Uge Sex henvender sig fra i år helt ned til 0. klasse, og årets særlige tema 'Grænser' skal støtte undervisere i klassens arbejde med grænsesætning, relationer, rettigheder og trivsel.
16-12-2013

Uge Sex 2014: Boost arbejdet med grænser, relationer og trivsel i seksualundervisningen

Hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop? Hvordan mærker jeg, at jeg har det godt? Hvordan er man en god ven og en god kæreste? Årets særlige Uge Sex-tema handler om grænser, og hvordan vi skaber gode og respektfulde relationer i skolen, i familien, på nettet og som ven eller kæreste - uden at overskride egne eller andres grænser.

Skolens seksualundervisning skal blandt andet styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres. Derfor tilbyder Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex ikke bare gratis grund­materialer til seksualundervisningen i 0.-10. klasserne, men supplerer med det særlige tema ’Grænser’.

 

- Nyere forskning peger på en række generelle problematikker i forhold til børn og unges trivsel og seksuelle sundhed, som vi er nødt til at lytte til, siger Line Anne Roien, cand. pæd. og projektleder i Sex & Samfund.

 

Mange børn møder allerede porno som 10-12 årige. Mange børn og unge er ikke tilfredse med egen krop, og der er en sammen­hæng mellem det at være utilfreds med egen krop og have erfaring med negative seksuelle oplevelser. Lidt over en trediedel af de unge har på et tidspunkt fortrudt, at de havde sex. Over 2/3 dele af alle unge, der er debuteret seksuelt, har haft ubeskyttet samleje.

 

Årets Uge Sex-tema skal støtte undervisere i klassens arbejde med grænser, relationer, rettigheder og trivsel.

 

- Børn og unge vokser i dag op i et samfund, hvor krop og seksualitet fylder meget i det offentlige rum, og hvor internettet giver nye muligheder og nye udfordringer. God seksualundervisning er en vigtig kilde til at give børn og unge de sociale og personlige kompetencer, der ruster dem til at navigere i det samfund, de lever i, siger Line Anne Roien.

 

Uge Sex-materialer kan frit bruges hele året

Fra i år udvider Sex & Samfund sammen med TrygFonden Uge Sex, så kampagnen nu henvender sig helt ned til 0.-1. klasse. Målet er at sikre børn og unges sundhed og trivsel gennem tids- og alderssvarende seksualundervisning. Dermed tilbyder Uge Sex fra i år gratis undervisningsmateriale til seksualundervisningen både i 0.-10 klasse og på ungdomsuddannelserne.

 

Line Anne Roien peger på, at alt materiale til grundskolen er tilrettelagt med udgangspunkt i Undervisningsministeriets ’Faghæfte 21’ og følger faghæftets formål og trinmål for indskoling, mellemtrin og udskoling:

 

- Vi ved fra en stor undersøgelse af seksualundervisningen i grundskolen, at mange lærere ikke kender de lovpligtige krav til seksualundervisning, der ligger i ’Faghæfte 21’ – for eksempel, at seksualundervisning er obligatorisk fra 0.-9. klasse. Som konsekvens møder mange elever først faget i de store klasser. Derfor er vi rigtig glade for, at undersøgelsen også viser, at lærere, der deltager i Uge Sex, har et bedre kendskab til Faghæfte 21’s krav til undervisningen og i højere grad benytter sig af undervisnings­metoder, der fremmer elevernes handlekompetence..

 

En helt ny forældreindsats
Uge Sex kører hvert år i uge 6. Som noget nyt i år indeholder Uge Sex 2014 også noget til forældrene:

 

- Skole og forældre har hver deres ansvar i forhold til at lære børn og unge om krop, følelser og grænser. Derfor har vi i år tilrettelagt en særlig forældre-folder, som undervisere kan dele ud eller henvise til på nettet. Folderen skal hjælpe forældre med at tage den vigtige snak om krop, følelser og grænser - ikke bare én gang, men løbende gennem barndommen og ungdommen, fortæller Line Anne Roien.

 

► Læs mere om årets særlige forældre-indsats og se forældrefolderen på www.ugesex.dk/ditbarn

 


FAKTA: DET TILBYDER UGE SEX 2014 LÆRERE OG SUNDHEDSPLEJERSKER

 

Kampagnehæfte til underviserne

Kampagnehæftet giver en udførlig introduktion til årets Uge Sex-materialer og følger op med pædagogiske/didaktiske overvejelser til arbejdet med at tilrettelægge undervisningen.

 

Undervisningsmateriale: Grundmaterialer

Materialet til 0.-3. klasse handler om:

 • Et trygt rum i undervisningen
 • Hav det godt!
 • Kroppen
 • Følelser
 • Familier

 

Materialet til 4.-6. klasse handler om:

 • Et trygt rum i undervisningen
 • Identitet, køn og familier
 • Krop og pubertet
 • Forelskelse
 • Prævention og sexsygdomme

 

Materialet til 7.-9. klasse handler om:

 • Et trygt rum i undervisningen
 • Køn, seksualitet og familie
 • Kroppens mangfoldighed
 • Følelser og sex
 • Prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

 

Materialer til 10. klasse handler om:

 • Et trygt rum i undervisningen
 • Identitet, køn og seksualitet
 • Krop og sex
 • Seksuel sundhed
 • Rettigheder og medborgerskab

 

Undervisningsmateriale: Årets tema 'Grænser’

I 0.-3. klasserne handler temaet om at lære at kunne mærke efter og udtrykke egne grænser og at acceptere andres grænser samt om børns ret til at bestemme over deres egen krop. Til temaet hører også filmen ’Det er din krop’, som kommer til at ligge på kroppelop.dk..

 

I 4.-6. klasserne beskæftiger temaet sig med at lære at kunne forholde sig til menneskers forskellige grænser i sociale relationer, for eksempel i skolen og i familien, samt om adfærd og relationer på internettet. Til temaet hører også en film, som kommer til at ligge på migogminkrop.dk

 

I 7.-9. klasserne fokuserer temaet på at kunne forholde sig til og diskutere dilemmaer og handlemuligheder i forhold til grænser og lyst, venskaber, kærester og seksuelle relationer – både i den virkelige verden og online. Til temaet hører også filmen ’På rejse i grænseland’, som kommer til at ligge på sexfordig.dk..

 

Der følger en særlig lærervejledning til alle temamaterialer.

 

Undervisningswebsites
Sex & Samfund tilbyder tre undervisningswebsites, der er målrettet indskolingen (www.kroppelop.dk), mellemtrinnet (www.migogminkrop.dk) og udskolingen samt 10. klasse (www.sexfordig.dk). Der følger en særlig lærervejledning til alle tre websites.