26-02-2014

Seksualundervisning og nem adgang til prævention giver færre aborter

Sex & Samfund glæder sig over de faldende aborttal og anbefaler at gå videre med gode oplysningskampagner og med seksualundervisning på ikke mindst ungdomsuddannelserne.

Nyheden om de faldende aborttal bliver positivt modtaget hos foreningen Sex & Samfund.

Foreløbige tal fra Statens Seruminstitut viser, at der i 2013 blev foretaget 15.073 aborter i Danmark. Det svarer til et fald på næsten 10 procent siden 2009, da instituttet begyndte registreringen. Og i aldersgruppen 15-19 år er antallet af aborter pr. 100.000 kvinder reduceret med 20 procent.

Ifølge Sex & Samfund skyldes faldet blandt andet mere og bedre seksualundervisning i skolerne samt vellykkede oplysningskampagner som Sundhedsstyrelsens årlige Kun med Kondom kampagne og foreningens egen Uge Sex kampagne.

- Der er ingen tvivl om, at den bedste måde at reducere antallet af uønskede graviditeter og aborter er at sikre god adgang til oplysning, god adgang til præventionsmidler og målrettet arbejde med handlekompetencer, siger Sex & Samfunds generalsekretær Bjarne B. Christensen.

Men selv om seksualundervisningen er blevet klart forbedret i folkeskolen de senere år, er der fortsat et stort og udækket behov for seksualundervisning på ungdomsuddannelserne.

- Her har vi et hul i forebyggelsen, og det er uheldigt, fordi det netop er fra 16-års alderen, at mange bliver seksuelt aktive. Derfor mener vi også, seksualundervisning bør være obligatorisk på gymnasier og andre ungdomsuddannelser, forklarer Bjarne B. Christensen.

Sex & Samfund hæfter sig i øvrigt ved, at man sideløbende med de faldende aborttal også har oplevet et fald i sexsygdomme som klamydia og HPV de senere år.

- Det er et tegn på, at de forebyggende indsats er begyndt at virke, mener Bjarne B. Christensen.

Ud over den manglende seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, er der også brug for at øge folks viden om nye præventionsmidler som p-ring, p-stav og p-plaster.

- Kendskabet til disse præventionsformer er stadig for lavt. Det skal der gøres noget ved, for langtidsvirkende præventionsmidler er den mest effektive metode til at undgå graviditeter, fastslår Bjarne B. Christensen

Endelig mener Sex & Samfund også, at der kan ligge en mere negativ faktor til grund for de faldende aborttal.

- Den generelt faldende fertilitet spiller nok også en rolle. Når flere og flere har får sværere ved at blive gravide, vil det alt andet lige også påvirke antallet af aborter, slutter generalsekretæren.