Under Uge Sex 2014 besøgte undervisningsminister Christine Antorini besøgte eleverne på Sosu-C, da de arbejdede med ’Sex på spil’ – et online-spil om lyst, grænser og seksualitet.
23-06-2014

Underviser: Det er ikke sidste gang, at jeg er med i Uge Sex

En stor del af vores arbejde er at hjælpe elever gennem deres uddannelse og deres liv generelt. Her kan Uge Sex gøre en stor forskel. Interview med underviser Hanne Hodel, der sammen med sine elever på Sosu-C deltog i Uge Sex for første gang i 2014.

- Seksualundervisning indeholder så mange aspekter af de tanker, som vores unge går og tumler med: Dilemmaer i parforhold og grænser, som de ikke helt er sikre på, viden om prævention og uønskede graviditeter. Jeg oplever, at de mangler et forum til at diskutere de her ting. De unge giver ikke selv udtryk for det, men vi oplever behovet.

Sådan lyder det fra Hanne Hodel, der underviser på Sosu-C, Social- og Sundhedsuddannelsescentret i Brøndby. Hun deltog sammen med sine elever på grundforløbet i Ung Uge Sex 2014. Det var første gang, at hun og hendes makker tilmeldte en klasse til kampagnen, og de valgte at integrere forløbet som en del af et femugers forløb om sundhed bredt set.

Er det en relevant opgave for undervisere på en erhvervsuddannelse at arbejde med seksuel sundhed?

- Ja. Vi er sammen med de unge i mange, mange timer, og for en del af dem er vi de voksne, som de er sammen med. Mange unge har ikke voksne omkring sig at tale med den slags med. Derfor synes jeg, at vi skal tage den rolle alvorligt – også fordi det ligger i tæt forlængelse af rollen som kontaktlærer.

Hvad var din oplevelse af elevernes udbytte og oplevelse af Uge Sex?

- De elever, som gav noget til kende, var meget begejstret for det og syntes, at vi fik diskuteret noget relevant. Det har vi været igennem, sagde de først, men de oplevede, at det var seksualundervisning på et andet plan – det handlede ikke om at sidde og sætte kondom på, men om at diskutere på et mere etisk plan. Nu var det dilemmaerne og de etiske diskussioner, der var omdrejningspunktet, og de fik mulighed for at diskutere den viden, de har om parforhold og kæreste. Det gjorde det hele mere voksent. Det var ikke svært at engagere dem.

Uge Sex-materialerne er bygget op, så man kan vælge at arbejde med blot del-elementer. I valgte at arbejde med to ting: Prævention og sexsygdomme + et godt kærligheds- og sexliv. Hvorfor valgte I de emner?

- Der er en del af vores unge, som ikke ved særlig meget om prævention - hvorfor er prævention vigtigt, og hvad findes der overhovedet? Da vi gik i gang, sagde de, at det gider vi ikke – det har vi haft i folkeskolen. Men da vi først var i gang, tog de fint imod.

Samtidig valgte Hanne Hodel og hendes makker at gå en del ind i en 'visionsøvelse' om godt kærligheds- og sexliv. Øvelsen lagde op til diskussion om, hvad er et godt parforhold, og hvad man egentlig ønsker sig af en kæreste.

- Jeg oplevede, at eleverne synes, at det er rigtig sjovt og spændende at tage sådan en snak. De fik helt klart også tænkt nogle tanker om dem selv, deres partner og det liv, som de selv gerne vil have. Den fungerede rigtig godt.

Hvordan arbejdede I med at passe emnerne ind i undervisningen, og hvordan forberedte du dig som underviser?

- Jamen, det gik faktisk af sig selv, fordi vi havde fat i det store sundhedstema. Fordi det var første gang, læste vi materialet grundigt igennem og forholdt os til anbefalingerne fx i forhold til at skabe ’det trygge rum’. Ellers gjorde vi grundlæggende det samme, som når vi forbereder os til al anden undervisning. Det var ikke anderledes.

Var der noget, der overraskede dig?

- Ja - at så mange slet ikke var nået til det seksuelle i deres liv. Når man går rundt på skolen og hører og taler med de unge, får man tit billedet af, at de fleste er langt fremme. Men forløbet gav mig en klar erkendelse af, at rigtig mange faktisk ikke er i gang og stadig er på det forvirrede plan. De er slet ikke ’voksent-afklaret’ omkring det.

Var der noget, som du savnede i materialet?

- Som udgangspunkt var det super godt materiale. Det var meget let tilgængeligt, det var lækkert stillet op, og der var en stærk mangfoldighed i arbejdsopgaver – spil, artikler, dokumentar. Der var også super gode quizzer og gode dilemmaspørgsmål – det fungererede godt.

- Måske kunne jeg have savnet mere egentlig viden i form af artikelmateriale - fx links til mig og eleverne med dybtgående, men også letlæslig viden om sexsygdomme på et niveau, som de unge kan læse. Det var tydeligt, at materialet var meget opmærksomt på ikke stigmatisere nogen. Måske lidt for meget – det virkede lidt overdrevet. Men i det store hele var jeg meget begejstret for materialet.

Har du en anbefaling til andre undervisere på erhvervsuddannelser, der overvejer at tilmelde sig?

- Bare at gøre det. Det er så relevant. Vi arbejder så meget med elevernes trivsel. En stor del af vores arbejde som undervisere og som skole er at hjælpe elever gennem deres uddannelse og deres liv generelt. Det gør det oplagt at tage seksuel trivsel med i undervisningen, for vi taler i forvejen meget med eleverne om det spørgsmål.