God seksualundervisning er med til at styrke børn og unges trivsel
20-01-2014

Uge Sex: Boost arbejdet med grænser i skolens seksualundervisning

Årets seksualundervisningskampagne sætter fokus på, hvordan vi kan være venner, kærester og seksualpartnere - uden at overskride egne eller andres grænser. Kampagnen, der nu også henvender sig til 0.-1. klasse, bliver mødt med stor opbakning hos lærere og sundhedsplejersker.

Hvordan er man en god ven og en god kæreste? Hvordan kan jeg mærke, at jeg har det godt? Hvad vil det sige at have ret til at bestemme over egen krop?

 

Det er nogle af de emner, som børn og unge i år kan arbejde med i Uge Sex 2014, Sex & Samfunds årlige seksualundervisnings­kampagne rettet mod elever i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelser. For god seksualundervisning handler om meget mere end prævention og sexsygdomme.

 

- Seksualundervisning skal også styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres. Derfor har vi i år tilrettelagt et særligt tema om ’Grænser’, og hvordan vi skaber gode og respektfulde relationer i skolen, i familien, på nettet og som ven eller kæreste - uden at overskride egne eller andres grænser. Det er et vigtigt element i seksualundervisningen, som temaet skal booste, siger projektleder i Sex & Samfund og cand.pæd., Line Anne Roien.

 

Hun peger på nyere forskning, der viser en række problematikker i forhold til børn og unges trivsel og seksuelle sundhed, som vi er nødt til at lytte til: Mange børn møder allerede porno som 10-12 årige. Mange børn og unge er ikke tilfredse med egen krop, og der er en sammen­hæng mellem det at være utilfreds med egen krop og have erfaring med negative seksuelle oplevelser. Lidt over en tredjedel af de unge har på et tidspunkt fortrudt, at de havde sex. Over 2/3 dele af alle unge, der er debuteret seksuelt, har haft ubeskyttet samleje.

 

- Børn og unge vokser i dag op i et samfund, hvor krop og seksualitet fylder meget i det offentlige rum, og hvor internettet giver nye muligheder og nye udfordringer. God seksualundervisning er en vigtig kilde til at give børn og unge de sociale og personlige kompetencer, der ruster dem til at navigere i det samfund, de lever i, siger Line Anne Roien, der glæder sig over over, at kampagnen også i år bliver mødt med stor opbakning hos lærere og sundhedsplejersker.

 

Over 240.000 børn og unge er to uge før kampagnestart tilmeldt årets Uge Sex.

 

Mange elever møder faget for sent

Uge Sex tilbyder hvert år i uge 6 gratis undervisningsmateriale til seksualundervisningen i 0.-10. klasse og på ungdoms­uddannelserne. Men selv om seksualundervisning er et obligatorisk fag i 0.-9. klasse, møder mange elever først faget i grundskolens store klasser.

 

Derfor har Sex & Samfund sammen med TrygFonden udvidet Uge Sex, så kampagnen fra i år også henvender til elever i 0.-1. klasserne. Områdechef for sundhed i TrygFonden, Mette Meldgaard, siger:

 

- Vi er rigtig glade for, at Uge Sex nu kan tilbyde undervisningsmateriale til også de helt små elever. Materialerne handler om emner som krop, følelser, venskaber og familier, og dermed er Uge Sex med til at støtte skolernes arbejde med at sikre trivsel hos børn og unge lige fra de små klasser.

 

Forældre inviteres med i Uge Sex

Sex & Samfund og TrygFonden har samtidig udvidet kampagnen, så den også henvender sig til forældre med børn i 0.-10. klasse. Det sker med en opfordring til at bakke op om skolens seksualundervisning og en guide, der tilbyder inspiration til at tale med sit barn om følelser, krop og grænser, fortæller Line Anne Roien.

 

- Vi ved fra en undersøgelse, at forældre gerne vil tale med deres børn om de emner. Men mange oplever det som svært og får det ikke lige gjort. Og det er rigtig ærgerligt, for som forældre har vi et særligt ansvar for at hjælpe vores børn og teenager med at sætte ord på egne tanker og oplevelser.

 

► Læs også: Ny guide til at tale med dit barn om følelser, krop og grænser.

 

Unge efterlyser mere seksualundervisning

Uge Sex henvender sig også til erhvervsskoler og de gymnasielle uddannelser. Morten Emmerik Wøldike, projektleder i Sex & Samfund, peger på, at unge selv efterspørger seksualundervisning, der bygger oven på grundskolens seksualundervisning.

 

Samtidig mangler mange unge på især erhvervsuddannelserne viden om afgørende emner som kroppen, prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, lyst, seksualitet, rettigheder, grænser og overgreb. Det viser den kortlægning af danske unges ønsker og behov til seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne, som Sex & Samfund har gennemført.

 

- De fleste danske unge debuterer seksuelt i den alder, hvor de går på en ungdomsuddannelse, og ungdomsårene er fyldt med nye muligheder og nye spørgsmål til alt det, som med den seksuelle debut er blevet anderledes konkret. Uge Sex er en stærk ramme at tage de emner op i, siger Morten Emmerik Wøldike.

 

Erfaringer fra Sex & Samfunds rådgivningslinje for unge og fra undervisning af unge viser, at unge ofte er i tvivl om, hvordan de skal tolke andre unges signaler, kropssprog og handlinger. Derfor er der også tilrettelagt temamateriale om grænser til Uge Sex på ungdomsuddannelserne.

 

- Det er nu, at de unge har travlt med at ’opfinde’ sig selv og med at reflektere over, hvem de vil være, hvordan de vil være, og hvordan de vil se ud. Derfor er det afgørende, at de unge kan aflæse andres signaler og være bevidste om egne signaler til andre, når de skal passe på sig selv og på hinanden og navigere i nutidens seksualiserede mediesamfund, siger Morten Emmerik Wøldike .

 

FAKTA: UGE SEX OG SEKSUALUNDERVISNING

 

Uge Sex tilbyder gratis undervisningsmateriale, der skal støtte lærere og sundheds­plejersker i at tilrettelægge alders­svarende seksualundervisning i 0.-10. klasse og på ungdomsuddannelserne.

 

  • I de små klasser handler undervisningen om kroppen, køn, følelser, familier og om at have det godt

  • I de mellemste klasser handler undervisningen om identitet, køn og familier, om krop og pubertet, om forelskelse og om prævention og sexsygdomme

  • I de ældste klasser handler undervisningen om køn, seksualitet og familie, om kroppens mangfoldighed, om følelser og sex, om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet og om rettigheder og medborgerskab

  • På ungdomsuddannelserne handler undervisningen om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, abort, seksualitet, køn, lyst, grænser, relationer, rettigheder og overgreb.

 

Læs mere på www.ugesex.dk