I undervisningen skal de unge arbejde med både faktuel viden og med de dilemmaer, som de oplever i forhold til at foreslå kondom.
15-09-2014

Unges kondombrug halter

Unge vil gerne bruge kondom. Men de gør det ofte ikke. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser et stort behov for seksualundervisning, der som Uge Sex styrker unges evne til at handle på deres viden og ønske om prævention.

Skal hun sige det – skal han sige det – og hvordan? De allerfleste unge vil gerne bruge kondom, når de første gang er sammen med en ny partner.

Alligevel kører cirka 40 procent af de unge uden kondom med ny partner. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der har spurgt danske unge om deres holdning til kondombrug.

At de unge er så positive over for kondom, vækker glæde hos national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt. Men undersøgelsen peger også på vigtigheden af, at seksualundervisning har fokus på mere end bare fortælle om prævention:

- De unge har den nødvendige viden og ved, at de skal beskytte sig og bruge kondom. Vores anbefaling til underviserne er ikke kun at arbejde med vidensdelen - med konsekvenserne af ikke at bruge kondom.

Fra viden til handling: Vi ved, hvad der skal til
- Undervisningen skal også give de unge de nødvendige redskaber til at handle på deres viden om prævention og sexsygdomme, så de i situationen får taget gode og sunde valg for sig selv og deres partner, siger hun.

Kodeordet er 'dialogbaseret undervisning' - en undervisningsform, hvor eleverne arbejder med de dilemmaer, som de oplever i forhold til at foreslå kondom.

- Vi ved fra den nyere sundhedspædagogiske forskning, hvad der skal til for at sikre, at de unge får den nødvendige handlekompetence. Eleverne skal via undervisningsøvelser sætte ord på, hvorfor det kan være svært at foreslå kondom, og de skal diskutere, hvordan man så kan gøre det, siger Marianne Lomholt.

Uge Sex også på ungdomsuddannelserne
Sex & Samfunds undervisningsmaterialer til seksualundervisningskampagnen Uge Sex tager alle udgangspunkt i den sundhedspædagogiske viden om at styrke børn og unges handlekompetencer i forhold til seksuel sundhed, seksualitet, trivsel og rettigheder.

Marianne Lomholt peger samtidig på, at erhvervsskolereformen giver nye og spændende muligheder for at styrke seksualundervisningen over for unge på landets erhvervsskoler.

- De fleste danske unge har deres seksuelle debut, mens de går på en ungdomsuddannelse, og det er nu, at de skal ud og foreslå kondom og omsætte viden til handling. Derfor giver det rigtig god mening at styrke seksualundervisningen over for de unge - ikke kun på erhvervsskolerne, men på alle ungdomsuddannelser, siger hun.

 

SEKSUALUNDERVISNING I UGE SEX

 

  • Uge Sex er Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne målrettet elever i 0.-10. klasse og elever på ungdomsuddannelserne.
  • Uge Sex tilbyder lærere og sundhedsplejersker gratis undervisningsmaterialer som støtte til at tilrettelægge og gennemføre tids- og alderssvarende seksualundervisning
  • Uge Sex har fokus på at øge elevernes viden og styrke deres evne til at træffe gode valg i forhold til trivsel, rettigheder, relationer, seksualitet og sundhed.
  • Seksualundervisningen er et obligatorisk emne i 0.-9. klasse, og materialerne til de klassetrin lever op til Undervisningsministeriets obligatoriske krav og rammer til undervisningen.
  • Uge Sex kører næste gang i uge 6, 2015.

Tilmelding på www.ugesex.dk