30-01-2014

Uge Sex 2014 sætter fokus på grænser

Uge Sex har i år tre store nyheder: Undervisningsmateriale til elever i 0. og 1. klasse, et særligt tema om grænser til alle elever og en invitation til også forældrene om at være med i Uge Sex.

Hvordan er man en god ven og en god kæreste? Hvordan kan jeg mærke, at jeg har det godt? Hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop?

Det er nogle af de emner, som elever i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelser over hele landet kan arbejde med i Uge Sex 2014. For god seksualundervisning handler om meget mere end prævention og sexsygdomme. Undervisningen skal også styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres.

Vi ved fra blandt andet vores rådgivningstilbud Sexlinien for Unge og fra vores undervisning af unge, at unge ofte er i tvivl om, hvordan de skal tolke andre unges signaler, kropssprog og handlinger.

Men at sætte grænser og respektere andres grænser er ikke noget, man lærer over en nat. Det er en årelang læreproces, der gerne skulle sættes i gang, allerede inden, at børnene starter i grundskolen og fortsætte, til de unge er færdige med en ungdomsuddannelse i den anden ende.

Her spiller seksualundervisningen en vigtig rolle, fordi et af formålene netop er at styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres.

Derfor har vi i år tilrettelagt Uge Sex med et særligt tema om ’Grænser’, og om hvordan vi skaber gode og respektfulde relationer i skolen, i familien, på nettet og som ven eller kæreste. Og gør det uden at overskride hverken vores egne eller andres grænser.

Nu også til de helt små elever

Samtidig er Uge Sex takket være for samarbejde med TrygFonden blevet udvidet med 0. og 1. klasserne, så kampagnen for første gang omfatter samtlige klassetrin i grundskolen samt ungdomsuddannelserne.

Det er dejligt, at vi nu kan tilbyde tidssvarende og alderssvarende undervisningsmateriale til også de helt små elever. Det er materiale, der skal støtte lærerne i at tage de vigtige dialoger med eleverne omkring krop, følelser og venskaber lige fra de starter i indskolingen. For det er jo det, som seksualundervisning handler om i de små klasser.

Det er samtidig her, at eleverne arbejder med fundamentet for undervisningen i de ældste klasser – for eksempel når en 0. klasser arbejder med at mærke og give udtryk for ja- og nej-følelser i kroppen og kunne aflæse og vise respekt for andres grænser. Det kan sammenlignes med, at eleverne i de yngste klasser i matematik skal lære at kende tallene og lave simple regnestykker med dem før, at de i de ældste klasser kan lave komplicerede udregninger og anvende matematikken i deres hverdag.

På samme måde er det vigtigt, at dialogen ikke stopper her, men fortsætter gennem børnenes og de unge videre skoleforløb – også når de har forladt grundskolen. For mange unge debuterer først seksuelt i den alder, når de går på en ungdomsuddannelse. Og erfaringer fra vores rådgivning på Sexlien for Unge og fra vores undervisning af unge viser, at mange unge er usikre på, hvordan de skal tolke andre unges kropssprog og signaler.

 

Forældrene spiller også en vigtig rolle

Endelig spiller også forældrene en vigtig rolle for deres børns evner til at sætte og respektere andres grænser.

Derfor er vi glade for, at vi har kunnet udvide Uge Sex i år med en ny forældreguide og en direkte opfordring til forældre med børn i grundskolen: Tal med dit barn om følelser, krop og grænser. Mange børn savner en voksen at tale med, så vær den voksen, der tager de snakke med sit barn – ikke en gang, men løbende gennem barndommen og ungdommen. Vær den voksen, der er med til at styrke barnets tro på sig selv.

Forældrekampagnen kører lige nu på bl.a. www.facebook.com/sexogsamfund.

 

Den nye forældreguide ligger på www.ugesex.dk/ditbarn. Her kan man for eksempel finde inspiration til, hvad man kan tale med sit barn om på de forskellige alderstrin og viden om, hvorfor det overhovedet er vigtigt at tale med sit barn om den slags.

Over 240.000 elever er i år tilmeldt Uge Sex. Jeg vil gerne ønske alle elever, deres undervisere og deres forældre en rigtig god Uge Sex.

 

Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund