Sex & Samfund, Morten Emmerik Wøldike.

Passer på grundforløbets 1. del
Med reformen skal eleverne på grundforløbets 1. del arbejde med ’generelle og almene kompetencer’ som personlig hygiejne, sundhed, samarbejdsrelationer og samfundsforhold.

Det giver en oplagt mulighed for at give seksualundervisning en mere fremtrædende plads end i dag – enten som et selvstændigt forløb eller som en del af et tværgående sundhedstema, der har fokus på at styrke unges viden i forhold til sundhed, seksualitet, trivsel og rettigheder og med deres evne til at bruge den viden aktivt.

- God seksualundervisning, der bygger oven på grundskolens seksualundervisning, kan noget i forhold til trivsel – både i forhold til den enkelte unge og i forhold til fællesskabet på erhvervsuddannelserne. Det er med til at styrke de unges chancer for at gennemføre deres uddannelse, siger Morten Emmerik Wøldike.

Anbefales af Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke for Seksuel Sundhed fra 2012 fastslår vigtigheden af seksual­undervisning til unge også efter den obligatoriske seksualundervisning i folkeskolen.

Forebyggelsespakken anbefaler samtidig kommuner at bakke op om Sex & Samfunds årlige seksualundervisnings­kampagne Uge Sex. Kampagnen tilbyder gratis undervisningsmateriale målrettet de forskellige ungdomsuddannelser - herunder erhvervsuddannelserne.

- Vi oplever, at undervisere, der deltager i Uge Sex, får en aha-oplevelse med seksualundervisning. Meldingen er, at det interesserer eleverne, og at lærerne oplever det som relevant i det generelle arbejde med at give eleverne de sociale og personlige kompetencer og værktøjer, der skal til for at skabe sig et godt ungdomsliv, siger Morten Emmerik Wøldike.

KONTAKT
Projektleder Morten Emmerik Wøldike, telefon 27 29 39 22
Pressemedarbejder Jane Kofod, mobil 29 71 42 22

Kontakt Jane Kofod, hvis der ønskes kontakt til erhvervsskoler, der har deltaget i Uge Sex 2014.

Se kortlægningen ’Behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelser’